Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

E-kursus: Arvutigraafika

Koolitus on mõeldud kõikidele, kes soovivad omandada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi arvutigraafikast.
Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamisoskus.

Arvutigraafikat näeme kõikjal – ajakirjades, reklaamides, filmides, videomängudes, veebilehtedel.
Arvutigraafika on visuaalne looming, mis on loodud arvuti ning spetsiaalse tarkvara abil pildifaile manipuleerides ja esitades ning leiab rakendust pea igas valdkonnas, olgu see infotehnoloogiaga seotud või mitte, nii huvitegevuses kui tööalaselt:

 • kunst, disain – joonistamine arvutigraafika vahendeid kasutades;
 • fotograafia – fotode töötlemine ;
 • ajakirjandus;
 • plakatite, flaierite kujundamine;
 • veebilehekülgede loomine;
 • arvutimängude loomine,
 • jms…

Teemad:

 • Arvutigraafika põhimõisted (resolutsioon, värvussügavus, pildifailiformaadid)
 • Värvusõpetuse alused ja värvimudelid (RGB, CMYK, LAB, HSB, HEX)
 • Rastergraafika Adobe Photoshop baasil (tööriistad ja lihtsamad töövõtted, kihid, selekteerimine, maskid, värvikorrektsioon ja tonaalsuse parandamine, fotode korrigeerimine, tekst)
 • Arvutigraafika rakendusvaldkonnad (animeeritud gif, fotokollaaž, digimaal)
 • Vektorgraafika Adobe Illustratori baasil (tekst, pen tööriist, pintslid, 3D efektid, trasseerimine)
 • Arvutigraafika alternatiivsed programmid (rastergraafika programm ArtRage, vektorgraafika programm Inkscape)
 • Küljendamine Microsoft Publisheri või Scribus baasil
 • Tutvumine arvutigraafika võistluste, näituste ja veebiajakirjadega. Veebipõhised arvutigraafika programmid.

Kursusel kasutatavad arvutiprogrammid:
Adobe Photoshop, vektorgraafikaks Adobe Illustrator ja Inkscape, digimaalimiseks ArtRage, küljendamiseks Microsoft Publisher (või Scribus).
Kuuajalist tasuta versiooni omavad: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ArtRage ja Microsoft Publisher. Vabavarana saab kasutada ArtRage Starter Edition’i, Inkscape’i ja Scribust.

Hindamine:
Kursus loetakse sooritatuks, kui on täidetud 80% kursuse ülesannetest. Täpsem info ülesannete sooritamise kohta on antud õpijuhises.
Koolituse läbinutele väljastatakse Tartu Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse tunnistus.

Koolitaja:
Eve MäeorgEve Mäeorg on Tartu Kutsehariduskeskuse IKT kutseõpetaja, omab andragoog III kutsekvalifikatsiooni.

Kursuse korraldus:
E-kursus on ülesehitatud nii, et kogu materjal omandatakse iseseisvalt. Kursuse alguses toimub meili teel instrueerimine, kuid see võib soovi korral toimuda ka kohtudes koolitajaga Tartu Kutsehariduskeskuses. Oluline on teostada kõik kohustuslikud ülesanded. Õpe toimub internetipõhises õpikeskkonnas MOODLE https://moodle.e-ope.ee/ Õpikeskkonnas on olemas kogu kursusega seotud info.

Vaata ka: E- kursus: Graafikat sisaldavate materjalide loomine Microsoft Publisheriga

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus.
Paindlikud õppekavad, tunnustatud koolitajad, kaasaegne tehnoloogia, hubased ruumid, professionaalsed koolitusjuhid ja kliendikesksus on loonud õpikeskkonna, mis pakub parimaid võimalusi isiksuse arenguks ja elukestvaks õppeks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

E-kursus: Arvutigraafika