Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

E-arvete saatmise kohustus 1. juulist 2019

Koolituse eesmärgid on omandada teadmised kohustuslikule e-arvetele ülemineku süsteemist ja sellega seonduvatest seadustest ja määrustest; omandada teadmised ja oskused digitaalse argiveerimise ja digiarvete rakendamisest era- ja avalikus sektoris.

1. juulist 2019 muutub avaliku sektori asutustele e-arvete edastamine kohustuslikuks. See tähendab, et edaspidi saavad avalikule sektorile kaupu/teenuseid müüa vaid ettevõtted, kes suudavad väljastada e-arveid. Lõpptulemusena säästab e-arvetele üleminek kõigi osapoolte aega ja raha, vähendab paberimajandust ning tehnilist tööd. Ent kohustusliku e-arvetele üleminekuga muutuvad mitmed regulatsioonid ja protsessid, mida peab arvestama e-arvete rakendamisel organisatsioonis. Koolitusel räägime veel, milliseid võimalusi pakutakse mikro- ja väkeettevõtetele, kes ei kasuta raamatupidamistarkvara? Vaatleme lähemalt seoseid digitaalse arhiveerimise ning e-arvetele üleminekuga. Uurime, mida peab arvestama dokumentide säilitamisel ning millised seadused seda reguleerivad.

Sihtgrupp:
raamatupidajad, juhiabid, büroojuhid, sekretärid, kantselei juhatajad, dokumendihaldusega tegelevad töötajad, keskastme- ja esmatasandijuhid

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00-11.30 Digiarved ja nende kohustuslik rakendamine era- ja avalikus sektoris
  Keir Pool, Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist

  • E-arvetega seotud seadusandlus, selle ajalugu ja tulevik
  • E-arvete seaduse menetlemine
  • Euroopa direktiiv 2014/55 ja milleks see meid kohustab?
  • Rahandusministeeriumi tuleviku plaanid: järgmised ideed ja sammud
  • Mida see kõik tegelikult tähendab?
 • E-arvete praktiline kasutuselevõtt
  Aleksandr Beloussov, RIK ettevõtete aruandluse infosüsteemide talituse juhataja

  • Mis on e-arve?
  • Millised e-arve formaadid on Eestis lubatud/kasutusel?
  • Mis kasu on e-arvetest saatjale ja saajale?
  • E-arvete kasutamisest Eestis, millal ja kellele kohustuslikuks?
  • Registrite ja Infosüsteemide Keskuses peetav e-arvete vastuvõtjate register – millega tegu ning kelle jaoks on mõeldud
  • Kuidas e-arvete rändlusvõrk toimib?
  • e-arveldaja kui tasuta tööriist e-arvete saatmiseks avalikule sektorile (demonstratsioon: e-arveldajast e-arve saatmine kui 1-2-3)
  • e-arveldaja e-arve käitlemisteenused teistele majandustarkvaradele
 • 11.30-11.45 Kohvipaus
 • 11.45-13.15 E- arvete vastuvõtmine ja tarnimine Omniva näitel
  Nevil Karlson, Omniva müügijuht

  • E-arvete korral ei ole vaja enam paberarhiivi ja kaustade kogumikke
  • Kinnitamine on elektrooniline ja ei sõltu asukohast – tee seda vabalt oma telefonist
  • Kõik arved on ühes kohas
  • Ülevaade ettevõtte tulemustest on kiire ja efektiivne
 • Kuidas e-arveldusega sujuvalt algust teha?
  Sander Aasna, Omniva infoäri valdkonna juht

  • Mis on Arvekeskuse roll ja vastutus arveldusprotsessis?
   Mis on peamised kasud e-arveldusest organisatsioonile?
   Kuidas e-arvete osakaalu oma organisatsioonis pidevalt kasvatada?
   Milliseid probleeme e-arveldus veel lahendab? E-kuluaruandluse näitel
   Mis on e-kviitung ja kuidas seda kasutusele võtta?
 • 13.15-14.00 Lõuna
 • 14.00 – 15.30 Digitaalne arhiveerimine ja selle nõuetekohane rakendamine organisatsioonis
  Koit Saarevet, Rahvusarhiivi Digitaalarhiiv, projektijuht

  • Millised riskid varitsevad digitaalset infot ja mida nende vastu teha?
  • Mida toovad kaasa pikad säilitustähtajad?
  • Millised õigusaktidest tulenevad kohustused on digidokumentide omanikul?
  • Kust leida reeglid, mida, kuidas ja kui kaua tuleb säilitada?
  • Mida toob kohustuslik e-arvetele üleminek kaasa arhiveerimises?
  • Kas osta digiarhiiv sisse teenusena või ehitada organisatsioonisisene arhiiv?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised kohustused kaasnevad digidokumentide omanikel ning millised õigusaktid neid reguleerivad
 • teab e- arvete kasu ja olulisust e- arve saajale ja saatjale
 • teab erinevaid arvevorme, mis on Eestis aktsepteeritavad
 • teab, mida arvestada arhiveerimises üleminekul kohustuslikele e- arvetele
 • teab, kuidas luua süsteemne e- arvete arhiiv

Koolitajad:
koit saarvetKoit Saarevet, Rahvusarhiivi Digitaalarhiiv, projektijuht.
Koit Saarevet on omandanud EBSis bakalaureusekraadi IT juhtimises ning seejärel täiendanud end USAs Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis (MIT) innovatsioonijuhtimise alal. IT alal töötab aastast 1997 ning alates 2000. aastast on ametis Rahvusarhiivis, kus tegutseb Digitaalarhiivi projektijuhina. Ta on koolitanud nii Rahvusarhiivi töötajaid kui erinevate asutuste arhivaare, samuti tudengeid erinevatel IT-ga seonduvatel teemadel.

Aleksandr Beloussov on Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) ettevõtete aruandluse infosüsteemide talituse juhataja, kes on elektroonilise majandusaasta aruannete esitamise portaali ning e-arveldaja raamatupidamistarkvara eestvedaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsika ja majanduse erialadel. E-arvete valdkonnaga on olnud seotud alates 2014. aastast, kui esmakordselt tekkis soov liidestada e-arveldaja kõigi Eestis tegutsevate e-arve operaatoritega, muutes seeläbi e-arveldaja ka e-arve operaatoriks. Lisaks sellele on ta RIK-is juurutanud ka e-arvete vastuvõtjate registri.

Keir Pool on Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist ja e-arvete projektijuht. Ta on omandanud magistrikraadi õigusteaduses. E-arvete valdkonnaga on olnud seotud alates 2017. aasta augustist, kui asus peale ülikooli lõpetamist tööle Rahandusministeeriumisse.

Sander Aasna on e-arvelduse valdkonda Omnivas juhtinud 5 aastat ning selle aja jooksul andnud oma panuse nii seadusloome, e-arve standardi kui ka e-arvelduse laiemasse levikusse. Samuti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu e-arve toimkonna üks asutajaliige ning pikaajaline juht. On osalenud ka reaalaja majanduse visiooni ja tegevuskava väljatöötamise töögrupis.

Nevil Karlson on lõpetanud Eesti Mereakadeemia. On mitmeid aastaid tegelenud tarkvaramüügiga, mille käigus nägi kuidas uued ja innovaatilised teenused on need, mis pakuvad kliendisuhtluses väga suurt väärtust. Tema jaoks on tähtis, et ühiskond liiguks ikkagi peamiselt paberivaba majandamise poole.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

E-arvete saatmise kohustus 1. juulist 2019

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.