Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Eesti Raamatupidajate Konverents „Kevadmissioon 2019“

Eesti suurim raamatupidajatele ja finantstöötajatele suunatud kevadkonverents toimub taas ning seda juba üheksandat aastat järjestKonverentsi eesmärk on jagada praktilisi nõuandeid raamatupidaja igapäevatöö lihtsustamiseks.

Raamatupidaja töö ei muutu mitte ainult aastatega, vaid lausa päevadega. Võidu tuleb joosta rohkete seadusemuudatustega, mis nõuavad pidevat enesetäiendamist. Vähem olulised pole ka ettevõttesisesed IT uuendused, mis muudavad raamatupidaja tööd ning nõuavad igapäevast kaasamõtlemist ning arengut.

Kogu päeva juhib armastatud näitleja  Tõnis Niinemets, muusikalist meeleolu loob noor ja andekas kitarrist Paul Neitsov.

Programm

 • 09:30 – 10:00 Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega
 • 10:00 – 10:10 Konverentsi avamine
  Tõnis Niinemets, Näitleja, Konverentsi päevajuht
 • 10:10 – 10:30 Uuendused e-maksuametis/e-tollis 2019. aastal
  Evelyn Liivamägi Maksu- ja Tolliamet, maksude osakonna juhataja

  • Maksu- ja Tolliamet jätkab ka käesoleval aastal e-maksuameti uuendamist. Muudatused saavad kasutajatele kättesaadavaks järkjärguliselt. Millised on viimase aja olulisemad uuendused ning mida on oodata lähiajal?
 • 10:30 – 11:15 Naaberriikide maksud ja deklaratsioonid – erisused ja sarnasused
  Kaido Künnapas, Advokaadibüroo Sorainen, vandeadvokaat

  • Ettevõtlus ei toimu juba ammu enam ainult Eesti piires. Enamus ettevõtjaid on suunanud oma tegevuse ka lähiriikidesse. Paratamatult kaasnevad sellega maksuküsimused – millised on kohalduvad maksumäärad, millal tuleb ennast maksukohustuslaseks registreerida, kuidas toimub maksude deklareerimine, millal viib piiriülene tegevus püsiva tegevuskoha tekkimiseni. Ettekande eesmärk on anda praktiliste soovituste abil ülevaade:
   • Eesti, Läti, Leedu ja Soome maksumäärade võrdlusest;
   • registreerimise, deklareerimise ja maksete tasumise iseärasustest;
   • ohtudest ja võimalustest.
 • 11:15 – 12:00 Kuidas maksta ja maksustada dividende uute reeglite alusel?
  Aule Kindsigo, Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant

  • Soodustused dividendide maksustamisel – millal tuleb kasutada maksumäära 14/86
  • Üksikisiku tulumaksu 7% kinnipidamise reeglid
  • Maksuvabalt edasimakstavate dividendide arvestus
  • Dividendine deklareerimine vormidel TSD lisa 7 ja INF 1
  • Praktilised näited
 • 12:00 – 13:00 Lõunapaus
  Muusikalist meeleolu loob noor ja andekas kitarrist Paul Neitsov.
 • 13:00 – 13:30 Olulisemad uuendused käibemaksuseaduses
  Tõnis Elling, Deloitte Advisory AS, maksuspetsialist

  • Vautšerid ja käibemaks – uute muudatuste valguses
   • Uuenenud käibemaksureeglid vautšerite kajastamisel
   • Ühe- ja mitmeotstarbeline vautšer
   • Kuidas ja millal kajastada vautšereid käibedeklaratsioonil?
   • Kuidas kajastada selliseid tehinguid raamatupidamises?
   • Praktilised näited
  • Digiteenused ja MOSS-deklaratsioon muudatuste tuules
   • Digiteenuste mõiste ja deklareerimiskohustus
   • Millisesse riiki maksta maksu?
   • Mis muutub deklareerimisel lihtsamaks?
   • Praktilised näited
 • 13:30 – 14:00, Summeeritud tööaeg ja tasu töö eest – selgus või segadus
  Gaabriel Tavits, Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; Õigusteaduskonna direktor

