Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehituse töövõtulepingute kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

Ehitustööde vastuvõtmine on sageli suur probleemide allikas tellija ja ehitaja vahel. Keskseks küsimuseks on, kuidas jaguneb vastutus tellija ja töövõtja vahel puuduste ilmnemisel.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ehitustööde tegemiseks sõlmitud töövõtulepingu täitmisel tekkinud probleemidest. Peamiselt tekivad probleemid seoses ehitusprojekti ja ehitustööde kvaliteediga ning tööde eest tasumisega. Samuti on praktikas tekkinud vaidlusi selle üle, millised tööd sisalduvad lepingus ning milliseid töid saab lugeda lisa- või muudatustöödeks.

Sihtrühm:
Juristid, projekteerijad, ehitusettevõtete juhid, projektijuhid ja spetsialistid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Programm:

 • 09:50 – 10:00 Kogunemine veebikeskkonda
 • 10:00 – 12:00 Ehituse töövõtulepingute kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks
  • Mida käsitletakse ehitustöö puudustena ehk lepingutingimustele mittevastavusena?
  • Kas ja millistel juhtudel vastutab töövõtja ehitusprojekti puuduste eest?
  • Millal ja kuidas tuleb teist poolt teavitada ehitusprojekti ja ehitustööde puudustest ning mis on teavitamata jätmise tagajärjed?
 • 12:00 – 12:30 Sirutuspaus
 • 12:30 – 14:30 Koolitus jätkub
  • Millistel juhtudel on tellijal õigus töö töövõtjalt mitte vastu võtta?
  • Millal on töövõtjal õigus saada tasu tööde eest, sh lisatööde eest?
  • Õiguskaitsevahendid lepingurikkumise korral (leppetrahv, lepingust taganemine)

Koolituse läbinu teab eeltoodud küsimusi käsitlevat kohtpraktikat ja seda, milliseid tingimusi on lepingus vaidluste vältimiseks võimalik seada.

Koolitaja:
Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist
Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Martina on lõpetanud 2002. aastal Tartu Ülikooli Õigusinstituudi (magistri kraad). Töökogemus juristina ehitamise ja planeerimise valdkonnas alates 2006. aastast: advokaadibüroos Glikman ja Partnerid (2006-2011 ja 2014-2016), õiguskantsleri nõunikuna (2011-2012), Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhatajana (2012-2014). Praegu töötab AS-is Merko Ehitus Eesti juristina. Käsiraamatute “Uus ehitusseadustik ja ehitamine” ning “Planeerimisseadus ja selle rakendamine” autor. Lisaks hulgaliselt artikleid ehitamise, ruumilise planeerimise jm teemadel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehituse töövõtulepingute kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks