Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitusinseneri arenguprogramm

Väljakutseid tulvil inseneritöö eeldab täna rohkem kui kunagi varem analüüsivõimet, täpsust, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust.
Ehitusinseneri arenguprogramm on spetsiifiliste erialaste teadmiste ja inimeste juhtimisele suunatud kaks kuud kestev täiendõpe.

NB! Arenguprogramm on hinnatud EEL’i kutsekomisjoni poolt ja annab kokku 40,1 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Keskmisest vastutusrikkama ametiga käib kaasas pidev täiendõpe efektiivsuse tõstmiseks ning kvalifikatsiooni säilitamiseks. Lisaks erialastele teadmistele oodatakse ehitusinsenerilt head suhtlemisoskust, kiiret ja läbimõeldud tegutsemist erinevate olukordade lahendamisel ning ehitusvaldkonda reguleerivate seaduste ja normide tundmist.

Eesmärk on täiendada ehitusinseneride teadmisi ja oskusi vastavalt ehitusinseneri kutsestandardis (6,7,8) kirjeldatud kompetentsusnõuetele

Programmi sisukaid ja mitmekülgseid õppepäevi viivad läbi oma ala tipptegijad ja väärtusliku kogemuspagasiga praktikud: Erki SoekovAlar TiimlaTiit ValmMartina Proosa, Ardon KaermaKristjan TammHenn SarvMartin SillaotsTaavi Liiv ja Olavi-Jüri Luik.

Sihtrühm:
Ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:
Programm koosneb üheteistkümnest põhjalikust õppepäevast, mis annab suurepärase võimaluse täiendada ja uuendada oma teadmisi. Õppe kogumaht 80 AT, millest iseseisev töö 30,6 AT. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 10 päeva 11-st ja teinud kirjaliku arvestuse.

Õppepäevadel 8, 9 ja 10 on vajalik koolitusele kaasa võtta oma arvuti, kus on olemas ka vastavad programmid.

 • NB! Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 189 €+km. Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse.

Programm:

 1. ÕPPEPÄEV: Inimeste juhtimine ja efektiivsed läbirääkimised inseneritöös (4,8 TP)
  • Tiit Valm vabakutseline koolitaja ja konsultant
   Tiit Valm on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7). Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Ehituse projektijuhtimise koolituse ja konsultatsiooni kogemust omab üle 10 aasta. Tiit Valmil on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta olnud tegev ka arvutiinsenerina.

   • Aeg, eelarve ja juhtimine – aeg põleb alati alguses ja raha peamiselt lõpus – kuidas olukorda optimeerida?
   • Inimeste juhtimise peamised väljakutsed ja kuidas neid ületada?
   • Kuidas enda projekt teise inimese peas prioriteetseks teha?
   • Tõhusad läbirääkimised ja pooli rahuldavale kokkuleppele jõudmise kunst
   • Läbirääkimiste eeldused ning selleks soodsa pinnase loomine
   • Läbirääkimiste tehnikad – millist tehnikat millal kasutada?
   • Kokkuleppe sõlmimisest selle eduka täitmiseni – olulised vaheetapid, mida jälgida
 2. ÕPPEPÄEV: Ehituseelarve ja ehitusmahtude arvestamine; ehituskulude arvestamine ja liigitamine (4TP)
  • Erki Soekov – TTÜ õppejõud (Ehituse ja Arhitektuuri Instituut)
   Ehitusinsener (vol.ins.tase 8, kutsealad omanikujärelevalve, ehituse audit ja ehitusinseneride koolitamine). Erki on tegelenud ehitussektoris erinevates valdkondades alates 1998 aastast, kogemused ehituseelarvestuse, ehitusjuhtimise, lepingute, korralduse, tehnoloogia jne osas + ehituse omanikujärelevalve ja tellija nõustamine aastast 2006 kuni tänaseni erineva suuruse ja keerukusega ehitusobjektidel. Tegevussuund: praktilised lahendused ja ehituse toimivuse küsimused. Haridus 2006–… Tallinna Tehnikaülikool, ehitus- ja keskkonnatehnika doktorantuur 1990–1998 Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskond, ehitusinsener.

