Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Esmaabiandjate täiendõpe

Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi, sealhulgas teadvustada inimese ellujäämise seisukohalt tähtsamad elutalitlused. Korrata üle esmaabialased põhiteadmised ja oskused, kuidas hoida kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni).

Esmaabi täiendõpe on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – väljaõppe läbinud esmaabiandja peab osalema täiendkoolitusel iga 3 aasta tagant.

Kursuse teemad:

  • Eneseohutus mitmesugustes õnnetusolukordades
  • Abi korraldamine
  • Kannatanu esmane ja teisene ülevaatus
  • Ohuolukorrad: Elupäästva esmaabi andmine uppumise, südameinfarkti, elektriga seotud õnnetuste puhul
  • Praktiline harjutamine elustamisnukkudel ’’Anne’’ ja ’’Little Ann’’
  • Traumahaige käsitlemine. Esmaabi mitmesuguste traumade puhul
  • Praktiline harjutamine: erinevad sidumisviisid, püsiv külili asend
  • Diabeet, astma, epilepsia , insult, allergia – esmaabi nende seisundite puhul

Lisainfo:
Koolituse hinna sisse on arvatud loengud, koolitusmaterjalid, tunnistus ja kohvipausid, mille aja määrab lektor olenevalt teemade läbimisest.
Soodushind 55 eurot osaleja kehtib varajasele registreerijale (10 päeva enne koolituse algust) või juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.
Palume osalejatel selga panna mugav riietus praktiliste ülesannete (sh elustamine) sooritamiseks.

Koolitusi korraldame koostöös Eesti Punase Ristiga (koolitusluba nr 6101 HTM).
Punase Risti esmaabikoolitus on registreeritud Sotsiaalministeeriumis. Kursus omab rahvusvaheliselt tunnustatud eurosertifikaati.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

RA Koolitused on koolitusasutus, mille eesmärgiks on pakkuda koolitusi praktikuilt praktikutele, et võimaldada rakendust õpitule koheselt peale koolitust. RA Koolitused loodi eesmärgiga pakkuda asutustele ja ettevõtetele kvaliteetseid ja interaktiivseid koolitusi, spetsialiseerudes peamiselt tööohutuse valdkonnale. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Esmaabiandjate täiendõpe