Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Eesti Personalitöötajate veebikonverents 2023: Paindlikkus ja otsustusvabadus töösuhetes

Osale konverentsil ning saa vastused mitmetele aktuaalsetele personalitööd puudutavatele küsimustele.

Uued töötingimused on toonud kaasa töösuhetesse paindlikkust ning otsustusvabadust, mis ühtlasi pakuvad juhtidele ning töötajatele võimalusi uuteks arenguteks, kuid peidavad endas ka mitmeid ohte. Kuidas olla edukas personalijuhtimises täna ja tulevikus? Mis on riskid ja millele tähelepanu pöörata paindlike töösuhete korraldamisel? Kuidas hoida tiimitunnetust, motiveerida ja toetada inimesi, kellega kohtutakse kuus või aastas korra? Kuidas värvata talente, kui digitaalse tööintervjuu puhul on keeruline tajuda inimese isikuomadusi? Kuidas toetada töötajate vaimset tervist ning psühholoogilist turvalisust pidevas ebamäärasuses? Kuidas fikseerida hübriitöö lepingus? kuidas luua MEIE tunne organisatsiooni kõikidel tasanditel ja kaasata inimesi ilma neid üle koormamata?

Veebikonverentsil võtavad sõna valdkonna eksperdid ning pikaajalised praktikud, kes jagavad väärtuslikke mõtteid hetkel olulistel teemadel. Kogu päeva juhib hinnatud Swedbank AS personalidirektor Ülle Pind, keda on pärjatud Swedbanki Aasta Juht 2020 ning Mõjukaim Personalijuht 2021 tiitliga.

Sihtrühm:
Personalijuhid, personalispetsialistid ning kõik teemast huvitatud

Programm: 

 • 09:50 – 10:00 Kogunemine veebikeskkonda
 • 10:00 – 10:05 Avasõnad konverentsi päevajuhilt
  • Ülle Pind Swedbank AS, personalidirektor
   Ülle Pind on Swedbank AS-i personalidirektor alates aprillist 2015. Personalitöö on kutsumuseks ja seda järgides on tema huvitavad tööaastad olnud eelnevalt seotud Ericsson Eesti ja Stora Enso Baltikumi personalijuhtimisega. Personalitöö juurde tõi teda aga sekretäritöö Paikuse Saeveski AS-s. Ülle on elukestva õppe usku ja kooliteed on käidud Tallinna Majanduskoolis, Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, kus õpitud õigusteadust, kommunikatsioonijuhtimist ja personalijuhtimist. Ülle omab Advanced Executive Coaching Practitioner diplomit AoEC Tippjuhtide coachingu väljaõppest Inglismaal. Enesetäiendused on olnud seotud juhtide arendamise, tippjuhtide coachingu ja karjääri coachinguga. Panustab aktiivselt personalijuhtimise valdkonna arengusse nii koolitaja, coachi kui erialaliitude töös kaasalöömisega. Üllet on pärjatud Swedbanki Aasta Juht 2020 ning Mõjukaim Personalijuht 2021 tiitliga.
 • 10:05 – 10:50 Digitaalne personalitöö ja eestvedamine
  • Maarit Vabrit-Raadla HRIS partner, koolitaja ja Leadership coach
   Maarit on tegutsenud juhtide koolitajana ning olnud personalipartneriks erinevates ettevõtetes alates 1990-ndate lõpust. Õppinud Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduseid ning hiljem lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli (cum laude) ärikorralduse instituudis personaliarenduse eriala. Maarit on tegelenud nii juhtide kui organisatsioonide arendamisega, üles ehitanud ja juhtinud meeskondi, samuti väike-ettevõtet ning töötanud konsultandi ja personalipartnerina (sh. 6 aastat ABB-s). Tarkvaraettevõte SinuLab.ee, mille asutaja ja juht Maarit on, tegeleb ettevõtetele lahenduste loomisega tulemuste juhtimiseks ja inimeste arendamiseks. Täna nõustab Maarit erinevaid ettevõtteid organisatsiooni arengu, strateegilise personalijuhtimise ja personalivaldkonna digitaliseerimise teemadel.

