Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Eesti Tööõiguse Konverents: Uuendused alates 2021. aastast

Tööseadustes on 2021. aastal tulemas mitmeid olulisi muudatusi, mis mõjutavad nii tööandjaid kui ka töötajaid.
Sisutihedal konverentsipäeval räägivad uuendustest, aga ka teistest võtmetähtsusega teemadest valdkonna arvamusliidrid.

Uueks normaalsuseks saanud kaugtöö ja kodukontori korral peavad täitma töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid nii töötaja kui ka tööandja. Millised on osapoolte kohustused ja õigused? Kuidas on võimalik tagada kaugtöötaja ohutus ning millega tuleb arvestada seoses töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustega?

Täiendavaid muudatusi on oodata ka töösuhet reguleerivates seadustes ning lisaks tuleb juttu ka äsja vastu võetud töövaidluste lahendamise seaduse muudatustest. Seega, mida on tööandjal koroonakriisist õppida 2020. aasta töövaidluskomisjoni praktika põhjal?

Lisaks peab kaugtööd tehes üha enam rõhku panema küberturvalisusele ning töötajate vaimsele tervisele. Kuidas luua oma inimestele turvalise kaugtöö võimalused? Millised psühhosotsiaalsed ohutegurid kaasnevad kaugtööga ning kuidas nendega toime tulla?

Sihtgrupp:
Konverentsile on oodatud personalitöötajad, ettevõtete juhid, keskastmejuhid, juhiabid, raamatupidajad, juristid ja kõik teised, kes peavad kursis olema ees ootavate tööõiguse muutustega.


Programm

 • 09:30 – 10:00 Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega
 • 10:00 – 10:05 Konverentsipäeva avamine
  • Elina Soomets, M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist
   Elina on tegelenud tööõigusega 1998. aastast, nähes töötajate ja tööandjate probleeme mitmekülgselt, sealhulgas ka töövaidluste lahendamisel. Tal on õigusalane kõrgharidus (õigusteaduste magister, Tartu Ülikool).
 • 10:05 – 11:00 Millega tuleb arvestada tööandjatel ja teenuseosutajatel uute töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste kontekstis?
  • Elina Soomets M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist
   • Kuidas suureneb tööandja vastutus töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas?
   • Tööandja on kohustatud lisama töökeskkonna riskianalüüsi uuendatud riiklikus tööelu infosüsteemis hiljemalt 1.septembriks 2021. Millega on tegemist ja kuidas seda teha?
   • Kuidas iseteeninduskeskkond hõlbustab tööandjate tööd ja suhtlust järelevalveasutusega? Mis on loodav abivahend töökeskkonna riskide hindamiseks?
   • Millised ohutusalased lisakohustused tekivad teenuseosutajatel, kes tegutsevad võlaõiguslike lepingute alusel (nt käsundus- või töövõtuleping)?
   • Millises olukorras peab tööandja uurima ka tööõnnetusi, mis on juhtunud teenuseosutaja kui tema koostööpartneriga?
   • Millele veel pöörata tähelepanu seoses seaduse muudatustega?
 • 11:00 – 12:00 Mida peab teadma töötervishoiust ning tööohutusest kaugtöö puhul?
  • Marina Järvis PhD, Teadusjuht (EEK Mainor), dotsent (TalTech)
   Marina Järvis on teadusjuht Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja dotsent Tallinna Tehnikaülikoolis (Taltech). Marina on diplomeeritud keemia insener (TalTech). Magistrikraad (M.Phil) on Marinale omistatud Bergeni ülikoolis Norras, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise valdkonnas. Doktorikraadi (PhD) kaitses Marina TalTech-is, ärijuhtimises. 2013. aastal kaitses ta oma doktoritöö teadmusjuhtimise, töötervishoiu ja tööohutuse teemal ning pärast seda on ta tegelenud mitmete Euroopa Liidu projektidega, mis puudutavad ohutusjuhtimist ja heade praktikate kasutamist ettevõtetes. Ta on töötanud eksperdina Euroopa Komisjoni jaoks, teostades erinevaid töötervishoiu- ja tööohutusalaseid projekte. Peamisteks uurimissuundadeks on Marinal organisatsiooni- ja ohutuskultuur, juhtimisstiil, teadmusjuhtimine, juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid, kaasaegsed töökeskkonnad ja töövormid ning töötajate vaimne ja füüsiline heaolu.