   • Ehitise eelarvestamise eeldused ja põhimõtted.
   • Maksumusinfo vs.ehitise elukaar
   • Eelarvestuse lähteülesande ja algandmete haldamine ning käsitlemine
   • Eelarvestamise meetodid ja hinnangute täpsus:
   • Prognoos ja detaileelarved
   • Kalkulatsioonid ja maksumushinnangud
   • Kuluhinnang analoogobjekti näitel (eelprojekt)
   • Eelarve koostamine põhiprojekti alusel
   • Ehituskulude liigitamine, eelarve struktuurid ja vormistusviisid eri tüüpi eelarvestusülesannete lahendamisel
   • Ehitusmahtude arvutamine
   • BIM (Building Information Modeling) või CAD küsimustest eelarvestamisel
   • Kulu, hind ja maksumus – võtmemõistete käsitlemine praktiliste näidetena
   • Hanke ja lepingute tüübid. Peatöövõtu, projektijuhtimise ja otsetöövõtu erisused eelarvestamisel
   • Alltöövõtu hinnastamine ja alltöövõtu hindade kontroll koondeelarves
   • Hinnapakkumise vormistamine
   • Ehitusobjekti kulukontroll ja omahinna analüütika tööprojekti, ehitusdokumentide ja finantsandmete baasil.
   • SME-tüüpi ettevõttes vajaliku eelarvestuse tabelite, tarkvara, andmebaaside ja dokumenteerimisreeglite süsteemi korraldamine
 3. ÕPPEPÄEV: Ehitusplatsil kasutatavad erinevad mõõteriistad ja nende kasutamine. (4TP)
  • Erki Soekov – TTÜ õppejõud (Ehituse ja Arhitektuuri Instituut)
   Ehitusinsener (vol.ins.tase 8, kutsealad omanikujärelevalve, ehituse audit ja ehitusinseneride koolitamine). Erki on tegelenud ehitussektoris erinevates valdkondades alates 1998 aastast, kogemused ehituseelarvestuse, ehitusjuhtimise, lepingute, korralduse, tehnoloogia jne osas + ehituse omanikujärelevalve ja tellija nõustamine aastast 2006 kuni tänaseni erineva suuruse ja keerukusega ehitusobjektidel. Tegevussuund: praktilised lahendused ja ehituse toimivuse küsimused. Haridus 2006–… Tallinna Tehnikaülikool, ehitus- ja keskkonnatehnika doktorantuur 1990–1998 Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskond, ehitusinsener.

   • Kontrollmõõdistamise vajadus ehitusplatsil
   • Ehitusplatsil kasutatavad mõõteriistad
   • Mõõteriistade kasutamine
   • Mõõdistamise tulemuste kajastamine
 4. ÕPPEPÄEV: Ehituse dokumenteerimine ja sellele esitatavad nõuded. Praktikas esinevad olulisemad probleemid kasutusloa taotlemisel (3,8 TP)
  • Martina Proosa Merko Ehitus Eesti AS jurist
   Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Martina on lõpetanud 2002. aastal Tartu Ülikooli Õigusinstituudi (magistri kraad). Töökogemus juristina ehitamise ja planeerimise valdkonnas alates 2006. aastast: advokaadibüroos Glikman ja Partnerid (2006-2011 ja 2014-2016), õiguskantsleri nõunikuna (2011-2012), Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhatajana (2012-2014). Praegu töötab AS-is Merko Ehitus Eesti juristina. Käsiraamatute “Uus ehitusseadustik ja ehitamine” ning “Planeerimisseadus ja selle rakendamine” autor. Lisaks hulgaliselt artikleid ehitamise, ruumilise planeerimise jm teemadel.

