Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehituse projektijuhtimine II osa – Klassikaline projektijuhtimine. Kaasaegsed ehitusmeetodid.

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärk on anda ülevaade klassikalisest projektijuhtimisest ja kõrvutada seda LEAN e kaasaegse timmitud juhtimisega ehituses. Tutvustab timmitud ehk lean juhtimise põhimõisteid, kontseptsioone, meetodeid ja tehnikaid ehituse projektijuhtimiseks. Koolituse käigus tutvutakse timmitud mõtlemise alustega. Samuti õpitakse rakendama erinevaid meetodeid ja tehnikaid, näiteks viimase plaanija süsteemi, eelistepõhist otsustamist, takt ja aeg-koht plaanimist koostöös ehitusprojekti plaanimiseks projekteerimise ja ehitamise staadiumites.

Tegemist on koolituse “Klassikaline projektijuhtimine. Kaasaegsed ehitusmeetodid.” II osaga. Esimese osa kirjelduse leiate siit

Antud koolitus annab 25,8 TP-d. Kaks koolitust kokku annavad 39,4 TP-d (Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduspunktid).

Sihtgrupp: Ehitusinsenerid, ehitusjuhid, projektijuhid ehituses jt teemast huvitatud isikud.

Koolituse programm:

 • 1. päev – 8,6 TP
  • 08:45 Kogunemine
  • 09:00 Projekteerimise praktikad ja probleemid
  • 10:30 Kohvipaus 15 minutit
  • 10:45 Sissejuhatus timmitud (lean) projekteerimisse
  • 12:15 Lõuna 60 minutit
  • 13:15 Probleemide juurpõhjuste analüüs ja võimalikud lahendused
  • 14:45 Kohvipaus 15 minutit
  • 15:00 Timmitud projekteerimise projektijuhtimise tehnikad
  • 16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad
  • 17:00 Lõpp
 • 2. päev – 8,6 TP
  • 08:45 Kogunemine
  • 09:00 Ehitamise praktikad ja probleemid
  • 10:30 Kohvipaus 15 minutit
  • 10:45 Sissejuhatus timmitud ehitamisse
  • 12:15 Lõuna 60 minutit
  • 13:15 Probleemide juurpõhjuste analüüs ja võimalikud lahendused
  • 14:45 Kohvipaus 15 minutit
  • 15:00 Timmitud ehitamise tehnikad
  • 16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad
  • 17:00 Lõpp
 • 3. päev – 8,6 TP
  • 08:45 Kogunemine
  • 09:00 Paneme kokku: integreeritud projekti teostus (IPD)
  • 10:30 Kohvipaus 15 minutit
  • 10:45 Viimase plaanija meetod
  • 12:15 Lõuna 60 minutit
  • 13:15 Viimase plaanija meetod
  • 14:45 Kohvipaus 15 minutit
  • 15:00 Muutuste juhtimine
  • 16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad
  • 17:00 Lõpp

Koolitus toimub praktiliste meistritubade vormis, osalejad saavad ka kodused ülesanded ning soovitatava kirjanduse nimekirja lektorite poolt.

Õpiväljundid. Koolituse läbimisel osaleja:

 • Tunneb timmitud juhtimise peamisi mõisteid.
 • Tunneb ja oskab rakendada timmitud mõtlemise kontseptsioone.
 • Teeb vahet klassikalisel ja timmitud juhtimisel.
 • Tunneb ja oskab rakendada timmitud juhtimise meetodeid ja tehnikaid.

Koolitaja:
Ergo Pikas

PhD, tehnikateaduste doktor (Aalto Ülikool, Ehitusteaduskond, ehitus-ja keskkonnatehnika eriala, tehnikateaduste doktor (PhD); Tallinna Tehnikaülikool, Ehituse- ja arhitektuuri Instituut, ehitustehnika eriala, tehnikateduste doktor (PhD)), Taani Tehnikaülikooli juhtimistehnika teaduskonna teadur.

Tagasiside koolitusele:

“Soovisin korrastada, süstematiseerida oma arusaamist ja senist kogemust kaasaegsest projektijuhtimisest. Sain palju uut, mida ettevõttes rakendada. “
“Väga hea koolitus. Super koolitajad. Tuleks kindlasti järgmistele koolitustele.”
“Koolitus on väga hea ning hästi struktureeritud.”

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehituse projektijuhtimine II osa – Klassikaline projektijuhtimine. Kaasaegsed ehitusmeetodid.