Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe

Koolituse eesmärk on teadmisi kuidas ennetada ohte ehitusplatsidel ning mida selleks teha tuleb. Ohutuse tagamiseks ja terviseriskide ennetamiseks ehitusplatsil peavad tööandjad, kelle töötajad seal töötavad ja FIE-d määrama töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori. Peatöövõtja määrab ühisel ehitusplatsil tööde tegemise ajaks kirjalikult ühe või mitu koordinaatorit. Kui peatöövõtjat ei ole määratud, siis määrab koordinaatori ehitise omanik.

Koordinaator on vähemalt 3-aastase ehitusalase praktilise kogemusega spetsialist, kes on läbinud ehitustööde ohutusalase väljaõppe kestusega vähemalt 8 tundi.

Antud koolitus annab 5,7 TP. Koolituskava on hinnatud EELi Kutsekomisjoni poolt. Täienduspunktid lisatakse tunnistustele, mis väljastatakse alates 06.02.2018 toimuvatel koolitustel.

Peatöövõtja peab määrama ühisel ehitusplatsil tööde tegemise ajaks kirjalikult ühe või mitu koordinaatorit. Kui peatöövõtjat ei ole määratud, siis määrab koordinaatori ehitise omanik.

Sihtrühm:
Ehituse projektijuhid, objektijuhid, tööohutuse eest vastutavad isikud, ehitusjärelvalve spetsialistid.

Määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“ on kehtestatud «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 4 lõike 5 alusel.

Teemad:

 • Ehitusettevõtja üldkohustused töötervishoiu ja tööohutuse tagamisel
  • Tööinspektsiooni teavitamine
  • Tööohutusplaan
  • Töötajate väljaõpe
  • Tervisekontroll
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad üldnõuded ehitamisel
 • Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
  • Ohutuse korraldus ehitusplatsil
  • Tööohutuse plaan, selle ajakohastamine ja ohtlikud tööd
  • Ehitamine ja ohutuse kontrollimine
  • Ohutegurid ja ohutusnõuded
  • Kaitsevahendid ja-meetmed
  • Esmaabi
  • Välistöökohtade ohutus
  • Tellingud ja muud töövahendid
  • Lammutustöö ohutus
  • Asbestiohuga seotud tööd
  • Kõrgusest kukkumise vältimine
 • Muud töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktid, mille nõuetega peab arvestama ehitamisel
 • Levinumad rikkumised ehitusplatsidel
 • Kust leida ehitusohutuse juhendmaterjale
 • Isikukaitsevahendite (IKV) kasutamine.

Koolitaja:
Ants Vurma
Ants Vurma. Kogenud tööohutusalaste loengute lektor, kellel on 16 aastat töökogemust Tööinspektsioonis peaspetsialistina töötervishoiu ja tööohutuse, masinate ja seadmete ohutuse, isikukaitsevahendite turujärelevalve, arvamuste ja ettepanekute töötervishoiu ja tööohutuse alase õigusloome osas ning on osalenud Ehitusmääruse ja teiste töötervishoiu ja tööohutusalase õigusloome väljatöötamisel.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.
PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe