Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Edukas projektijuhtimine kleepsuga märkmepaberitel (KANBAN metoodika)

Koolituse eesmärk on õppida tundma projektide iseärasusi, projektplaani koostamist KANBAN meetodil ning Trello.com keskkonna kasutamist.

Sihtgrupp:
Projektijuhtimise kursus on mõeldud projekti juhtidele ja/või inimestele, kes soovivad oma igapäeva tegevust süstemaatilisemalt ja projektipõhiselt käsitleda.

Koolituse sisu:

 • Projekti initsialiseerimine
  • Lähtepunktid ja analüüs
  • Äri vajaduste ja funktsionaalsuse defineerimine
  • Tehniliste vajaduste defineerimine
  • Projekti teostatavuse hindamine
  • Riskide kirjeldamine ja hindamine
 • Projekti hindamine
  • Konstruktiivse hinnangu koostamine
  • Ajalise hinnangu koostamine
  • Ressursside hinnangu koostamine
  • Projekti alustamise otsus (praktiline ülesanne)
 • KANBAN metoodika
  • Materjalide voo analüüs
  • Infovoo analüüs
  • Tegevusraku tasakaalustamine
  • Tööaegade mõõtmine
 • KANBAN praktika trello.com keskkonnas
  • Raamistiku loomine
  • Projekti töötahvli kirjeldamine
  • Projekti osaliste kutsumine ja lisamine
  • Projekti etappide kirjeldamine
  • Tööde kirjeldamine / delegeerimine
  • Siltide lisamine
  • Kontrollnimekirja lisamine

Kursuse läbinu:

 • suudab hinnata projekti ulatust ning selle vajalikke etappe;
 • määratleb vajalikke töid (task list), neid delegeerida ja määratleda tööde hetke olukorda;
 • teab kuidas hallata paralleelselt mitut projekti korraga trello.com keskkonnas;
 • oskab kasutada KANBAN metoodikat.

Koolitaja:
Margus Rosin
on väga laia silmaringiga ja huvitav koolitaja, kes on omandanud oma teadmised mitmetes ülikoolides õppides nii Eestis kui Inglismaal. Peamised kogemused ettevõtluse ja IT vallas on omandatud peale ISO27000 juhtiv audiitori kutsetunnistuse saamist. Tegutsenud Infoturbe ja IT-juhtimise vallas üle 15 aasta. On osalenud paljudesse ISKE rakenduse projektidesse nii ettevalmistuses kui ka auditeerimises. Pidevalt ennast täiendanud erinevate täienduskoolitustega infoturbe ja juhtimise vallas. Tema pikaajaline koolitaja kogemus võimaldab pakkuda huvitavaid koolitusi nii algajale arvutikasutajale, kui ka sisukaid ja praktilisi nõuandeid tippjuhtidele. Peamiselt on ta konsulteerinud keskmiseid ja suuremaid finants- ja tootmisettevõteid infoturbe ja äriprotsesside osas, kuid meeleldi lööb kaasa ka väikeettevõtluse, teeninduse ja kaubanduse sfääris. Tema tõelised lemmikud on StartUp-id.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Edukas projektijuhtimine kleepsuga märkmepaberitel (KANBAN metoodika)