Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Edasiside ja jaatav keelekasutus tulemuslikkuse käivitajatena

Koolituse eesmärk on omandada teadmised edasiside ja jaatava keelekasutuse olemusest, mõjust ja kasutusvõimalustest. Omandada oskused edasiside tehnika kasutamiseks ning selle oskuse edasiandmiseks organisatsioonis. Omandada oskus teadvustada keelekasutuste mõju töökeskkonna suhtlusolukordades ning rakendada jaatavat sõnakasutust erinevate arendusvahendite kontekstis.

Edasiside (feedforward) on vahend inimese enda muutumistahte käivitamiseks. Kui kõhkleme tagasisides või kui oleme olukorras, kus tagasiside end ei õigusta, siis tuleks võimalusel anda edasisidet.

Edasiside on oma olemuselt positiivne sõnum, mis kannab endas mõtet, et on usk teise inimese võimekusse ja arengupotentsiaali. Jaatav sõnum pakub lahendusi, eitav sõnum tekitab vastupanu ja tõrksust.

Edasiside on tulevikku suunatud ja kannab endas positiivset jõustamist. Edasiside andmine põhineb eeldusel, et sõnumi saaja on võimeline tulevikus tegema positiivseid muudatusi. Edasiside seostub töötaja positiivse enesekuvandiga ja võimaldab seda täiendada või olemasolevaid harjumusi muuta.

Edasiside kirjeldab ootusi töötaja käitumisele, tegevuse soovitavat tulemust. Oma kaastöötajate või alluvate tegevusi jälgides ja natuke ette mõeldes on lihtne anda neile edasisidet. Saab anda soovitusi, kuidas midagi kiiremini lõpuni viia, kuidas töötulemus parem oleks, kuidas muuta oma käitumist meeskonna paremaks kaasamiseks, kuidas keeruka kolleegiga toime tulla. Koolitusel õpime edasiside kasutamist läbi praktiliste hajutuste.

Koolitusel vaatleme erinevate keelekasutuste kaugeleulatuvat mõju töökeskkonnale ja sõnumi tõhususele. Jaatav keelekasutus kuulub nii tagasiside kui edasiside juurde. Koolitusel uurimine, kuidas jaatava keelekasutusega muuta mõjusamaks tagasisidet, edasisidet ja teisi arendusvahendeid.
Koolitusel saab omandada oskuse edasiside kohaseks kasutamiseks ja selle oskuse edasi andmiseks organisatsioonis. Koolitusel käsitleme jaatava keelekasutuste mõju töökeskkonna suhtlusolukordades ja õpime rakendama jaatavat sõnakasutust erinevate arendusvahendite kontekstis.

Sihtgrupp:
Erinevate tasandite juhid, koolitus-, personali- ja arendusjuhid, teenindusjuhid, sisekoolitajad jt.

Programm:

 • 9.45 – 10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00-11.30 Edasiside ja tagasiside – kus, millal ja miks?
  • Kas muuta saab tulevikku või minevikku?
  • Millised on edasiside ja tagasiside erisused arendusvahenditena?
  • Mis on edasiside olemus, kasud ja piirangud?
  • Millised on olukorrad, kus edasiside kasutamine töötab?
 • 11.30-11.45 Kohvipaus
 • 11.45-13.15 Edasiside kasutamine efektiivse arendusvahendina
  • Kuidas kasutada edasisidet praktikas?
  • Kuidas arendada endas võimet märgata, toetada ja edasisidestada?
  • Kuidas anda edasi positiivset kogemust edasisidest?
 • 13.15-14.00 Lõuna
 • 14.00-15.30 Jaatava keelekasutuse jõud
  • Kas keelekasutusel on mõju töökeskkonnale?
  • Milline keelekasutus teeb sõnumi mõjusaks?
  • Jaatav keelekasutus tagasiside efektiivsuse toetajana.
  • Jaatav sõnakasutus edasiside vundamendina.

Meetodid:
Lühiloengud ja arutelu, grupitööd, harjutused, individuaalne töö ja eneseanalüüs, kogemuste vahetamine.

Õpiväljundid:
Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab mis on edasiside ja mis on jaatav keelekasutus ning mis on nende kasutamise põhimõtteid, mõju ja sobivad kasutusolukorrad;
 • tunneb ära edasiside kasutamiseks sobivad olukorrad ning oskab sõnastada edasiside sõnumit, kasutades muuhulgas jaatavat keeleasutust;
 • on teadlik, kuidas jaatav keelekasutus mõjub töökeskkonnas ning kuidas see muudab sõnumi mõjusaks;
 • oskab ennast edasiside andjana arendada ning edasiside kasutamise põhimõtteid organisatsioonis edasi anda.

Koolitaja:
Kreet Aun, ekspordi- ja arendusjuht, koolitaja, coach ja koostöötreener. Kreedal on üle viie aasta kogemust ekspordi- ja müügijuhtimise ning rahvusvahelise kliendisuhtluse alal innovaatilises eksportivas metallitööstuse ettevõttes. Suhtlemistreener, Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige, ANSE standardile vastava superviisori kvalifikatsiooni omandanud TLÜ Avatud Ülikoolis. On coachingu praktika käigus töötanud eriilmeliste meeskondadega ning toetab individuaalset arengut positiivse kommunikatsiooni võtmes. Varasemalt on töötanud teenusearendamise valdkonnas, sh ettevõttes If P&C Insurance AS ning olnud SELF II OÜ koostööpartner-koolitaja. Kreet on tegutsenud sisekoolitajana, käivitanud ja toetanud edukalt koostöötavaid meeskondi, panustanud organisatsioonide protsesside ja struktuuride korrastamisse, kvaliteedijuhtimise ning ISO:9001 rakendamisse.

Lisainfo:
Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Edasiside ja jaatav keelekasutus tulemuslikkuse käivitajatena

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.