Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitusplatsi tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

Koolituse eesmärk on anda ehitusplatsi tuleohutuse eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

Koolituse alus:
Tuleohutuse seadus;
– Siseministri määrus nr 17 (03.03.2017) Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele;
– Siseministri määrus nr 1 (10.02.2011) Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid;
– Siseministri määrus nr 44 (02.09.2010) Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded;
Ehitusseadustik;
– Vabariigi Valitsuse määrus nr 377 (08.12.1999) Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses.

Sihtrühm: ehitusettevõtete juhid, töödejuhatajad, ehitusplatsi koordinaatorid

Õppekava sisu:

 • Ehitusliku tuleohutuse tagamine
  • Tuletõkkesektsioonid, nende terviklikkuse tagamine
  • Kandekonstruktsioonid, nende tulepüsivuse tagamine
  • Erinevad tuletõkkematerjalid, nende kasutamine
 • Korralduslik tuleohutus
  • Vastutuse jagunemine tuleohutuse tagamisel
  • Nõutud dokumentatsioon
  • Põlevmaterjalide ladustamise nõuded
  • Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine
  • Erinevad tulekustutusvahendid, nendele esitatud nõuded
 • Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded
  • Nõutud dokumentatsioon
  • Vajalikud tingimused tuletöö tegemiseks
  •  Vastutuse jagunemine ja järelevalve
 • Tuleohutuskoolitused
  • Erinevad kohustuslikud tuleohutuskoolitused
  • Läbiviimise nõuded, nende korraldamine
 • Tuleohutuskontrolli läbiviimine
  • Reguleerivad õigusaktid
  • Kontrolli käigus teostatavad tegevused
  • Kontrolli vormistamine

Teemade käsitlemisel lahendatakse näiteülesandeid.

Õpiväljundid:

 • Tunneb tuleohutust puudutavaid õigusakte;
 • Oskab korraldada tuleohutusnõuete täitmist;
 • Oskab ehitusplatsi üldkontrolli käigus kontrollida tuleohutuse nõudeid

Koolitaja:
Kaur Tammepuu. Tuleohutusspetsialist, kutse tase 5 (kutsetunnistus 097886). Valitud kompetents: tuleohutuskoolituste ja -õppuste  ettevalmistamine ning läbiviimine. Koolitaja kogemus üle 10 aasta.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitusplatsi tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.