Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Dokumendihalduse korraldus organisatsioonis

Koolitusega omandab osaleja teadmised dokumendihalduse korraldusest organisatsioonis, valdkonna alastest normdokumentidest, organisatsioonisiseste kordade koostamisest ja dokumentide loomisest.

Sihtrühm:
Sihtrühmaks on kõik ametnikud ja töötajad, kes tegelevad oma organisatsioonis dokumendihaldusega.

Teemad:

 • Dokumendihalduse korraldus organisatsioonis arvestades valdkonnaalaseid muudatusi (uus määrus „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“).
 • Organisatsioonisisene töökorraldus, normdokumentide kehtestamine.
 • Dokumenteerimise kohustus, vajalikkus.
 • Dokumentide loomine (kirjad, sh e-kirjad).

Ajakava:

 • 9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
 • 10.00-11.30 I sessioon.
 • 11.30-11.45 Kohvipaus.
 • 11.45-13.15 II sessioon.
 • 13.15-14.00 Lõuna restoranis Kompass.
 • 14.00-15.30 III sessioon
 • 15.30-15.45 Kohvipaus
 • 15.45-17.15 IV sessioon

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:

 • rakendab dokumendihalduse korraldamisel valdkonnaalaseid õigusakte;
 • koostab nõuetele vastavaid dokumente, lähtudes valdkonna heast tavast.

Meetodid:
Loeng-seminar, mille keskmes on praktiline töö ja arutelu.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Lõpetamise tingimuseks on praktilise töö sooritamine – koolitusest osavõtjatele väljastatakse digitaalne tunnistus.

Õppekeskkonna kirjeldus:
Tavaõppeklass vajaliku tehnikaga ning wifi internetiühendusega.

Osalejate arv:
Kuni 25 osalejat.

Õppematerjalide loend:
Loengumaterjalid (esitlused, sh interaktiivsed, kokkuvõtted, joonised, tabelid); Riigikohtu otsused; teemakohane õiguskirjandus (viited artiklitele ja teavikutele). Kasutatakse korrakaitseseadust, väärteomenetluse seadustikku, karistusseadustikku, kriminaalmenetlusseadustikku, eriseadusi ning viidatakse asjakohastele Riigikohtu otsustele.

Koolitaja:
janne kerdoJanne Kerdo omab pikaajalist lektoritöö kogemust. Alates 1999. aastast on ta õpetanud asjaajamist ja dokumendihaldust paljude õppeasutuste taseme- ja täiendusõpet hõlmavatel kursustel. Tähelepanuväärne on olnud tema töö valdkonna arendamisel osaledes mitmetes tööruhmades: Riigikantselei poolt juhitud Eesti avaliku teenistuse asjaajamise üleviimisel digitaalsele dokumendihaldusele, sekretäritöö kutseõpetaja pädevusnõuete koostamisel, juhtinud sekretäri, juhiabi ja bürootöötaja õppekavade kompileerimist ja osalenud kutsestandardite väljatöötamisel. Janne Kerdo jätkab oma kogemuste ja oskuste jagamist ning dokumendihaldurite kutseeetika edendamist Eesti Juhiabi Ühingu juhatuse liikmena, Dokumendihaldurite Ühingu ja Konsultantide Assotsiatsiooni liikmetena. Janne Kerdo omab dokumendihalduse magistri kraadi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Practus OÜ on pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele, toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut. Viime läbi kõigile avatud koolitusi, asutusesiseseid tellimuskoolitusi kui ka konsultatsioone. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Dokumendihalduse korraldus organisatsioonis