Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ebaseaduslike ehitiste seadustamine ning enam levinud murekohad praktikas

Koolitusel käsitletakse KOV-ide igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid kohtupraktikast. Arutletakse teemal, mida on kaasa toonud maagilise kuupäeva – 1.01.2020 kätte jõudmine.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade õigusliku aluseta püstitatud või ümber ehitatud ja/või laiendatud ehitiste seadustamise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Arutluse alla tulevad nõuded ja tingimused, millele seadustatav hoone peab vastama ning kuidas vastavust tõendada. Käsitletakse erisusi sõltuvalt, kas ehitamine toimus enne või pärast 2003. aastat. Koolituse läbinu oskab hinnata, kas ehitist on võimalik seadustada või tuleb koostada lammutusettekirjutus.

NB! Koolitus annab 2,9 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Sihtgrupp:
Ehitusettevõtjad, kinnisvara omanikud, projekteerijad, arendajad, arhitektid, juristid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Programm:

 • 09:30 – 10:00 Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega
 • 10:00 – 11:30 Ebaseaduslike ehitiste seadustamine ning enam levinud murekohad praktikas
  • Ebaseaduslike ehitiste seadustamise vorm ja sisu
  • Ehitise formaalse ja materiaalse õigusvastasuse kindlaks tegemine ja eristamine – näited ja kohtupraktika
  • Menetlusvormi valik – detailplaneering või projekteerimistingimused, ehitusteatis või ehitusluba, ehitusprojekt, mõõdistusprojekt või audit
  • Lubade ja teatiste menetlus – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine, ehitusprojekti muudatus, ehitus- ja kasutusloa kehtetuks tunnistamine või tühistamine
 • 11:30 – 12:00 Toekas kohvipaus
 • 12:00 – 13:30 Koolitus jätkub
  • Riiklik järelevalve ja vastutus – korrakaitseorganite pädevus ehitusvaldkonnas, järelevalve erisused ja -meetmed
  • Ehitisregistri andmete korrastamine – KOVide praktika pärast 1.01.2020 kuupäeva saabumist
  • Asendustäitmise ja sunniraha seadus – ametniku ettekirjutus, sunniraha määramine ja asendustäitmine
  • Praktilisi näiteid seadustamist ja riiklikku järelevalvet puudutavatest (kohtu)lahenditest

Koolitaja:
Raul Keba
Raul Keba on RISTAL KEBA PARTNERID vandeadvokaat ja partner. Enne tänase bürooga liitumist töötas kolm aastat advokaadibüroos COBALT ning enne seda 11 aastat Tallinna linna teenistuses, esindades linna peamiselt planeerimis- ja ehitusvaldkonnaga seotud kohtuvaidlustes. Raul osales Tallinna linna ja Harjumaa Omavalitsuse Liidu esindajana aktiivselt ka kehtiva planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku väljatöötamisel. Koolitamisega on ta tegelenud viimased kümmekond aastat, lisaks ehitus- ja planeerimisõigusele kuulub tema kompetentsi veel avaliku haldusega seotud vaide ja halduskohtumenetlus, samuti kaasomanike ja korteriühistutega seonduvad küsimused. Raul Keba on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusinstituudi aastal 2002 õigusteaduse erialal (magistri kraad). Enne seda ka Majanduskooli õigusteaduse eriala aastal 1996.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ebaseaduslike ehitiste seadustamine ning enam levinud murekohad praktikas