Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

EL-i maanteepaketi ja Brexitiga kaasnevad olulised muudatused maanteetranspordis ning planeeritavad muudatused Eesti seadustes

Koolituse eesmärk on anda ülevaade olulisematest muudatustest maanteetranspordis, mis kaasnevad Euroopa Liidu maanteepaketi ja Brexitiga. Lisaks saab teada, milliseid muudatusi planeeritakse sellest tulenevalt Eesti seadustes.

Koolituse läbinu teab muudatusi maanteepaketis seoses vedaja tegevusalal tegutsemise nõuetega, vedajate täiendavate andmete kandmisest riiklikesse registritesse, vedajate riskihindamisestmuudatustest kabotaažvedude reeglites ja järelevalves ning autokaubavedudest Ühendkuningriiki pärast Brexitit. Lisaks maanteepaketist tulenevatest sõidukijuhi lähetusnõuetest, nende erisustest Ühendkuningriiki lähetamise korral, täiendustest sõidumeeriku kasutamise ning sõidu- ja puhkeaja nõuetes.

Sihtrühm:
Logistika- ja transpordivaldkonnas tegutsevad ettevõtjad, logistikud, vedajad, vedude korraldajad, ekspedeerijad ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Programm:

 • 09:30 – 10:00 Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega
 • 10:00 – 12:00 Koolitus
  • EL-i maanteepaketi ja Brexitiga kaasnevad olulised muudatused maanteetranspordis ning sellest tingitud planeeritavad muudatused Eesti seadustes
  • Vedaja tegevusalal tegutsemise nõuetega hõlmatakse 2022. aastast üle 2,5 t lubatud täismassiga autod ja autorongid, planeeritavad muudatused Eesti seadustes
  • Täiendavad muudatused maanteepaketis seoses vedaja tegevusalal tegutsemise nõuetega (hea maine kontroll, finantssuutlikkuse nõue, sõidukite tagasipöördumise nõue jm)
  • Vedajate kohta täiendavate andmete riiklikesse registritesse kandmise nõuded
  • Vedajate riskihindamine seoses autoveoalaste raskete rikkumistega
  • Muudatused kabotaažvedude reeglites ja sellealane järelevalve
  • Autokaubaveod Ühendkuningriiki pärast Brexitit
 • 12:00 – 13:00 Lõuna restoranis Senso
 • 13:00 – 15:00 Koolitus jätkub
  • Alates 2.02.2022 rakenduvad maanteepaketist tulenevad sõidukijuhi lähetusnõuded:
   • sõidukijuhi õigused
   • tööandja kohustused
   • erandid
   • dokumentatsioon
  • Sõidukijuhi lähetusnõuete erisused Ühendkuningriiki lähetamise korral
  • Täiendused sõidumeeriku kasutamise nõuetes
  • Sõidu- ja puhkeaja nõuete täiendusega kaasnenud sõidukijuhi elukohta naasmise võimaldamine, toimingute dokumenteerimine ja järelevalve

Koolitajad:
Eda Rembel
Eda Rembel on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhtivspetsialist. Ta alustas tööd Teede- ja Sideministeeriumis 1993. aastal ning pärast 2002. aastal toimunud ministeeriumide ühinemist jätkas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Kogu selle aja on Rembel tegelenud autovedude valdkonnaga. Alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga on osalenud Euroopa Liidu autoveoalaste õigusaktide ettevalmistusprotsessis ning samaaegselt ka Eestis autovedusid reguleerivate õigusaktide ettevalmistamisel. Eda Rembel on ka üks uue autoveoseaduse eelnõu ettevalmistajatest.

Priit Tuuna
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse peaspetsialist
Priit Tuuna – liiklusohutuse koolitus- ja järelevalveekspert. Kompetents on saavutatud Saksamaal järelevalve ja koormakinnitusvahendite tooteesinduste väljaõppe kaudu. Priit Tuuna on riiklike järelevalve ja koolitusasutuste koostööpartneriks aastast 2000.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

EL-i maanteepaketi ja Brexitiga kaasnevad olulised muudatused maanteetranspordis ning planeeritavad muudatused Eesti seadustes