Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Eesti keel ametikeelena

Koolituse eesmärk on suurendada osaleja võimet koostada ortograafiliselt veatut ja korrektselt sõnastatud teksti.

Sihtrühm:
Ametnikud ja töötajad, kellel ametialaselt vajalik osata head ja veatut eesti keelt.

Koolituse sisu:

 • Uuendused eesti keeles ja muudatused kirjakeele norminguis.
 • ÕS ja teised eesti keele käsiraamatud ja sõnaraamatud.
 • Ameti- ja õiguskeelealased käsiraamatud jm allikad. Keelenõuanne internetis ja telefonitsi.
 • Algustäheortograafia. Isikunimede käänamine.
 • Võõrsõnade ortograafia. Tsitaatsõnade kirjutamine.
 • Kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid.
 • Arvsõna paigutamine teksti, lühendid.
 • Kantseliit, pleonasm, asjatu mitmus, nominaalstiil.
 • Sõnavara kasutamise ohud, vale tähendus, ebamäärasus, liiasus.
 • Materjali järjestamine, olulise eristamine ebaolulisest, olulise info säilitamine.
 • Lause struktuur, sõnajärje mõju lause mõttele.
 • Tekstist arusaamine, ühemõttelise teksti tunnused.

Ajakava:

 • 9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
 • 10.00-12.00 Uuendused eesti keeles ja muudatused kirjakeele norminguis.
  • ÕS ja teised eesti keele käsiraamatud ja sõnaraamatud.
  • Ameti- ja õiguskeelealased käsiraamatud jm allikad. Keelenõuanne internetis ja telefonitsi.
  • Algustäheortograafia. Isikunimede käänamine.
  • Võõrsõnade ortograafia. Tsitaatsõnade kirjutamine.
 • 12.00-12.45 Lõuna restoranis Kompass.
 • 12.45-14.30 Kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid.
  • Arvsõna paigutamine teksti, lühendid.
 • 14.30-14.45 Kohvipaus.
 • 14.45-16.15 Kantseliit, pleonasm, asjatu mitmus, nominaalstiil.
  • Sõnavara kasutamise ohud, vale tähendus.

Meetodid: Ortograafiaharjutused, teksti koostamise harjutused, teksti koostamine.

Õppematerjalid: Harjutused ja teooriat kokkuvõtvad olulisemad suunised paberkandjal.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:

 • Oskab kasutada keelenõuannet internetis ja teisi keelehoolde allikaid.
 • Orienteerub eesti ortograafia reeglites.
 • Oskab koostada ladusat ja korrektselt sõnastatud teksti.
 • Oskab materjali järjestada ja eristada olulist ebaolulisest.
 • Oskab vältida kantseliiti, pleonasmi, asjatut mitmust.

Koolitaja:
katrin tääkerKatrin Tääker omab pikaajalist kogemust eesti keele õpetamisel. Aastatel 2000-2013 töötas ta eesti keele lektorina Sisekaitseakadeemias, millele järgnes töö Tallinna Ülikoolis. Ta on õpetanud eesti keelt ametikeelena erinevates riigiasutustes, sh Siseministeeriumis, Kaitseministeeriumis, Maaeluministeeriumis, Maksu- ja Tolliametis, Päästeametis, Politsei- ja Piirivalveametis ja KOVdes üle Eesti. Talle on usaldatud eesti keele õpetamine ka välisüliõpilastele Erasmus programmi raames.
Ta on omandanud magistrikraadi eesti filoloogia alal Tallinna Ülikoolis. Tema teadmisi ja oskusi õpetada hinnatakse täienduskoolitusel osalejate poolt valdavalt maksimumhinnetega.

Lisainfo:

 • Soovitame koolitusel osalejatel kaasa võtta sülearvuti.
 • Osalejate arv – Kuni 20 osalejat.
 • Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Practus OÜ on pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele, toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut. Viime läbi kõigile avatud koolitusi, asutusesiseseid tellimuskoolitusi kui ka konsultatsioone. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Eesti keel ametikeelena

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.