Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

Koolituspäeval keskendutakse sellistele esmaabivõtetele, mida me kõik teadma peaksime – kuidas käituda, kui käepärast pole abivahendeid (äärmisel juhul ehk autoapteek) ja millised ootused on kiirabitöötajatel abiandja poolt tehtu suhtes.

Määruse “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale” kohaselt peavad lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi. Niisamuti peab esmaabikoolitus olema läbitud neil, kes on ettevõttes määratud esmaabi andjateks.
Reiting PR OÜ on registreeritud “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel ettevõttes esmaabiandjate väljaõppekursuste läbiviimiseks. Koolitus lõpeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus, mis vastab EV Sotsiaalministeeriumi määrusele nr 80 (14.12.2000).

Sihtgrupp:
Koolituse sihtrühmaks on esmaabi andjad.

Kursuse sisu:

 • Sissejuhatus
  • esmaabi olemus;
  • kannatanu seisundi hindamine;
  • esmaabi andmise taktika.
 • Elustamine
  • uppunu elustamine;
  • elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral;
  • võõrkeha eemaldamine hingamisteedest;
  • esmaabi osutamine ajukahjustuse korral.
 • Välised verejooksud ja šokk
  • verejooksu peatamise võtted;
  • šoki olemus ja selle tunnused.
 • Haavad
  • haavade teke;
  • sidumise tehnika ja reeglid;
  • kolmnurkrätiku kasutamine;
  • praktiliste oskuste omandamine sidumisel.
 • Traumad ja luumurrud
  • lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus;
  • luumurdudega kaasnevad ohud;
  • liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused);
  • lahastamise viisid.
 • Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused
 • Kursuse omandamise kontroll

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:

 • arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega;
 • hindab adekvaatselt kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika;
 • kasutab õigeid elustamisvõtteid;
 • peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut;
 • arvestab luumurdudega kaasnevate ohtudega, oskab fikseerida kannatanud liigest;
 • oskab abi anda mürgistuste, söövitustem põletuste ja külmakahjustuste korral.

Koolitaja
Jaana Palusaar omab rakenduskõrgharidust õenduses ja magistrikraadi haridusteadustes (andragoogika), ta on litsenseeritud esmaabiõpetaja alates 2004.a. ,õppejõud Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis aastatel 2007-2012 (esmaabi, intensiivõendus), esmaabilektorina töötanud: Eesti Punane Rist (EPR) (2004-2009), G4S koolitus (2005-2008), Qvalitas Arstikeskus (end Medicover).

või

Tatjana Jušinski on lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tartu Ülikooli, omades terviseteaduse magistri kraadi (õendusteadus). Tatjana töötab SA TÜ Kliinikumi südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, lisaks esmaabikoolitajana erinevates koolitusasutustes. 2012 aastal omistati Tatjanale ka aasta õe tiitel (erakorralise kardioloogia osakond, õde).

Muu info:
Hinnas sisalduvad kohvipausid ja materjalid. Lõpetajatele tunnistus.
Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus koolitab haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid, puhastusteenindajaid ning esmaabiandjaid. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Osutame ka lapsehoidja, hooldustöötaja ja puhastusteenindaja teenust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Esmaabiandja väljaõppe koolitus