Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Dokumendimallide loomine wordis – meistriklass

Eesmärgid:
– Vastavalt oma asutuse asjaajamiskorrale ja dokumentide loetelule osata korrektselt luua asutuse dokumendimalle
– Korrastada vajadusel olemasolevaid dokumendimalle ja vorme

Dokumendimall (Template) on mallina (.dotx) salvestatud dokument, millel on vastavalt dokumendi disainile ja vormindamise nõuetele fikseeritud dokumendi elementide paigutus ja laadidega määratud formaat. Need on nt kirjad, käskkirjad, otsused, määrused, aruanded, protokollid jm asutuse dokumentide loeteluga määratud dokumendid. Dokumendimalli kasutamine tagab digitaalsete dokumentide korrektse loomise ja lihtsa kasutamise vastavalt asutuse dokumendihalduse reeglitele ja disaini nõuetele.
NB! Väheneb töötajate tööstress, suureneb töötajate produktiivsus ja organisatsiooni maine!

Sihtrühm:
Dokumendihalduse spetsialistid, osakondade juhid, personalijuhid, kvaliteedijuhid, büroojuhid jt töötajad, kes vastutavad korrektse asjaajamise eest ministeeriumites, riigiasutustes, KOVides või firmades.

Eelteadmised:
Arvutikasutamise kogemus ning dokumentide kirjutamise ja koostamise oskus.

Koolituse sisu:

 • Dokumendi üldistamine malli loomiseks, kirjaplank ja üldplank
 • Üldnõuded dokumendile (ettevõtte asjaajamise kord, dokumentide loetelu, ettekirjutused dokumentide vormistamiseks, leht, veerised, font, paigutus)
 • Dokumendi elementide paigutus ja vormindamine vastavalt dokmendiliigile, näiteid
 • Tabeli kasutamine dokumendi vormindamisel, tabeli vormindamine, tabeli ridade, veergude ja lahtrite vormindamine
 • Tabeli kasutamine dokumendimalli loomisel (nt kontaktandmete lisamine digitaalsele plangile)
 • Tabeldusmärgi kasutamine dokumendi vormindamisel (soovitused)
 • Laadide (Style) kasutamine vormindamisel, laadide muutmine
 • Wordi menüüsse Developer lisamine väljade lisamiseks mallile
 • Tekstiväli ja selle atribuudid, tekstivälja lisamine dokumendimallile
 • Väljade vormindamine laadide abil, sisseehitatud laadide kasutamine, muutmine ja uute laadide loomine. Normaallaadi muutmine
 • Nummerduse ja täppimise kasutamine
 • Liigendatud nummerduse kasutamine, erinevate tasemete vormindamine laadidega
 • Kalendri kasutamine kuupäeva valimiseks, kalendri määrangute muutmine vastavalt keelele ja valitud kuupäeva formaadile
 • Valikuvälja kasutamine
 • Kiirpääsu (Quick Parts) võimaluste kasutamine dokumendile teatud elementide lisamiseks (nt märge Asutusesiseseks kasutamiseks, lisa ja kinnitatud lisa märked jms)
 • Väljade kopeerimine, laadide eksportimine/importimine ühest mallist teise
 • Leheküljenumbrite lisamine ja vormindamine vastavalt disainile
 • Sektsioonide kasutamine
 • Vormindatud dokumendi salvestamine dokumendimallina
 • Dokumendimalli kasutamine arvutis, teksti sisestamine mallile
 • Praktiline töö – oma asutuse dokumendimallide loomine vastavalt kehtivatele reeglitele

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • korrektselt luua ja korrastada asutuse dokumendimalle
 • malle salvestada ja kasutada vastavalt tekstitöötluse reeglitele
 • luua ja kasutada Wordi trükiabi, kiirklahve ja muid tööd kiirendavaid nippe

Koolituse lõpus väljastatakse tõend koolituse läbimise kohta.

Koolitaja:
Viivi Jokk
Tallinna Arvutikooli koolitaja
MS Office kontoritarkvara koolitaja baas- ja edasijõudnute tasemele. Microsoft Word spetsialist. Kujundus- ja küljendustarkvara kasutamine. CorelDRAW.
Kõrgharidus. Lõpetas Tartu Ülikooli matemaatikuna. Arvutikoolitaja alates 1986. Msc, tehnikamagister TTÜ.
Töötanud TTÜ-s matemaatika ja ITK õppejõuna. Alates 1986-aastast TTÜ-s IT täiendusõppekeskuses.
Õpetamis- ja arendusvaldkondadeks on tekstitöötlus, tabelarvutus, esitluslused,küljendus- ja kujundus, e-raamatud, digitaaldokumendid jadigitaalne dokumendihaldus ning dokumendimallide loomine erinevatele asutustele.Pikaajaliine praktilise töö kogemus nendes valdkondades.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tallinna Arvutikool on Eestis üks suurematest arvuti- ja juhtimiskoolitusfirmadest, kus koolitab üle 20 koolitaja-eksperdi, lisaks on projektidesse kaasatud erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is oleme olnud aastaid edukamate koolitusfirmade hulgas. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Dokumendimallide loomine wordis – meistriklass