Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

Koolituse eesmärk on vastutavatele/kontrollivatele isikutele tutvustada ehitise tuleohutusnõudeid ja nende järgimise protsessi.
Koolitus on üles ehitatud vastavalt Siseministri poolt 30.03.2017. a. vastu võetud määrusele „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ ning eraldi tuuakse koolituse käigus välja olulised muutused ehituslikus tuleohutuses.

Lisandväärtus: Antud koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse, millel on märgitud ka täiendõppe punktid (Eesti Ehitusinseneride Liidult). Antud koolituse TP punktide täpne arv selgub vahetult enne koolitust.

Sihtrühm:
Koolitus on suunatud ehitajatele, ehitusobjekti tuleohutuslahenduste eest vastutavatele, ehituse peatöövõtjatele/projektijuhtidele, ehituse alltöövõtjatele/projektijuhtidele ning omanikujärelevalvet teostavatele isikutele.

Teemad:

 • Sissejuhatus, olulised tuleohutusnõuded ja hoone tuleohutuse määramine
 • Analüütiline tõendamine
 • Hoone konstruktsiooni kandevõime
 • Tuletõkkesektsioon
 • Ehitise osade tuleohutusnõuded
  • Pööning
  • Katus
  • Rõdu
 • Tuletundlikkus
 • Küttesüsteemi tuleohutus
 • Ventilatsioonisüsteemi tuleohutus
 • Tuleohutuspaigaldised
  • Tulekahjusignalisatsioonisüsteem
  • Evakuatsioonivalgustus
   a. Väljapääsutee valgustus
   b. Paanikavastane valgustus
   c. Ohtliku tööpiirkonna valgustus
  • Märgtõusutoru
  • Tuletõrje voolikusüsteem
  • Automaatne tulekustutussüsteem
  • Suitsu ja soojuse eemaldamine hoonest
  • Piksekaitse
 • Evakuatsioon
 • Päästetööde ohutuse tagamine
 • Ehitiseväline tuletõrje veevarustus
 • Nõuded olemasolevatele ehitistele

Koolitaja:
mart oleskMart Olesk on ehitusliku ja korraldusliku tuleohutusega tegeleva ettevõtte Estolux OÜ tegevjuht ja tuleohutuse spetsialist. Alates 2011. aastast on ta Eesti Turvaettevõtete Liidu kutseeksami komisjoni liige. Aastatel 2006-2013 töötas Mart Olesk Päästeametis, oli Põhja Päästekeskuse Insenertehnilise büroo juhtivinspektor.
Igapäevaselt tegeleb Mart ehitusprojektide tuleohutusosade ning detailplaneeringute koostamise ja parandamisega, ehitise mitte standardsete tuleohutuslahenduste väljatöötamise ja põhinõuetele vastavuse tõendamisega, ehitusettevõtete konsulteerimisega ehitamisel tuleohutuslahenduste osas, ehitiste tuleohutusnõuetele vastavuse kontrolli ja nõuetele vastavuse osas arvamuste koostamisega, ehitise konstruktsioonide hindamise ja nõuetele vastavuse arvutamisega, ehitise tuleohutuse osa nõuetele vastavuse hindamisega (kütteseadmed, konstruktsioonid, päästetööde tegemise võimalused, paigaldised jne), ehitiste kasutusloadokumentatsiooni koostamise ja hindamisega, tuletõkketööde projektijuhtimise ja ettevõtete enesekontrolli osas konsulteerimise ja enesekontrolli tuleohutusaruande koostamisega, samuti tuleohutuspaigaldiste ning tuletõrje veevõtukohtade kontrolliga.
Koolitanud on Mart Olesk aastast 2007. Ta viib läbi nii projekteerijatele ning ehitajatele suunatud tuleohutusalaseid koolitusi kui ka tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitusi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.