  • Summeeritud tööaja arvestuse üldised reeglid ja nüansid
  • Kellele, millal ja kuidas kasutada?
  • Kuidas arvestada tasusid töö ja ületundide eest?
  • Töö riigipühal ja ületunnid
  • Valveaeg – kas tööaja osa?
 • 14:00 – 14:30 Digidokumentide pikaaegsest turvalisest säilitamisest ja arhiveerimisest raamatupidajale
  Valdo Praust, küberturbe ekspert, üks digiallkirja ja -asjaajamise pioneere Eestis

  • Mis võib juhtuda digiallkirjastatud dokumendi turvalisusega pikema aja jooksul?
  • Kuidas ja kus säilitada ning hoida dokumente?
  • Soovitusi ja mõtteid erinevatest programmidest ja pilveteenuse pakkujatest. Millele keskenduda?
  • Millal ja kuidas tunda ära realiseeruvaid turvariske dokumentide pikemal säilitamisel?
  • Kuidas raamatupidaja saab luua turvalisi ning reeglitele vastavaid säilikuid?
  • Erinevad vormingud – orienteerumine Eesti-sisestes ja üle-Euroopalistes vormingutes
 • 14:30 – 15:00 Kohvipaus
 • 15:00 – 15:45 Muutused raamatupidamises – IFRS ja EFS
  Barbara Asu, BDO Eesti, vandeaudiitor ja partner
  Sven Siling, BDO Eesti AS partner, juhatuse liige ja auditi valdkonna juht

  • Viimastel aastatel on nii rahvusvahelistes finantsaruandluse standardites (IFRS) kui ka kohalikes raamatupidamise juhendites (EFS) tehtud olulisi muutusi.
   • Milles need muutused seisnevad?
   • Kuidas need mõjutavad ettevõtte finantsnäitajaid ja aastaaruande tarbijate otsuseid?
   • Millised on peamised arengusuunad?
 • 15:45 – 16:25, Raamatupidaja kui finantside juhtija
  Inga Stelmak, ettevõtja, finantsist ja õppejõud; Six Apples Finance OÜ juhatuse liige

  • Raamatupidaja igapäevatöö muutub mitte ainult aastatega vaid lausa igapäevaselt. Üha suurema osa käsitööst teevad juba erinevad programmid. Seega on igati loogiline, et raamatupidaja töö muutub üha rohkem finantside juhtimiseks.
   • Mida saab ettevõtte kohta lugeda välja tema finantsaruannetest
   • Finantsanalüüs ja selle teostamise viisid
   • Ettevõtte likviidsuse, efektiivsuse ja rentaabluse hindamine finantsaruannete põhjal
 • 16:25 – 16:55, E-turvalisusest raamatupidajale – erinevad programmid ja e-kirjad
  Peeter Marvet, Zone.ee, resident-häkker
 • 16:55 – 17:00 Päeva kokkuvõte
  Tõnis Niinemets, Konverentsi päevajuht

Esinejad:

Tõnis Niinemets
Näitleja

Evelyn Liivamägi
Maksu- ja Tolliamet, maksude osakonna juhataja
Evelyn Liivamägi omab bakalaureuse kraadi majandusõiguses ning ta on töötanud maksude valdkonnas 2004. aastast. Alustas otseste maksudega ja 2011. aastal Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhiks liikudes laienes tegevusvaldkond ka kaudsetele maksudele ja aktsiisidele. Tänane töövaldkond on väga lai, alustades maksumaksjate nõustamisest, koolitamisest, seadusloome tõlgendamisest ja täiendamisest kuni maksude maksmiseks vajalike IT lahenduste väljamõtlemiseni. Evelyn on osaline mitmes EL tasandi maksudealases töögrupis ning esinenud oma valdkonnas paljudel seminaridel ja konverentsidel.

Kaido Künnapas
Advokaadibüroo Sorainen, vandeadvokaat

Aule Kindsigo
Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant
Aule Kindsigo on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal. Täiendanud ennast erinevatel kursustel nii Eestis kui välismaal.Töötanud aastatel 1990 – 2012 Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja. Alates 2012. aastast on ta Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhatuse liige ja maksukonsultant.Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas aastatel 2009 – 2015 maksunduse lektorina EBS-is.

