Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Sihtrühm:
Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele.

Kursuse sisu:

  • Arengulised erivajadused- mida ja miks peaksime nendest kindlasti teadma
  • Varajane sekkumine- võti probleemide ennetamiseks ja lapse võimalikult efektiivseks toetamiseks
  • Vaimupuudega, keha,- nägemis- ja kuulmispuudega ning tähelepanupuudulikkuse ning hüperaktiivsuse probleemidega laste toetamise võimalustest väikelapseeas
  • Kuidas aidata andekusel mõjule pääseda?

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:

  • oskab märgata ja toetada probleemidega väikelapsi;
  • teab, kui tähtis on varajane sekkumine erivajadusega lapse probleemidesse;
  • toetab erivajadusega laste arengut;
  • märkab lapse eriandekusi ja oskab neid proportsionaalselt arendada.

Koolitaja:
Ene Pill lõpetas 1999. aastal psühholoogiamagistri kraadi Tallinna Pedagoogikaülikoolis ja 2010. aastal Tallinna Ülikoolis terviseteaduste magistri kraadi kunstiteraapiate erialal. Alates 2008. aastast töötab Tallinna Perekeskuses psühholoog. Ühtlasi on ta laste tugikeskuse Tähetorn vabatahtlik psühholoog-nõustaja. Ene Pill on Loovteraapiate Ühingu, Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige ning MTÜ Q-klubi juhatuse liige.

või

Ere Tuunas on lõpetanud cum laude Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia ala (magister). Töötab MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuses tegevusjuhendaja, tugiisikuna ning rehabilitatsioonimeeskonna eripedagoogina. On Võru ATH tugirühma grupijuht.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus koolitab haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid, puhastusteenindajaid ning esmaabiandjaid. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Osutame ka lapsehoidja, hooldustöötaja ja puhastusteenindaja teenust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas