Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs

Koolituse eesmärk on värskendada eelarvestamise ja hinnakujunduse baasteadmisi ja arengutrende lähtuvalt nüüdisaegsetest tulemuslikkusele fokuseeritud juhtimise põhimõtetest.

Sihtgrupp:
Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, ostu- ja müügijuhid, finantsjuhid, projektijuhid, raamatupidajad, ökonomistid, ostu- ja müügitöötajad, controllerid, analüütikud jt nii ettevõtetest kui ka avalikust sektorist.

Teemad:

 • Eelarvestamise olemus ja olulisemad mõisted
  • Eelarvete koostamise eesmärgid
  • Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve
  • Eelarvestamine juhtimissüsteemis
  • Prognoosimine ja eelarvestamine
  • Eelarvete koostamise meetodid.
   • „Ülevalt alla“ või „alt üles“?
   • baasist või nullbaasist?
   • perioodiline või pidev?
 • Eelarvekorraldus
  • Eelarvesegmentide moodustamine
  • Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine
  • Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides
 • Ettevalmistused eelarvete koostamiseks
  • Visioon ja missioon
  • Eesmärgid ja strateegia
  • Strateegiline eelarvestamine ja strateegiate valik
  • Strateegiline modelleerimine
  • Väärtusahela analüüs
  • Tulemuslikkuse mõõtmine ja mõõtmismudelid (tasakaalus tulemuskaart)
 • Traditsioonilise eelarve koostamine
 • Põhitegevuse eelarvete koostamine
  • Tulude ja kulude arvestus eelarvete koostamiseks
   • Kulukandjate valik ja arvestus
   • Kulukohtade määratlemine ja arvestus
   • Kulude liigitamine
   • Kulude arvestuse meetodi valik
  •  Põhitegevuse eelarvete koostamise eripära erinevates organisatsioonides (avalik sektor, projektipõhine organisatsioon, teenindus, kaubandus)
  • Finantseelarvete koostamine
   • Investeeringute eelarvestamine
   • Eelarvestatud kasumiaruanne
 • Rahakäibe (rahavoogude, kassavoogude) prognoosimine ja eelarvestamine
  • Lühiajaline rahakäibe prognoos
  • Pikaajaline rahakäibe prognoos
  • Rahakäibe prognoosi koostamise etapid
 • Eelarvestatud bilanss
 • Eelarvestatud rahavoogude aruanne
  • Otsemeetod
  • Kaudmeetod
 • Tulude eelarvestamine ja hinnakujundus
  • Müügieelarvete koostamine
  • Millele keskenduda müügieelarvete koostamisel?
  • Riskide hindamine
 • Hinnakujundus
  • Mis on hind?
  • Kliendiväärtus ja kulud
  • Olulisemad hinda mõjutavad tegurid
 • Hinnakujunduse meetodid
  • Täiskuluarvestusel põhinev hinnakujundus
  • Jääktuluarvestusel põhinev hinnakujundus
  • Hinnakujundus, kui uue toote müük mõjutab vana toote müüki
  • Sihtkuluarvestus
  • Allahindluse ja müügimahu seosed
  • Dumping ja keelatud hinnakujundus
  • Hinnakirja koostamine
  • Transferhindade (siirdehindade, sisehindade) kujundamine
 • Põhitegevuse eelarvete koostamine
  • Materjalikulude ja materjalide eest väljamaksete eelarvestamine
  • Tööjõukulude ja tööjõukulude eest väljamaksete eelarvestamine
  • Üldkulude ja üldkulude eest väljamaksete eelarvestamine
  • Investeeringute mõju omahinnale (kuludele)
   • Praktiline ülesanne: Eelarvete koostamine traditsioonilisel meetodil (põhitegevuse eelarved, eelarvestatud bilanss, tulude kulude eelarve, rahavoogude prognoos)
  • Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas
 • Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)
  • Traditsioonilise ja tegevuspõhise eelarvestamise erinevused
   • Praktiline ülesanne: Tegevuspõhise eelarve koostamine
  •   Nüüdisaegsed eelarvestamise meetodid ja praktiline koostamine
   • Paindlikud eelarved controllinguks
   • Kaizen eelarvestamine
   • Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)
   • Tasakaalus tulemuskaart ja eelarvestamine
 • Projektide eelarvestamine
  • Praktiline ülesanne projekti kasumi ja rahavoogude eelarve koostamiseks
 • Eesmärgistatud finantsanalüüs
  • Millele keskenduda eelarvete analüüsil?
  • Eelarvete kasutamise stiil
  • Miks eelarvetest ei ole kasu?
  • 15 soovitust eelarvete koostamiseks

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • värskendanud eelarvestamise ja hinnakujunduse baasteadmisi ja arengutrende lähtuvalt nüüdisaegsetest tulemuslikkusele fokusseeritud juhtimise põhimõtetest
 • lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi eelarvestamisel ja hinnakujundusel
 • praktiseerinud olulisemate eelarvete koostamist ja hinnakujunduse meetodite kasutamist
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Ajakava:

 • Esimene päev:
  • 10.00-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.45 koolitusprojekt
 • Teine päev:
  • 9.00-10.30 koolitusprojekt
  • 10.30-10.45 vaheaeg
  • 10.45-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.00 koolitusprojekt

Meetodid: teooria, praktilised ülesanded, grupitööd, case studyd.

Koolitaja:Sander Karu
Sander Karu
Tegelen finantskoolitustega alates aastast 1993. Alustasin Invicta AS juhtimis- ja finantstreenerina. Alates 1999 aastast olin International University Audentes lektor ja 2002-2007 ka finantsjuhtimise õppetooli hoidja. 2002 aastast alates viin läbi omanimelisi finantsalaseid koolitusi ja ka kliendi vajadustest lähtuvalt koostatud sisekoolitusi ja konsultatsioone.
1998 aastal lõpetasin Tartu Ülikoolis ka ärijuhtimise magistri ja olen osalenud ka hiljem erinevates koolitusprogrammides.
Olen töötanud ning osalen ka praegu mitmete äriühingute juhtimises, mistõttu oman põhjalikku praktilist kogemust juhtimissituatsioonide lahendamisel ja finantsjuhtimisel nign mis võimaldab mul ühendada koolitustel praktilised kogemused ja kaasaegse teooria.

 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Rafiko OÜ - Sander Karu koolitus-ja koostööprogrammid - rohkem kui 20 a töökogemus ja täiskasvanute koolituskogemus koolitatavas valdkonnas: finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused (sh eelarvestamine, kulude juhtimine ja arvestus, omahinna arvestus, finantsanalüüs, raamatupidamine, finantsarvestus, juhtimisarvestus, controlling). Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.