   • Personalitöötaja digikompetents kui tuleviku võtmetegur
   • Mida on hiljutised kriisid toonud kaasa personalijuhtimise arengusse?
   • Kas digilahendused saavad ka päriselt toetada töötajate heaolu?
 • 10:50 – 11:20 Talentide värbamine ja integreerimine hübriidtöö ajastul
  • Katrina Laurson-Suurna Coach, mentor, töötajakogemuse entusiast
   Katrina on üle kümne aasta tegutsenud personalijuhtimise valdkonnas erinevates rollides, alates PARE-s personali- ja inimestejuhtimise valdkonna arendamisest kuni äriettevõtete personalistrateegiate koostamise ja elluviimise tagamiseni. Õppinud on nii riigiteaduseid, majandust kui ka organisatsioonikäitumist. Endine juhtiv personalipartner Eesti Energias. Katrina on läbinud Practicioner Diploma in Executive Coaching programmi ning karjäärinõustamise väljaõppe Fonteses.

   • Hübriidajastu mõju tööjõuturule – milliseid uusi võimalusi ja väljakutseid pakub?
   • Virtuaalne kandidaatidega kohtumine ja hindamine
   • Kontori funktsioon ja eesmärk hübriidtöö ajastul
   • Uue töötaja virtuaalne sisseelamine, mis tagab õnnestumise?
   • Kuidas hajali paiknedes hoida meeskonnatunnet ja koostöövaimu?
 • 11:20 – 12:00 Kuidas hoida töötajat, kes saab konkurentidelt tööpakkumisi?
  • Maris Viires Helmes tarkvaralahenduste ettevõtte personalijuht
   Maris Viires on turundusvaldkonnas olnud tegev 22 aastat, kuid otseselt tööandjabrändingu ja töötajakogemuse juhtimisega igapäevaselt tegelenud viimased kaheksa aastat. Tema karjääriteekond on viinud teda kokku erinevate organisatsioonidega nii avalikus sektoris (nt. Noored Kooli, Eesti Post) kui ka erasektoris (nt. CV-Online, Helmes). CV-Onlines töötades aitas ta turundustiimiga välja töötada mitmete Eesti väljapaistvate organisatsioonide tööandjabrändi tegevusplaani sotsiaalmeediakanalites ja tööportaalis. Koostöös brändiagentuuri Instariga on ta aidanud korraldada mitmel aastal tööandjabrändingu laiapõhjalist uuringut ja osalenud žüriis hindajana. Hetkel Helmeses on vastutav Eesti HR valdkonna eest, mille hulka kuulub ka globaalse tööandjabrändi ja värbamisvaldkonna igapäevane juhtimine ja arendamine.

