Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Erandid hankemenetluse korraldamise kohustusest – Mõnikord saab ka lihtsamalt

Koolituse läbinu saab teada eranditest hankemenetluse korraldamise kohustustest, sh erinevatest õiguspärastest võimalustest, millal ei ole vaja hankemenetlust läbi viia, millal riigihangete seadus ei kohaldu või kohaldub üksnes piiratud ulatuses.

Reeglina tuleb asjade, teenuste ja ehitustööde soetamiseks korraldada riigihange ja viia läbi hankemenetlus. Hankemenetluse korraldamine võib teatud olukordades olla aeganõudev, liiga punktuaalne ja ressursimahukas. Kohustus järgida riigihangete seadust ei ole absoluutne. Koolitus selgitab erinevaid õiguspäraseid võimalusi, millal ei ole vaja hankemenetlust läbi viia, millal riigihangete seadus ei kohaldu või kohaldub üksnes piiratud ulatuses. Sellisteks võimalusteks on erandid ja eriolukorrad (RHS § 11), väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetlus (RHS § 49), sisetehing (RHS § 12) ja juba sõlmitud hankelepingu muutmine (RHS § 123).

Sihtrühm:
Kõik hankijad. Hankemenetluse korraldamise kohustuslikkus on hankeõiguse fundamentaalne küsimus, millega puutuvad kokku kõik Eesti hankijad. Eriti kasulik võiks olla koolitus hankijatele, kellel on võimalik kasutada ka sisetehingu instituuti.

Koolituse sisu:

  • otselepingu olemus, sõlmimine ja riskid
  • erandid, millal ei ole kohustust riigihangete seadust rakendada
  • väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse kasutamise võimalused
  • hankijast sõltumatu ettenägematu sündmuse tagajärjel tekkinud äärmine vajadus
  • sisetehingu anatoomia: kontrolliv ja kontrollitav juriidiline isik, otsustav mõju, 80% klausel, hankijaga seotud ettevõtja võrgustikusektoris
  • hankelepingu muutmine uue lepingu sõlmimise asemel – millal õiguspärane?

Koolitaja:
Erki Fels
, Advokaadibüroo PWC Legal advokaat
Viimastel aastatel on Erki edukalt osalenud meedia tähelepanu all olnud hankevaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Erki omab kogemust nii ehitustööde, ühistranspordi, IT, meedia, tervishoiu kui ka energeetika riigihangetes. Praktiliste kogemuste tõttu on ta sage koolitaja, astub regulaarselt üles Addenda üritustel ning tegeleb riigihankeõigusalase teadustööga. Annab külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis. Erki on RHS kommenteeritud väljaande üks autoritest.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Erandid hankemenetluse korraldamise kohustusest – Mõnikord saab ka lihtsamalt

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.