Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Esmaabiandjate väljaõpe

Õnnetusjuhtumid võivad ootamatult aset leida kõikjal, kus me liigume või viibime, olenemata kella- või aastaajast. Esmaabiandjate väljaõppekoolitus annab põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral meditsiinilise abi saabumiseni. 16-tunnine esmaabiandjate väljaõpe on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja.

Tööelu portaal esmaabi andjatest ja esmaabikoolitusest:
“Esmaabiandjaks saab olla ainult asjakohast koolitust saanud töötaja. Koolituse sisu on määratud sotsiaalministri määrusega nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord”. Tööandja peab korraldama ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest. Esmaabi andmise esmane väljaõpe peab olema vähemalt 16 -tunnine. Iga kolme aasta järel tuleb esmaabiandja suunata täiendusõppele.

Tööandja määrab esmaabi andmiseks töötajad, nende arv sõltub ettevõtte suurusest ja jagunemisest struktuuriüksusteks. Esmaabiandjale korraldab väljaõppe tööandja. Kui ettevõtte asub mitmes territoriaalselt eraldatud struktuuriüksuses või tehakse töid vahetustega, peab igas struktuuriüksuses või vahetuses olema kohal vähemalt üks esmaabiandja. Küsimusele, kui palju esmaabiandjaid kokku on ettevõttes vaja, ei olegi lihtne vastata. Selle üle otsustamisel peab tööandja lähtuma ettevõtte tegevuse laadist, töötingimustest ja töötajate arvust. Oluline on järgida põhimõtet: igal ajahetkel, igas tööga seotud olukorras peab olema tagatud, et õnnetuse korral oleks kiiresti kättesaadav esmaabi anda oskav inimene. Esmaabiandjate arvu määramisel võiks arvestada olukorraga, et õnnetus võib juhtuda ka selle inimesega, kes oskab esmaabi anda. Lisaks tasub meeles pidada, et töötaja, kes on ainus esmaabiandja, võib olla hoopis puhkusel, haiguslehel või mingil muul põhjusel töökohast eemal.”

Koolituse sisu:

 • Õnnetusolukorra ja kannatanu hindamine
 • Võõrkehad hingamisteedes (harjutamine simulatsiooninukul)
 • Teadvusetus, selle põhjused. Aju hapniku varustus
 • Ohuolukorrad. Elupäästva EA (esmaabi) andmine: uppumise, südameinfarkti korral, elektriga seotud õnnetuste puhul
 • Praktiline harjutamine elustamisnukkudel: “Anne” ja “Baby” üksinda ja kahekesi
 • Teadvuseta inimese paigutamine püsivasse külili asendisse, harjutamine. AED aparaadi kasutamine –näitlik õpe
 • Verejooksud. Verejooksu liigid, nende iseloomustamine. Verejooksu peatamise võtted
 • Haavad. Haavade tüübid, tekkemehhanismid, haavade ja verejooksu koos esinemine
 • Põletused. Põletusastmed, nende iseloomustamine
 • Šokk. Šoki olemus ja selle tunnused
 • Esmaabis kasutatavad sidumisviisid. Kolmnurkrätiku kasutamine. Harjutamine paarikaupa esmaabiõpetaja juhendamisel
 • Liigesetraumad: nikastused, nihestused, põrutused
 • Luumurrud: kinniste-, lahtiste luumurdude erinevused; luumurdude tekkemehhanismid
 • Silmatraumad
 • Amputatsioon. Praktiline harjutamine mitmesugustes ohuolukordades
 • Mürgitused: alkoholi-, seene-, olmekeemiamürgitused. Rästiku-, putukahammustused
 • Allergia. Kuumakahjustused. Söövitused
 • Külmakahjustused. Pindmine külmumine, alajahtumine e. hüpotermia
 • Psühholoogiline esmaabi õnnetusolukordades
 • Kursustel saadud teadmiste kontrollimine. Praktiliste ülesannete sooritamine

Koolituse tulemusena omandavad osalejad esmaabi alased põhiteadmised ja oskused, kuidas hoida kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni).
Esmaabikoolituse lõppedes on osaleja võimeline tegema kindlaks kannatanu seisukorda, võtma vastu otsuseid, elustama (nukk-mannekeenil), verejooksu sulgema, vabastama hingamisteid, arvestama selja-kaela kaitsega, andma šoki- ja traumaasendit jne.

Lisainfo:
Koolituse hinna sisse on arvatud loengud, koolitusmaterjalid, tunnistus ja kohvipausid, mille aja määrab lektor olenevalt teemade läbimisest.
Soodushind 55 eurot osaleja kehtib varajasele registreerijale (10 päeva enne koolituse algust) või juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.
Palume osalejatel selga panna mugav riietus praktiliste ülesannete (sh elustamine) sooritamiseks.

Tavapäraselt algab koolitus kell 09.00 ja lõppeb kell 16.00. Mõnel juhul võib koolituspäev alata ka kell 10.00. Peale koolitusele registreerumist saadetakse Teile registreerumiskinnitus, kus on täpne koolituse toimumise aeg, asukoht ja täpsustav info parkimise ja/või ühistranspordi osas.

Koolitusi korraldame koostöös Eesti Punase Ristiga (koolitusluba nr 6101 HTM).
Punase Risti esmaabikoolitus on registreeritud Sotsiaalministeeriumis. Kursus omab rahvusvaheliselt tunnustatud eurosertifikaati.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

RA Koolitused on koolitusasutus, mille eesmärgiks on pakkuda koolitusi praktikuilt praktikutele, et võimaldada rakendust õpitule koheselt peale koolitust. RA Koolitused loodi eesmärgiga pakkuda asutustele ja ettevõtetele kvaliteetseid ja interaktiivseid koolitusi, spetsialiseerudes peamiselt tööohutuse valdkonnale. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Esmaabiandjate väljaõpe