Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Eduka juhtimise põhimõtted 1.osa

Koolitusele on oodatud kesk- ja esmatasandi juhid, ettevõtte tippjuhid.

Eesmärgid:
Koolituse tulemusena on osaleja:

 • teadvustanud juhi rolli ettevõttes;
 • koostanud tegevuskava uues rollis sisseelamiseks;
 • õppinud seadma eesmärke endale ja oma meeskonnale;
 • võimeline tööd jaotama ja delegeerima;
 • leidnud võimalusi meeskonna kujundamiseks;
 • koostanud Isikliku Arenguplaani.

Programm:

 • Juhtimine
  • Juhtimismõtte areng kaasajal
  • Mis on juhtimine? Milles seisneb juhi roll? Mis on muutunud juhtimises?
  • Mida juhid teevad?
  • Kuidas saavutada edu juhina?
  • Kas kunst või teadus?
 • Juhtimisprobleemid
  • Individuaalne töö- situatsiooni analüüs
  • Grupitöö- juhtimisprobleemide lahendamine
 • Eduks vajalikud oskused
  • Oma rolli teadvustamine
  • Spetsialistist juhks saamine
  • Sihikindel areng juhina
 • Juhtimine ringi kõndides
  • Juhi suhtlemisoskuste arendamine
 • Kindel juhtimisstiil, selle arendamine
 • Ideaalse juhi omadused, tunnused
  • Kuidas neid arendada?
 • Edu toonud juhtimispõhimõtted
 • Ootused juhile
  • Konsultatsiooniülesanne- Mille eest juhile palka makstakse?
  • Mida juhilt oodatakse?
 • Inimeste probleemidega tegelemine
 • Motivatsioon- suurim väljakutse juhile
  • Mis on motivatsioon?
  • Motivaatorid elus
  • Mis motiveerib inimesi?
  • Kuidas kasutada erinevaid motivaatoreid?
  • Kuidas saavutada meeskonna initsiatiivi avaldumine?
  • Minu isiklik motivatsioon: Mis motiveerib mind?
 • Meeskonnatöö
  • Mis eristab meeskonda grupist?
  • Meeskonna tunnused ja nende arendamine
 • Juhtimismeeskondade kasutamine
  • Inimeste kokkusobivus
  • Meeskonna eesmärgid ja koosseis
 • Liider ja juht
  • Mis eristab liidrit juhist?
  • Liidrivõimete mudel, selle kasutamine
  • Võimete arendamine
 • Parimate töötajate leidmine- juhi oluline oskus
  • Põhimõtted ja väärtused
  • Valiku põhimõtted ja meetodid
 • Planeerimine
 • Eesmärkide püstitamine
  • SMART-printsiip
  • Tasakaalustatud eesmärgid Eesmärkide seadmise harjutus
 • Organiseerimine
  • Aja kasutamine- individuaalne analüüs
  • Prioriteetide kehtestamine
 • Delegeerimine
  • Milleks, kuidas ja kellele delegeerida?
  • Pärdikute probleem
 • Kontrollimine ja tagasiside andmine
  • Mida peab kontrollima?
  • Tagasiside andmine: kritiseerimine ja tunnustamine
 • Otsustamine
  • Otsustamise stiilid- situatiivne juhtimisstiil
  • Alluvate kaasamine- diskussiooniülesanne
 • Isiklik areng juhina
  • Tugevate ja nõrkade külgede määratlemine
  • Personaalse juhtimisstiili kujundamine
  • Kindla suhtlemisstiili omandamine
 • Kokkuvõte
 • Isiklik Tegevusplaan ja Arenguplaan
  • Tulemustele suunatud Isikliku Arenguplaani koostamine edu saavutamiseks juhina

Meetodid:
Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 16 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimismäng, ajurünnak, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, küsimustik arengustiilide analüüsiks, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
 • Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

Koolitaja:
mihkel pärjamäeMihkel Pärjamäe on Invicta asutaja ja juhtimistreener aastast 1991.
Lühike tutvustus Mihkli juhitöö praktikast: Mihkel on töötanud erinevatel juhtimistasemetel osakonnajuhatajast nõukogu esimeheni erinevates ettevõtetes. Täna on Mihkel FCG Invicta OÜ nõukogu liige.

Tagasiside Mihkli koolitustele: Hea programm, koolitaja, efektiivne koolitus; Teadmisi saab reaalselt rakendada töös; Väga praktiline igal tasemel juhile.

Lisainfo:
Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Vaata enne ka webinari samal teemal: “Kuidas olla edukas juht?”

Jätkukoolitusena soovitame:

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Invicta on praktikute firma. Siin töötavad tunnustatud ja positiivse ellusuhtumisega professionaalid. Me pakume koolitusi ja konsultatsioone organisatsioonidele ning inimestele, kes soovivad saada igapäevatöös koheselt rakendatavaid teadmisi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Eduka juhtimise põhimõtted 1.osa

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.