   • Millistel juhtudel tuleb ehitamine dokumenteerida?
   • Kelle kohustus on ehitamine dokumenteerida ning kes seda kontrollib?
   • Dokumenteerimise üldised nõuded
   • Nõuded erinevatele dokumentidele (ehituspäevik, kaetud tööde akt, töökoosolekute protokollid jt)
   • Olulisemad muudatused võrreldes varasema määrusega
   • Probleemid seoses ehitusdokumentide üleandmise ja säilitamisega
   • Ebavajalike dokumente nõudmine
   • Kontrolli esemest mittekinnipidamine (st mitteasjakohaste nõudmiste esitamine)
   • Kasutusloa menetluse sidumine muude menetlustega (nt muude loa- või teavitamismenetlustega)
   • Eraõiguslikke suhete reguleerimine
   • Kooskõlastuste ja arvamustega arvestamine
   • Jäätmekäitlusega ja haljastusega seotud nõudmised
   • Kasutusloa andmisega viivitamine
 5. ÕPPEPÄEV: Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded ja päästeameti praktika (3,8 TP)
  • Ardon Kaerma Tulipunane OÜ tuleohutusekspert
   Ardon Kaerma on omandanud rakendusliku kõrghariduse päästeteenistuse erialal Sisekaitseakadeemias. Hiljem on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis (MBA). Tööalaselt on Ardon töötanud nii tuletõrjekomandos tuletõrjujana, meeskonnavanemana kui ka tuleohtuusjärelevalve juhtivinspektorina Põhja päästekeskuses, kus menetleti detailplaneeringuid, ehitusprojekte ning osaleti kasutusloakomisjonides. Alates 2011 töötab A.Kaerma ettevõttes Tulipunane OÜ ning lisaks Põhja Päästekeskuse Assaku päästekomandos. Erasektoris konsulteerib Ardon ehitajaid ning koostab tuleohutusalaseid lahendusi projekteerimise faasis.

   • Ehitiste klassifitseerimine
   • Tuleohutusriskide määramine
   • Eelprojekt / põhiprojekt / tööprojekt
   • Analüütiline tõendamine
   • Tuleohutusalane järelevalve
   • Tuletõkketööd
   • Täitedokumentatsioon
   • Tuleohutusaudit
 6. ÕPPEPÄEV Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamine värskeima kohtupraktika valguses, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine (4,3 TP)
  • Kristjan Tamm Advokaadibüroo NOVE partner, vandeadvokaat; Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud
   Vandeadvokaat Kristjan Tamm on Advokaadibüroo NOVE partner, kes on spetsialiseerunud ehitusega seotud tehingunõustamisele ja kohtuvaidlustele. Lisaks advokaaditööle on Kristjan ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Kristjan on enne advokaaditööd lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis tsiviilehituse eriala ja töötanud varasemalt ehitusvaldkonnas nii insenerina kui juhina, mis hõlbustab tal ehitusega seotud probleemide mõistmist ja lahendamist. Hariduskäik: 2000a. Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskond, bakalaureuse kraad (võrdsustatud magistrikraadiga). Ehitustehnika õppesuund. 2006a. Tartu Ülikooli Õigusinstituut bakalaureuse kraad (võrdsustatud magistrikraadiga) õigusteaduses 2009a. Tartu Ülikooli õigusteaduskond. Magistri kraad (MA) õigusteaduses. Kristjan on Ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas alates 2014 kuni praeguseni.

   • Ülevaade ehitusega seotud lepingulistest suhetest
    • ehituse peatöövõtu- ja alltöövõtuleping
    • projekteerimisleping
    • ehitus-projekteerimisleping
    • omanikujärelevalve leping
    • nendele suhetele kohalduv õigus ja vastutuse jaotus ehitusega seotud isikute vahel puuduste ilmnemisel
   • Riskide kaardistamine ja maandamine ehituslepingute sõlmimisel
    • milliseid valdkondi ja teemasid oleks mõistlik lepingus reguleerida?
    • näiteid kohtupraktikast, mille üle kõige rohkem vaieldakse ja kuidas saab selliseid vaidlusi kvaliteetse lepinguga ära hoida
   • Ehituslepingute puhul kasutatavad tagatised ja nende rakendamine. Ehitusega seotud kindlustuskaitse
   • Võimalikud õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral liikide lõikes
    • lepingu täitmise, sh puuduste likvideerimise nõue
    • kahju hüvitamine
    • hinna alandamine
    • leppetrahv
    • omapoolsete kohustuste täitmise peatamine
    • lepingust taganemine vs lepingu ülesütlemine
   • Ehitise garantii. Ehitusega seotud nõuete aegumine
 7. ÕPPEPÄEV ONLINE KOOLITUSENA. Tööohutusnõuded ehitusel (1,5 TP)
  • Alar Tiimla AS YIT Eesti tööohutusjuht
   Alar Tiimla on alates 1989 aastast töötanud ehitusvaldkonnas töödejuhatajast kuni projektijuhini. Viimased neli aastat kuni praeguseni on ta töötanud AS YIT Eesti tööohutusjuhina. Tööohutusega on ta tegelenud viimased 10 aastat. A.Tiimla on aidanud töötervishoiu ja tööohutuse järje peale üle saja firma (sh ehitusfirmad, puidu- ja metallifirmad jpm) Omandatud haridus: 1977 – 1981 Tihemetsa Sovhoostehnikum (tehnik – mehhaanik); 1986 – 1991 TÜ õigusteaduskond (V kursust); 2002 – 2003 Eesti kunstiakadeemia (restaureerimise põhikursus); 2012 EV Sotsiaalministeeriumi juures töötervishoiu ja tööohutuse koolitus 120H

