Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Eraõiguse konverents: Arengud ja uus kohtupraktika

Konverentsi eesmärk: käsitleda tippjuristide vahendusel valikuliselt eraõiguses olulisi praktilisi õigusvaldkondi, kus on toimunud uusi arenguid ja milles on ka uut Riigikohtu praktikat.
Konverents on ühtlasi ka juubelikonverentsiks, mis tähistab koolitusettevõtte 25. aasta täitumist õigusalasel täienduskoolitamisel.

Sihtgrupp:
Konverentsile ootame kõiki meie varasematel koolitustel osalenuid, sh lektoreid, ja ka kõiki uusi tulijad, kes igapäevatöös rakendavad eraõigust.

Programm:

 • 09.30-10.00 registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00-10.20 Kalle Preismann, Preismann Koolitus OÜ juhataja
  • Juubelikonverentsi avamine, vaade möödunule ja tulevikku
 • 10.20-10.55 Villu Kõve, dr. iur., Riigikohtu esimees
  • Arengud kohtusüsteemis ja kohtupraktikas
 • 10.55-11.30 Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vanempartner, Tartu Ülikooli emeriitprofessor
  • Uut maksejõuetusõiguses: pankrot, saneerimine, füüsilise isiku pankrot
 • 11.30-11.50 kohvipaus
 • 11.50-12.25 Urmas Volens, dr. iur., Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik, Tartu Ülikooli kaasprofessor
  • Arengud äriühinguõiguses
 • 12.25-13.00 Irene Kull, dr. iur., Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik
  • Vääramatu jõu asjaoludele ja asjaolude muutumisele tuginemine kohtupraktikas
 • 13.00-14.00 lõunasöök restoranis Olive
 • 14.00-14.30 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik
  • Korteriomandi- ja korteriühistuõigus uuemas Riigikohtu praktikas
 • 14.30-15.00 Priidu Pärna, dr. iur., Tallinna notar, Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees
  • Servituutide, talumiskohustuse ja sundvalduse õiguslik sasipundar
 • 15.00-15.30 Martin Käerdi dr. iur., Ellex Raidla advokaadibüroo partner, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse kaasprofessor
  • Õiguskaitsevahendite kohaldamise uuemat praktikat
 • 15.30-15.55 repliigid ja küsimustele vastamine
 • 15.55-16.00 konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine

Lisainfo:

 • Soovijaile väljastame tõendi osalemise kohta.
 • Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Eraõiguse konverents: Arengud ja uus kohtupraktika