Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

E-kursuse loomine õppekeskkonnas Moodle, e-õpe

Koolituse tulemusel on osalejad omandanud teadmised ja oskused, et iseseisvalt luua, lisada, disainida e-kursusi e-õppekeskkonnas Moodle. Koolitus on praktiline ja selle käigus koostavad osalejad e-kursuse põhja, kuhu lisatakse teemakohaseid õpiressursse ja -tegevusi.

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) on avatud lähtekoodiga tasuta ja väga populaarne e-õppekeskkond. Moodles on väga palju õppimiseks sobivaid tehnoloogilisi võimalusi, mida e-kursuse looja saab kasutada. Seega ei pea e-kursuse looja ise olema programmeerija või arendaja, et disainida tõhusat ning õppimist toetavat e-kursust. Seda e-õppekeskkonda kasutatakse erinevates haridustasemetel põhikoolist kuni kõrghariduseni. Väga populaarseks on see saanud ka ettevõtluses töötajate tööjõu arendamises.

Sihtgrupp:
Koolitus on suunatud personaliosakondade töötajatele, sisekoolitajatele, koolitajatele, koolitusspetsialistidele ja kõikidele teistele, kes hakkavad või on hakanud looma ning administreerima e-kursusi e-õppekeskkonnas Moodle. Koolitusel osalejal peaksid olema olemas põhilised arvutikasutamise oskused.

Koolituse edukal läbimisel osalejad:

 • teavad, millised on enamkasutatavad e-õppe keskkonnad ja milline on Moodle asukoht e-õppe keskkondade maastikul;
 • oskavad lisada uut e-kursust Moodle’sse;
 • oskavad seadistada e-kursuse formaati;
 • oskavad lisada, redigeerida, kustutada erinevat liiki õpiressursse (Materjal, Leht, Raamat, URL, Vahetekst);
 • oskavad lisada, redigeerida, kustutada erinevaid õpitegevusi (Ülesanne, Test, Foorum);
 • oskavad jälgida õppija õpikulgu, administreerida hindamist.

Kursuse sisukord:

 • Sissejuhatus e-õppekeskkondadesse ja Moodle’sse
 • Uue kursuse loomine ja seadistamine, e-kursuste administreerimine
 • Kasutajatunnuste loomine ja kasutajate haldamine
 • Õpiressursside ehk vahendite lisamine e-kursusele
  • Materjal
  • Leht
  • Raamat
  • URL
  • Vahetekst
 • Tegevuse lisamine
  • Ülesanne
  • Test
  • Foorum
 • Hindamise administreerimine

 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

E-kursuse loomine õppekeskkonnas Moodle, e-õpe