   • Tööohutuse vajalikkus ehitusobjektil ja põhilised seadusandlikud aktid, mis seda reguleerivad
   • Riskide hindamine ja maandamine ehitusobjektidel, objekti organiseerimise plaan
   • Isikukaitsevahendite vajadus ja kasutamine
   • Töötamine süvendites ja kõrguses ning sinna pääsemine
   • Ohtlikud tööd ehitusplatsil ja olulised tegevused ohu vähendamiseks
 8. ÕPPEPÄEV BIM mudeli efektiivne kasutamine igapäevases ehituses (2,9 TP)
  • Taavi Liiv ehituse organiseerimise kogemusega digitaalehituse praktik
   Hariduseks Tallinna Tehnikakõrgkooli Hoonete ehituse eriala. Viimased 2,5 aastat on Taavi tegelenud aktiivselt ainult BIM rakendamisega erinevates ettevõtetes ja projektides. Taavi on aktiivselt kaasa tegev ka Eesti Digitaalehituse Klastri tegemistes.

   • Mudel efektiivne kasutamine praktikas
   • Kuidas mudelis liikuda?
   • Kuidas võtta mõõte?
   • Kuidas teha lihtsamaid kontrolle?
   • Kuidas mudeli kvaliteeti hinnata?
   • Mida küsida projekteerijalt?
   • Mudeli põhine suhtlus. Mudel annab ideaalse ja tasuta võimaluse projekti kommentaare vahetada väga täpselt ja visuaalselt. Õpime kuidas seda kasutada
 9. ÕPPEPÄEV ONLINE KOOLITUSENA Excel – valdkonnas enim kasutatavad valemid ja tabeltöötlus (3,0 TP)
  • Henn Sarv, IT Koolitus, koolitaja
   Koolituse viib läbi Henn Sarv, kes on koolitanud IT Koolituses juba üle 20 aasta. Koolituskogemus oli tal ka varem – jagas paar aastat teadmisi Novelli administraatoritele. IT Koolituses on ta keskendunud peamiselt (aga mitte ainult) Microsofti toodetele, seda nii tavakasutajatele (Excelist Visioni) kuni süsteemiadministraatorite ja programmeerijateni. Peamiselt siiski kõik, mis puudutab andmebaase (SQL) ja ärianalüüsi (BI, Excel). Omandatud haridus: aastatel 1973–1975 õppis Henn Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikateaduskonnas, aastatel 1975–1976 Tallinna Pedagoogilises Instituudis matemaatikat ning aastatel 1975–1984 Tallinna Polütehnilises Instituudis (infotöötlus, majandusinsener).

   • Microsoft Excel inseneritöös
   • Enimkasutatavad valemid ja tabeltöötlus
   • Miks teha asju tabelite ja valemitega?
   • Andmed ja tabel, mis on mis?
   • Miks peaks oma andmeid hoidma korralikult ja miks just tabelis?
   • Mis asi see tabel üldse on?
   • Kuidas igalt poolt andmed kokku saada ühte vajalikku kohta?
   • Valemid on lihtsad, kui neid õigesti kasutada – valemid tabelis ja tabeli najal
   • Valemid tabelite sidumiseks
   • Valemid tabelite kasutamiseks
   • Valemid andmetest info kättesaamiseks
 10. ÕPPEPÄEV Ehitusgraafikute koostamine Microsoft Project programmi abil (4,2 TP)
  • Martin Sillaots Projektipõhiste ainete dotsent Tallinna Ülikoolis ja projektijuhtimise aine lektor Tallinna Tehnikaülikoolis
   MS Project’i ja MS Project Online koolitamisega tegeleb ta erinevate koolitusfirmade vahendusel. Lisaks sellele on ta erinevate rahvusvaheliste haridustehnoloogia projektide Eesti poolne koordinaator. 2016. aastal omandas ta Tallinna Ülikoolis kasvatusteaduste doktorikraadi.

