Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Dokumendihalduse koolitus tervishoiusekretärile

Koolituse eesmärk on anda põhjalikud teadmised tervishoiuasutuse dokumentide loomisest ja teabehalduse korraldusest ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest. Koolitusel omandatakse praktilised oskused korrektsete dokumentide loomisest.

Kuidas online-koolitus toimub?

 • Mõni päev enne koolituse toimumist saadame registreerunutele lingi, mille kaudu saab toimumispäeval siseneda online-koolituse keskkonda. Vajalik arvuti ja hea interneti olemasolu.
 • Koolituse ajal saab lisaks kuulamisele esitada koolitajale küsimusi.
 • Lisaks saadame peale online-koolitust järelvaatamise lingi, mis on aktiivne seitse päeva.

Sihtrühm:
Administratiivtöötajad, dokumendihaldurid, arhivaarid, infohaldurid, sekretärid, assistendid, juhid ning kõik teised teemast huvitatud.

Programm:

 • 09:50 – 10:00 Veebikeskkonda kogunemine
 • 10:00 – 11:30 Dokumendihaldus tervishoiusekretäri töös
  • Dokumentide loomise põhimõtted, korrektsete dokumentide loomine (kiri, e-kiri, organisatsioonisisene õigusakt, protokoll)
  • Dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistrid, dokumentide menetlemistoimingud
  • Infosüsteemide kasutamine dokumendihalduse protsessides
  • Dokumentide hoidmine, säilitamine
 • 11:30 – 12:00 Paus
 • 12:00 – 13:30 Koolitus jätkub
  • Info edastamise, vahetamise põhimõtted (e-kirjadele, telefonikõnedele vastamine
  • Dokumendihalduse korraldus tervishoiuasutuses, valdkonda reguleerivad õigusaktid – miks peame ja millal järgima?
  • Töökorralduslike juhiste koostamise põhimõtted (dokumendihalduse kord, dokumentide liigitusskeem, ülevaade arhiivi koosseisust)

Koolitusel osalenu:

 • tunneb töökorralduslike juhiste koostamise (dokumendihalduse kord, dokumentide liigitusskeem, ülevaade arhiivi koosseisust) ning dokumentide loomise põhimõtteid
 • saab teadmised korrektsete dokumentide loomise (kiri, e-kiri, organisatsioonisisene õigusakt, protokoll) kohta
 • saab ülevaate dokumendiringlusest, dokumendiregistritest ning dokumentide menetlemistoimingutest
 • tutvub erinevate infosüsteemidega dokumendihalduse protsessides
 • oskab dokumente hoida ning säilitada
 • teab info edastamise ning vahetamise põhimõtteid (e-kirjadele, telefonikõnedele vastamine)

Koolitaja:
Janne Kerdo
Kerdo ja Partnerid OÜ, vabakutseline lektor
Janne Kerdo on pea 29 aastat seotud sekretäritöö valdkonnaga. Algusaastatel olnud asjaajamise korralduse eest vastutav isik, alates 1996. aastast lektor, õpetaja, osalenud valdkonnaalaste kutsestandardite, õppekavade ja kirjastandardi väljatöötamisel. 2014-2018 – Tallinna Majanduskool, sekretäritöö valdkonna juhtivõpetaja; 2004-2014 – Tallinna Majanduskool ametnikutöö osakonna juhataja; alates 1996 aastast – eraettevõtja-konsultant dokumendihaldusega seotud valdkond, koolitaja/õpetaja erinevates haridusasutustes. Alates 2018 Kerdo ja Partnerid OÜ vabakutseline lektor.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Dokumendihalduse koolitus tervishoiusekretärile