   • Kuidas tagada töötervishoid ja tööohutus kaugtöö puhul?
   • Milline vastutus on tööandjal ja töötajal? Millised on selle töövormiga kaasnevad kohustused ja õigused?
   • Millised on distantsilt töötamise ohud ja nendega kaasnevad tööstressorid?
   • Kuidas saab juht oma töötajaid efektiivselt toetada kaugtöö tegemise perioodil?
 • 12:00 – 13:00 Lõunapaus
 • 13:00 – 13:45 Töövaidluste lahendamise seaduse muudatused. Mida on tööandjal koroonakriisist õppida 2020. aasta töövaidluskomisjoni praktika põhjal?
  • Thea Rohtla Rohtla Law Office OÜ juhataja, jurist
   Thea Rohtla on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1986. aastal. Tööõigusele pühendus 1996. aastast, kui võeti vastu Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus ja moodustati töövaidluskomisjonid. Kümme aastat juhtis Thea Tallinna ja Harjumaa (praeguse Põhja Inspektsiooni) ühte töövaidluskomisjonidest, üle viie aasta tegutses tööõigusabi osutava büroo Labour Consulting OÜ tegevjuhina. Omanimelist bürood juhib 2012. aasta veebruarist, 2014. aasta kevadest teeb koostööd Heli Raidve Tööõigusabi OÜ-ga. Thea on paljude tööõigusalaste artiklite ja väljaannete autor ning hinnatud lektor tööõiguse alal.

   • Lepingu täitmisest tulenevad nõuded – tööga kindlustamine, töötasu/tööaja vähendamine. Mis läks valesti?
   • Lepingu ülesütlemine
    • töötaja algatus, TLS § 37 lg.5 või § 91 lg.2
    • tööandja algatus – koondamine või TLS § 86, 88?
   • Mis on tööandjatele uut ja selgemat töövaidluste lahendamise seaduses?
 • 13:45 – 14:30 Töösuhet reguleerivad seaduse muudatused 2021. aastal
  • Gaabriel Tavits Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; Õigusteaduskonna direktor
   Gaabriel Tavits (doctor iuris) on Tartu Ülikooli sotsiaalõiguse professor ning Advokaadibüroo Pacta vandeadvokaat. Ta on raamatute „Avaliku teenistuse õiguslikud alused“ ja „Sotsiaalhooldusõigus“ autor ning raamatu „Tööõigus“ kaasautor. Lisaks on Gaabriel Tavits välja andnud ka mitmeid artikleid ja publikatsioone.
 • 14:30 – 15:00 Kohvipaus maitsvate suupistetega
 • 15:00 – 15:45 Kaugtöö ning küberturvalisus
  • Liisa Past Küberturbe ja kommunikatsiooni ekspert
   Liisa Past (MA) töötab aktsiaselts Cybernetica küberturbe äriarendusjuhina. Varasemalt on ta olnud riigikantselei küberjulgeoleku nõunik ning Riigi Infosüsteemi Ametis juhtivanalüütik, kus ta kavandas, juhtis ja viis läbi küberturvalisusega seotud analüüse, sealhulgas riski-, ohu- ja mõjuhinnanguid. Ta on olnud liikumapanev jõud Eesti valimiste laiapõhjalise riskihindamise juures ja EL’i valimistehnoloogia turbe käsiraamatu eestvedaja. NATO küberkaitsekeskuses on ta märkimisväärselt panustanud maailma suurima tehnilise võrguturbeõppuse Locked Shields korraldamisse. Aastatel 2018-19 osales Liisa järgmise põlvkonna liidrite programmis McCaini Instituudis, kus tegi koostööd valitsusasutuste ja valimiste korraldajatega, keskendudes demokraatlike protsesside digitaalse selgroo turbe küsimustele.

   • Mida oleme digitaliseerumise ja infoturbe vaates õppinud koroonakriisist? Mida see üldse tähendas?
   • Mida see tähendab ettevõtetele?
   • Kuidas luua oma inimestele turvalise kaugtöö võimalused?
   • Millist tehnoloogiat ja milliseid teadmisi on vaja?
 • 15:45 – 16:30 Kodukontori sündroom – psühhosotsiaalsed ohutegurid kaugtöö kontekstis ning nendega toimetulek
  • prof emer. Mare Teichmann PE Konsult, juhataja
   Mare Teichmann on psühholoogiaprofessor emeritus. Tema teadustöö põhisuundadeks on tööstress, elukvaliteet (sh tööelu kvaliteet), kontrollkese ja e-õpe.

   • Kodukontori sündroom: tunnused, vältimine ja toimetulek
   • Mitmikstress: uuringu tulemused Eestis 2020, murede „nõiaring“, toimetulek
   • Mida töötaja saab ise teha? Kuidas juht saab töötajaid toetada psühhosotsiaalsete ohtude mõju vähendamiseks või vältimiseks?
   • Edu ABC: meeskond, suhtlemine , läbirääkimised, „ei“ ütlemine, konfliktide lahendamine, ühised prioriteedid, võimuvõitluse vältimine, töövahendid, töökoht, tööaeg, üksioleku aeg ja vaba aeg, reeglites kokkuleppimine, iga päeva jaoks eraldi koostegutsemise kava, motiveerige, premeerige
 • 16:30 – 16:35 Konverentsipäeva lõpetamine

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Eesti Tööõiguse Konverents: Uuendused alates 2021. aastast