Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitise auditi tegemise kord

Veebiseminari eesmärk on anda ülevaade määruse “Ehitise auditi tegemise kord” muudatustest.
Veebiseminari õpiväljundina on osaleja teadlik, missugused muudatused jõustusid oktoobris 2020 määruses “Ehitise auditi tegemise kord”.

Oktoobris 2020 jõustus majandus- ja taristuministri määruse „Ehitise auditi tegemise kord“ muudatus, millega täpsustuvad auditi nõudeid ning seatakse kindlad tingimused ehitusprojekti asendavale auditile.

Uuendatud määruses on esitatud selged nõuded auditi metoodikale ning esitatavale teabele. Näiteks tuleb ehitusprojekti asendava hoone auditi korral auditi aruandele lisada eelprojekti mahus arhitektuuri vaated, korruse plaanid ja üldlõiked ning rajatise auditi korral plaaniline lahendus ja iseloomulikud lõiked või pikiprofiilid. Määrusega sätestatakse muuhulgas nõue, et auditi tegija peab aruandes tooma välja kõik avastatud puudused ning teavitama tellijat täiendava kontrolli vajadusest.

Lisaks täpsustusid uue ehitise auditi määrusega erinevad auditi liigid, nõudeid auditi tulemusele ja vorminõuded.

MKM ehitus- ja elamuosakonna peaspetsialist Ülle Reidi annab  21. jaanuari veebiseminaril kiire ja põhjaliku ülevaate määruse muudatustest!
Veebiseminari läbimine annab osalejale 1,4 TP-d.

Koolituse sisu:

  • nõuded auditi metoodikale ning esitatavale teabele.
  • nõue avastatud puuduste fikseerimiseks
  • tellija teavitamine täiendava kontrolli vajadusest.
  • auditi liigid
  • auditi vorminõuded.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 1,4 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolitaja:
Ülle Reidi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ehitus ja Elamuosakonna peaspetsialist

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitise auditi tegemise kord