Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Efektiivsus igapäevajuhtimises

Kuidas vältida raiskamist ja keskenduda sellele, mis loob väärtust?
Koolituse eesmärk on tuvastada ebaefektiivsus igapäevaprotsessidest ja -tegevustest ning suurendada tulemuslikkust tänu ebavajalikest tegevustest vabanemisele. Koolitusel õpitavate meetodite abil on võimalik tõsta töö efektiivsust 20% ehk ühe tööpäeva võrra nädalas.

Ettevõtet juhtides on oluline pidevalt mõelda sellele, kuidas olla tulemuslikum. Ettevõtte tulemust on võimalik kasvatada aga efektiivsemalt tegutsedes. Efektiivsus ei tähendada „kiiremini jooksmist“, vaid pigem eesmärgipärast tegutsemist ja eduelamusi. Efektiivsete tegevuste juurutamine ja ebaefektiivsete eemaldamine eeldab oskuslikku muudatuste juhtimist. Ühed tähtsamad juhi oskused on olulise eristamine ebaolulisest ja prioriteetide seadmine. 25-aastase rahvusvahelise kogemusega ettevõtja ja kõrgelt hinnatud koolitaja Jari Kukkonen teeb oma koolitusel selgeks, miks ja kuidas regulaarselt (töö)protsesse analüüsida ning tuvastada ressursse raiskavad tegevused ja olukorrad.

Koolitus on osa kolmeosalisest koolitussarjast: Juhtimisoskuste kool

Koolituselt saadav kasu

 • koolitus aitab ära tunda ebaefektiivsust enda ja oma meeskonna tegutsemises
 • annab vahendid, kuidas vaid mõne nädalaga teha muudatusi, mis otsustavalt kasvatavad tegutsemise efektiivsust
 • annab alused, kuidas luua organisatsioonikultuuri, mis soodustab kiiret õppimist ning tekitab avatust muudatustele, mis on aluseks meeskonna efektiivsusele. 

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud väikeettevõtete juhid, keskastmejuhid, osakonnajuhid, projektijuhid, kes tegutsevad tootmise, panganduse, teeninduse, finants-, tööstuse või ehituse valdkonnas ning on huvitatud oma meeskonna igapäevaste tööprotsesside efektiivsuse suurendamisest.

Koolituse sisu:

 • Ebaefektiivsuse põhjustajad
  • Osaleja kadude kaardistus ja võtted kadude vähendamiseks
  • Vooefektiivsus ja ressursiefektiivsus
  • 8 klassikalist kadu ehk põhilised ressursiraiskajad eesmärkideni jõudmisel
  • LEAN juhtimise kontseptsioonid, mis aitavad tuvastada raiskamist: MUDA (tegevused, mis ei lisa väärtust), MURA (ebaühtlane tööjaotus), MURI (töö, mis on liiga keeruline).
   Kasutatavad meetodid: enesehindamise küsimustik, loeng ja osalejate kogemuste vahetamine arutelu vormis
 • LEAN juhtimine juhi töös
  • Isiklik efektiivsus ja meeskonna efektiivsus
  • Soodsa organisatsioonikultuuri loomine
   Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu, kus tuuakse arvukalt näiteid erinevatest organisatsioonidest (juhtumid ja võrdlevad näited).
 • Kogu organisatsiooni tulemuslikkuse tõhustamine
  • Kadude tuvastamine ja eemaldamine
  • Protsesside tõhustamine
   Kasutatavad meetodid: simulatsiooniharjutus, väärtusvoo kaardistus
 • Saja päeva plaan
  • Efektiivsuse parandamise 100 päeva plaan – kuidas tõsta töötõhusust 20%
   Kasutatavad meetodid: Juhendatud rühmatöö

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb ära ebaefektiivsuse enda ja oma meeskonna tegutsemises;
 • teab, milliste meetoditega viia ellu muudatusi, mis otsustavalt kasvatavad tegutsemise efektiivsust juba nädalate jooksul;
 • saab aru, milline organisatsioonikultuur soodustab kiiret õppimist ja teab, kuidas sellist organisatsioonikultuuri luua;
 • teab, kuidas kasvatada meeskonna avatust muudatustele, mis on aluseks meeskonna efektiivsusele.

Koolitus sisaldab tasakaalustatult teooriat ja praktilisi harjutusi, mis aitab teooria ja reaalsete olukordade vahel seoseid luua ning õpitut kinnistada. Osalejad teevad läbi individuaalse enesehindamise, et koolitus oleks edasise igapäevatöö vaates võimalikult praktiline ja tulemuslik. Koolitusel on kombineeritud loeng-arutelude formaat, osa teemasid käsitletakse grupitöödes ning osalejad loovad endale Jari juhendamisel efektiivsuse parandamise 100 päeva plaani.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitaja:
Jari Kukkonen
Juhtimiskonsultant ja koolitaja
Jari missiooniks juhtimiskonsultandina on elukvaliteedi parandamine. Enamus ärkveloleku ajast veedame tööl, mis tähendab, et juhtimise kvaliteet mõjutab otseselt ja kaudselt meie kõikide elukvaliteeti. Mida asjatundlikum on juhtimine, seda parem on meie kõikide elukvaliteet.
Jaril on rohkem kui 20 aastat rahvusvahelist kogemust ettevõtjana, juhina, juhtimiskonsultandina ja koolitajana. Enesetäiendamine ja õppimine on tema tegevuste lahutamatu osa. Aastal 2016 omandas Jari magistrikraadi Innovatsiooni ja muudatuste juhtimises (St John York University, MA in Leadership in Innovation and Change) ning juhtide koolitamine tähendab samuti paralleelselt ja järjepidevalt ise õppimist.
Jari peamised koolitus- ja konsultatsioonivaldkonnad on: strateegiline juhtimine, protsessijuhtimine (s.h. LEAN ja teenuste disain), muudatuste ja innovatsiooni juhtimine ning eestvedamine.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Efektiivsus igapäevajuhtimises