Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehituslepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine – praktikas esinevad probleemid

Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, millised tingimused peavad olema ehituslepingus kokku lepitud, et lepingu täitmine kulgeks võimalikult ladusalt ja probleemideta. Isegi, kui ehituslepingu sõlmimisel tundub, et kõik on selge ja üheselt arusaadav, võib aja möödudes algne mõte ununeda ja tekkinud probleemide valguses hakatakse asju nägema teise nurga alt.

Paljud küsimused on küll ehitusseadustiku ja võlaõigusseadusega reguleeritud, kuid enamasti on just detailid need, mis tekitavad vaidlusi. Seega peavad kõik kokkulepped sisalduma kirjalikus lepingus. Samuti on oluline lepingusse kirja panna lepingu muutmise võimalused, sest praktika näitab, et pooltel võib olla lepingu muutmise küsimuses erinev arusaamine. Kuna praktikas esineb tihti probleeme ka ehituslepingu lõpetamisel, siis antakse koolitusel ülevaade ehituslepingu lõpetamise võimalustest ja alustest koos asjakohase kohtupraktikaga.

Sihtrühm:

 • ehitusettevõtete juhid, juhatuse liikmed ja juristid;
 • ehituse valdkonna spetsialistid – projektijuhid, objektijuhid;
 • omanikujärelevalve spetsialistid;
 • peatöövõtjad ja alltöövõtjad.

Koolitus annab:

 • arusaama ehituslepingu poolte põhikohustustest;
 • ülevaate ehituses kasutatavatest tüüplepingutest;
 • oskuse vajadusel ehituslepingut muuta või lõpetada.

Programm:

 • Mis on ehitamine ja millised eeldused peavad selleks olema täidetud?
 • Millised on ehituslepingu poolte põhikohustused ja kes mille eest vastutab?
 • Ehitusvaldkonnas kasutatavad tüüplepingud
 • Ehituslepingu olulisemad tingimused ja lisad
 • Mida käsitletakse lepingu muutmisena? Millistel juhtudel võib tekkida vajadus ehituslepingut muuta ja kuidas seda teha?
 • Ehituslepingu lõpetamise võimalused

Õpiväljundid:

 • Koolitusel osalenu teab, millele tuleb ehituslepingu sõlmimisel tähelepanu pöörata ja millised tingimused tuleb lepingus ette näha.
 • Koolitusel osaleja saab aru, millised on ehituslepingu poolte peamised kohustused.
 • Koolitusel osaleja on informeeritud, millistel juhtudel on tegemist lepingu muudatusega.
 • Koolitusel osaleja teab, millistel juhtudel on võimalik ehitusleping lõpetada ning millised tagajärjed sellega kaasnevad.

Koolitajad:
Martina Proosa
on pikaajalise ja mitmekülgse kogemusega jurist, kes on viimased üheksa aastat tegutsenud ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas.
Valdkonna põhjalikumaks tundmiseks vajalikke kogemusi on lisanud töö advokaadibüroos Teder Law, Glikman, Alvin & Partnerid, õiguskantsleri nõunikuna ja siseministeeriumi planeeringute osakonna juhatajana. Martina Proosa on esindanud kohtuvaidlustes eraisikuid, riiki ja kohalikke omavalitsusi. Hetkel töötab Martina Proosa Merko Ehitus Eesti AS juristina.
Martina Proosa on käsiraamatute “Uus ehitusseadustik ja ehitamine” ja “Planeerimisseadus ja selle rakendamine” autor.

Lisainfo:

 • Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.
 • Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale.
 • Koolitusel saab vabal valikul osaleda kas koolitusklassis aadressil Tulika 19 või osaleda samal ajal veebikeskkonnas Zoom.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehituslepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine – praktikas esinevad probleemid