   • Tööalane suhe on nagu iga teine suhe, mis vajab hoolt ja tähelepanu, tarka koostööd ja head enesetundmist- ja juhtimist. Suhte loomine, hoidmine ja lõpetamine on loomulikud protsessid, mida tuleks käsitleda avatuse ja positiivsusega ning püüda hoiduda hinnangute andmisest enesele või teistele. Mõned suhted kestavad kauem, mõned vähem. Mõni suhe on küll lühike, kuid palju andev ja teine jälle pikk ja vähe andev. Pole ühte imeretsepti, kuid oluline on õppida mõistma, mis on tugeva suhte komponendid ning osata oma organisatsioonile luua just sobiva tasakaaluga protsessid. Kui aitame organisatsioonina inimestel mõista oma vajadusi ja loome keskkonna, kus vajadustest on lihtne rääkida ning nendele ka vastatakse, siis meie kogemus on näidanud, et inimesed soovivad organisatsiooni jaoks töötada pikaajaliselt.
    • Isiksuse ja motivatsiooni mõistmine ning personaalse väärtuspakkumise kujundamine
    • Inimesekesksus ja haavatavus juhtimiskultuuris
    • Tagasiside, tunnustamine ja tähistamine
    • Autonoomia plussid ja miinused
 • 12:00 – 12:30 Virgutuspaus
 • 12:30 – 13:00 Autonoomia ehk paindlik töökoht ja -aeg lepingutes
  • Gaabriel Tavits Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor
   Gaabriel Tavits (doctor iuris) on Tartu Ülikooli sotsiaalõiguse professor, õigusteaduskonna direktor ning Advokaadibüroo Pacta vandeadvokaat. Ta on raamatute „Avaliku teenistuse õiguslikud alused“ ja „Sotsiaalhooldusõigus“ autor ning raamatu „Tööõigus“ kaasautor. Lisaks on Gaabriel Tavits välja andnud ka mitmeid artikleid ja publikatsioone.
 • 13:00 – 13:30 Töötajate vaimne tugi uutes töötingimustes
  • Pia Pedanik MA töö- ja organisatsioonipsühholoog
   Pia Pedanik on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe Work and Organizational Psychology erialal. Meeletervis OÜ-s edendab äriklientide töökeskkonna vaimset tervist läbi individuaalsete vastuvõttude, sisekoolituste, ja töökeskkonna psühhosotsiaalsete stressorite hindamise. Ühiskondlikul tasandil proovib tõsta teadlikkust töö- ja organisatsioonipsühholoogia valdkonnast Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Liidu näol, mille üks kolmest asutajaliikmest ta on.

   • Ebamäärasuse mõju vaimsele tervisele – kuidas pidevalt kohanedes luua stabiilsust?
   • Kuidas teada saada, mida töötajad tunnevad – vaimse tervise kaardistamine organisatsioonis
   • Töötajate vaimse tervise toetamine tööandja vaatest – toetava keskkonna loomine
   • Psühholoogiline tugi – mida saab ära teha organisatsioonisiseselt ja -väliselt?
 • 13:30 – 14:00 Ühtehoidva meeskonna inspireerimine ja toetamine hübriidtöö keskkonnas
  • Ivar Raav juhtimiskoolitaja, mentor, konsultant
   Ivar Raav on olnud juht u 60 juhile ning 2000 kolleegile üle 10 aasta (Swedbank, Omniva, If Kindlustus (Swedbank, Omniva, If Kindlustus). Juhtimiskoolitustega on ta tegelenud enam kui 3 aastat. Organisatsioonikäitumise magister ja matemaatik – ühendatud on „kandiline“ ja „pehme“ juhtimine. Ivar õpib terapeudiks Holistika Insituudis, et terviklikku inimkäsitlust veelgi rohkem äriorganisatsioonidesse tuua. Tema kirg on juhtide eestvedamisoskuste arendamine ning ta peab vajalikuks, et iga juht oleks läbi mõelnud, milline on tema juhtimisjalajälg.

   • Meie-tunde loomise oluline eeldus on mina-tunde olemasolu. Käime läbi olulisemad punktid mina-tunde loomiseks, vaatame peale põhjustele, miks inimesed ei pruugi tahta füüsiliselt kokku saada ja mida see näitab mina-tunde puudumise kohta. Ettekandes toome välja olulisemad punktid ja eripärad, mida hübriidkoostöö puhul rakendada, et toetada inimese mina-tunde kujunemist tööl. Kui “mina” ei ole inimesel selge, siis hübriidtöö võib olla “suurepärane” võimalus inimese jaoks põgeneda selle selguse loomise eest. Kuid hübriidtööl on meeskonnatunde loomisel ka klassikalisest lähenemisest erinevad kasud. Leiame need ettekande ajal üles.
 • 14:00 – 14:05 Konverentsi lõpetamine
  • Ülle Pind Swedbank AS, personalidirektor

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Eesti Personalitöötajate veebikonverents 2023: Paindlikkus ja otsustusvabadus töösuhetes

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.