Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitamise dokumenteerimise nõuded ja efektiivse dokumenteerimise erisused. Näited praktikast

Ehitusseadustik kohustab dokumenteerima kõiki ehitusluba nõudvaid ehitustöid.
Ehitamise dokumenteerimine haarab kõiki etappe alates ehitise projekteerimisest kuni ehitise füüsilise olemasolu lõpuni (lammutamiseni). See hõlmab ehitise projekteerimist, uuringuid, kõiki ehitustöid, omanikujärelevalvet, ehitise kasutamise ja hooldamise juhendeid, ehitise auditeid ja ehitises tehtud hilisemaid ümberehitusi.

Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrusega nr 3 muutus seni kehtinud kord oluliselt. Võrreldes varasemaga jäid endisteks praktiliselt vaid dokumentide nimetused. Muutunud nõuete valguses tuleb nüüd selgelt eristada, mis eesmärgil on dokumendid koostatud ning ehitustööde tellijatel lepingutes täpselt sätestada, milliseid dokumente ja mis mahus ehitaja talle esitama peab. Praktikas on küll muudetud dokumentide sisu, kuid dokumenteerimise peamine eesmärk – ehitusprojektile vastava ja nõuetekohase ehitamise tõendamine kipub tagaplaanile jääma. Eelnevat eesmärki ei täida Ehitisregistrile dokumentatsiooni esitamine, sest selle sisu ei kontrollita.

Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade ehitamise dokumenteerimise kehtivatest nõuded, mida muudeti majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrusega nr 3 ja anda soovitused dokumenteerimise korraldamiseks. Kasutusloa taotluse aluseks on ainult osa vajalikest dokumentidest.

Sihtrühm:
Ehitajad, KOV ehitusspetsialistid, omanikujärelevalve tegijad, ehitustööde tellijad ja kõik teised ehitusega tööalaselt kokkupuutuvad spetsialistid

Teemad:

 • alates 21.02.2020 muutunud nõuded dokumenteerimisele
 • nõuded dokumentide sisule
 • õigusaktides detailselt kirjeldamata eri liiki dokumendid, ehk missuguseid dokumente tuleks koostada ja koguda
 • allkirjastamise nõuded
 • nõutava asjatundlikkuse tõendamine
 • kasutus – ja hooldusjuhendi nõuded
 • ehitise dokumentide omavaheline sidumine ja hilisem grupeerimine ning mida Ehitisregistrisse esitada
 • nõuded elektroonsetele dokumentidele
 • dokumentide koostamise ja esitamise aeg
 • näited senises praktikas esinevatest probleemidest

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet põhimõttelistest muutustest ehitamise dokumenteerimise nõuetes, sh. ehitusdokumentide üldisest jaotusest (missuguseid dokumente tuleb koostada ja koguda), nõuetest
 • dokumentide koostajatele ja kontrollijatele ning elektroonsetele dokumentidele
 • teab, millised sisulised muudatused on tehtud koostatavate dokumentide nõuetes
 • teab, millised on õigusaktides detailselt kirjeldamata eri liiki dokumendid ning mis eesmärgil on neid vaja koostada ja kellele esitada
 • teab, kuidas on muudetud dokumentide koostamise ja esitamise nõudeid
 • teab, millised on dokumentide koostamise ajale esitatud nõuded ja millistel juhtudel ei ole see kontrollitav
 • oskab efektiivselt korraldada ehitustööde dokumenteerimist peatöövõtjana ning teab, millised dokumendid on ehitajal vaja esitada Ehitisregistrile
 • teab ehitise omanikuna, milliseid dokumente tuleb ehitajalt nõuda ning millised on omaniku kohustused ja nende dokumenteerimise nõuded ehitise kasutamisel

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 5 TP (inseneri täiendõppe punkti). 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Meetod:
Loeng, diskussioon, näited ja praktilised käsitlused.

Koolitaja:
Teet Sepaste, Ehitusekspertiisibüroo OÜ, juhatuse esimees. Riiklikult tunnustatud ekspert.
Teedul on üle 30 aastane kogemus ehituses, viimased 20 aastat peamiselt omanikujärelevalve ja ekspertiiside valdkonnas. Ta on kohtuekspert aastast 2006 ja sama kaua aktiivselt kogemusi jaganud. Teet on hulgaliselt läbi viinud koolitusi ja esinenud erinevatel ehitusalastel konverentsidel. Teet on riiklikult tunnustatud ekspert.

Maksumus sisaldab praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitamise dokumenteerimise nõuded ja efektiivse dokumenteerimise erisused. Näited praktikast