Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Enamlevinumate pinnakattematerjalide hooldamine

Koolituse tulemusena õppija oskab eristada enamlevinud pinnakatteid ja teab kuidas neid puhastada igapäevase töö käigus.

Alati ei piisa ainult heast ja ilusast põrandakattest. Et põranda ilu säilitada ja eluiga pikendada on koristamise seisukohast oluline teada pinnakatte eripära- vee, koristusainete, mehhaanika taluvust ning kas pinnakate kate eeldab kaitseainetega katmist või mitte.

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2. spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.3.

Sihtrühm: eripuhastustööde ja suurpuhastuse teostajad, töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, kvaliteedijuhid, haldurid, puhastusvaldkonna töötajad

Õppe alustamise tingimused: Puhastusteenindaja algteadmiste läbimine või eelnev erialane kogemus

Koolituse sisu:

 • Enimkasutatavate pinnakatete omadused
 • Pinnakattematerjali eripärast lähtuvalt hoolduskoristus, suurpuhastus ja eripuhastustööd.
 • Enamlevinud koristuslikud vead eripuhastustöödel ja nende vältimine.

Õpiväljundid. Koolituse läbinu:

 • Teab erinevaid pinnakatteid ja suudab neid eristada töökeskkonnas.
 • Teab enamlevinud pinnakatete koristamise eripära ja arvestab sellega hoolduskoristuses ning suurpuhastuses
 • Teab peamisi riske eripuhastustöödes ja oskab neid vältida

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: auditoorne õpet. Õppe käigus toimub rühmatööd, ja praktilisi katseid.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 tundi: loeng, dialoogid, rühmatööd, katsed jm.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

 • Hindamismeetodid: puuduvad
 • Hindamiskriteeriumid: puuduvad

Väljastatavad dokumendid: Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst.

Koolitaja:
Monika Blagi Puhastusvaldkonna koolitaja alates 2021. aastast.

 • Haridus – Tallinna Majanduskool, ärikorralduse spetsialist, tase 5
  Pädevused

  • Andragoogika, tase 6 (Tallinna Ülikool bakalaureuse kraad omandamisel)
  • Puhastusteenindaja, tase 3
  • Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
 • Kogemus
  • 2021 – ….. Stell Eesti AS, koolitusspetsialist, koolitamine ja koolitusprogrammide arendamine
  • 2020 – 2021 Finesta Baltic OÜ, personalispetsialist
  • 2018 – 2019 Universe Jet Alliance OÜ, büroojuht, Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse tegevuse eesmärk on arendada sektori kompetentsi ettevõtete strateegilise partnerina. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Enamlevinumate pinnakattematerjalide hooldamine