Tõnis Elling
Deloitte Advisory AS, maksuspetsialist
Tõnis Elling on maksundusega tegelenud 16 aastat. Tema esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli 1999. aastal, kui asus tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Aastast 2005 oli ta Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis õppejõud. Tõnis Elling on spetsialiseerunud kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). 2009. aastast tegeleb ka maksunõustamisega, millega on tegelenud nii Grant Thornton Rimess OÜ-s kui ka olles nõustamisüksuse juht Leinonen OÜ-s. Hetkel töötab ta Deloitte Advisory AS-s.

Gaabriel Tavits
Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; Õigusteaduskonna direktor.
Gaabriel Tavits (doctor iuris) on Tartu Ülikooli sotsiaalõiguse professor ning Advokaadibüroo Pacta vandeadvokaat. Ta on raamatute „Avaliku teenistuse õiguslikud alused“ ja „Sotsiaalhooldusõigus“ autor ning raamatu „Tööõigus“ kaasautor. Lisaks on Gaabriel Tavits välja andnud ka mitmeid artikleid ja publikatsioone.

Valdo Praust
küberturbe ekspert, üks digiallkirja ja -asjaajamise pioneere Eestis
Valdo Praust on 25 aasta pikkuse kogemusega andmeturbespetsialist, kes on osalenud paljude turbe ja krüpteerimisega seotud suurprojektide käivitamisel. On osalenud digiallkirja ja ID-kaardi algsete lahenduste kävitamise juures. Eesti avaliku sektori infoturbe standardi ISKE algse idee autor ja üks kaasautoritest. Hetkel vabakutseline infoturbe ekspert-konsultant. Paljude turbega seotud koolituspäevade läbiviija viimase 20 aasta jooksul.

Barbara Asu
BDO Eesti, vandeaudiitor ja partner
Barbara liitus BDO Eesti ärinõustamisteenuste meeskonnaga 2013. aasta sügisel. Käesolevalt vastutab ta konsultatsiooniteenuste arendamise ja rahvusvahelise koostöö korraldamise eest. Barbara omab üle kümneaastast kogemust finantsnõustajana ning teadmisi nii Eesti finantsaruandluse kui ka IFRS standarditest. Peamiselt tegeleb ta finantsekspertiisiga: ettevõtte finantsseisundi analüüs, ettevõtte/aktsia/osa/nõude väärtuse ning immateriaalse vara hindamine, saamata jäänud tulu ja varalise kahju suuruse hindamine. Lisaks osaleb Barbara aktiivselt lektorina erinevatel koolitustel, sealhulgas finantsinstrumentide ja raamatupidamislike hinnangute teemadel.

Sven Siling
BDO Eesti AS partner, juhatuse liige ja auditi valdkonna juht
Sven Siling’il on enam kui 15 aasta pikkune töökogemus audiitorina, ta juhib BDO Eesti auditivaldkonda ja koolitustegevust. Lisaks kuulub Sven Eesti Audiitorkogu juhatusse ning juhib Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni tööd.

Inga Stelmak
ettevõtja, finantsist ja õppejõud; Six Apples Finance OÜ juhatuse liige
Inga Stelmak omab teadusmagistrikraadi rahvusvahelises ärijuhtimises spetsialiseerumisega majandusarvestusele ja finantsjuhtimisele. Tal on üle 20 aasta kogemusi finantsalal. On töötanud finantsjuhina erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes. Inga on Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor, õpetades üliõpilastele järgmisi aineid: majandusanalüüs, raamatupidamise alused, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus, ettevõtlus. Ta on kirjutanud finantsjuhtimise alase raamatu „Juhi ja ettevõtja raharaamat.“

Peeter Marvet
Zone.ee, resident-häkker
Peetri twitteri-kontol on kirjas, et ta on häkkinud arvuteid ajast, mil need veel perfokaarte kasutasid. Lisaks meediatööle on ta olnud ka kvaliteedijuht, digistrateeg, tarkvaraarendaja ja koolitaja. Alates 2016 tegeleb ta Zone.ee’s turunduse ja kliendisuhetega, aga kirjutab kõige parema meelega nime alla “küberturbe evangelist”.

 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Eesti Raamatupidajate Konverents „Kevadmissioon 2019“

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.