   • Ülesannete liigendatud loetelu loomine
   • Ülesannete kestuste määramine
   • Miks ei tohi projekti alguskuupäeva sisestada ülesande reale?
   • Kumb on parem, kas ülevaatlik või järjestikuline planeerimine?
   • Kas eelistada rohkeid alamdetaile või lamedat struktuuri?
   • Miks ei tohi läbisegi kasutada erinevaid ajaühikuid?
   • Kuidas vähendada ülesannete kestuse ebatäpsusest tulenevaid riske?
   • Ülesannete järjekorra määramine
   • Kriitilise tee analüüs
   • Miks ei tohi ülesannete alguse- ja lõpukuupäevi käsitsi sisestada?
   • Miks iga ülesanne peab algama ASAP ja kuidas kirjeldada väliseid tähtaegu?
   • Kas koondülesanne on ülesanne?
   • Kas 1 algus-algus seos on parem kui 2 lõpp-algus seost?
   • Kuidas lühendada projekti kestust?
   • Mis asi on projekti kriitiline tee?
 11. ÕPPEPÄEV Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses (5,4 TP)
  • Olavi-Jüri Luik Advokaadibüroo Lextal partner ja vandeadvokaat
   Olavi-Jüri on pikaaegse kogemusega kohtuvaidluste ja kindlustusõiguse spetsialist. Kindlustusõiguses on ta tunnustatud lektor. Paljud suurimad kindlustusvaidlused on lahendatud tema osavõtul. Ta on esindanud advokaadina mitmeid kindlustusseltse, mh koostanud ka neile kümneid kindlustuse tüüptingimusi. Vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik kaitses 07.09.2016 Tartu Ülikoolis doktoritöö teemal: The application of principles of European insurance contract law to policyholders of the Baltic States: A measure for the protection of policyholders ja talle omistati doktorikraad (PhD (õigusteadus)).

   • CAR kindlustus ja selle olulised nüansid
    • Kindlustuskaitse variandid
    • Kindlustusteenuse ja täitmistagatise konkurents
    • Hüvitisnõude andmine tellijale
   • Vastutuskindlustus
    • Vastutuskindlustuse tingimuste ja ehitaja reaalse vastutuse kooskõla
    • CAR kindlustus vs üldvastutuskindlustus – mida eristada
    • Sisuline ja summaline vastutus
    • Ajaline vastutus
    • Otsenõudeõigus
    • Õigusabikulud

Programmi läbinu teab muuhulgas:

 • Kuidas ületada peamisi väljakutseid inimeste juhtimises ja pidada tulemuslikke läbirääkimisi
 • Ehitise eelarvestamise erinevaid meetodeid, kuidas liigitada ehituskulusid ja efektiivselt arvutada ehitusmahtusid
 • Ehituslepingutes kasutatavatest normidest ja standartidest ning ehitusplatsil kasutatavatest erinevatest mõõteriistadest ja nende kasutamisest (sh tolerantsid ja hälbed)
 • Ehituse dokumenteerimisest ja sellele esitatavatest nõuetest
 • Praktikas esinevatest olulisematest probleemidest kasutusloa taotlemisel
 • Ehitistele esitatavatest tuleohutusnõuetest ja päästeameti praktikast
 • Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamisest värskeima kohtupraktika valguses
 • Tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamisest
 • BIM mudeli efektiivsest kasutamisest igapäevases ehituses
 • Valdkonnas enim kasutatavatest Exceli valemitest ja tabeltöötlusest
 • Tööohutusnõuetest ehitusel
 • Ehitusgraafikute koostamisest Microsoft Project programmi abil
 • Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutusest ning kindlustusest ehituses

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitusinseneri arenguprogramm