Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehituse dokumenteerimine uute nõuete alusel ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

Ehitusseadustik näeb ette ehitamise dokumenteerimise kohustuse. Ehitusdokumendi puudumine või selle puudulik vormistamine on sageli vaidluste ja ajakulu allikaks nii ehitusloa taotlemisel kui ka ehitise üleandmise protsessis. Koolituse käigus tuuakse näiteid levinumatest puudustest ja selgitatakse ehitusdokumentide seoseid kasutusloa taotlemisega.

Koolituse eesmärk on anda uue, 21.02.2020 jõustunud majandus- ja taristuministri määruse nr 3 põhjal ülevaade ehitamise dokumenteerimisest, sh dokumenteerimisega seotud isikute kohustustustest, millal ja milliseid ehitusdokumente tuleb ehitamise käigus koostada, kes need peab allkirjastama ning kellele tuleb need pärast ehitise valmimist esitada. Samuti saab teada, mis on võrreldes varasema määrusega muutunud ning millised on peamised komistuskohad.

Koolitus annab 3,8 TP (inseneri täiendõppe punkti)

Praktilisi teadmisi jagab Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa. Varasemalt oli M. Proosa planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus osales muu hulgas planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja õigusaktide väljatöötamises ning tegeles planeeringute järelevalvega.

Sihtgrupp:
Juristid, projekteerijad, ehitusettevõtete juhid ja spetsialistid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Programm:

 • 09:30 – 10:00 Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega
 • 10:00 – 12:00 Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks
  • Mis on ehitusdokument?
  • Milleks on ehitamise dokumenteerimine vajalik?
  • Milliseid ehitusdokumente ehitamise käigus koostatakse?
  • Millistel juhtudel tuleb ehitamine dokumenteerida?
  • Kelle kohustus on ehitamine dokumenteerida ning kes seda kontrollib?
  • Dokumenteerimise üldised nõuded
  • Nõuded erinevatele dokumentidele (ehituspäevik, kaetud tööde akt, töökoosolekute protokollid jt)
 • 12:00 – 13:00 Lõuna
 • 13:00 – 15:00 Koolitus jätkub
  • Ehitusdokumentide allkirjastamine
  • Pädev isik ja pädevuse tõendamine
  • Mis juhtub, kui ehitamise nõuetekohast dokumenteerimist ei toimu?
  • Ehitusdokumentide kättesaadavus
  • Ehitusdokumentide seos kasutusloa taotlemisega
  • Probleemid seoses ehitusdokumentide üleandmise ja säilitamisega

Koolitaja:
Martina Proosa Merko Ehitus Eesti AS jurist
Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Selle aja sisse mahub töö juristina advokaadibüroos ja ühes Eesti suurimas ehitusfirmas ning õiguskantsleri nõunikuna. Lisaks oli ta planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus osales muu hulgas planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku ning õigusaktide väljatöötamises ja tegeles planeeringute järelevalvega. Igapäevase töö kõrvalt on Martina kirjutanud artikleid ning kaks ehitusseadustikku ning planeerimisseadust tutvustavat raamatut Kinnisvarakooli sarjas. Samuti on ta läbi viinud hulgaliselt ehitus- ja planeerimise valdkonna ning haldusmenetluse koolitusi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehituse dokumenteerimine uute nõuete alusel ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks