Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

Iseseisva tööna koostab koolitusel osaleja väikeettevõtte äriplaani, mis tuleb kursuse lõppedes esitada ning kaitsta.

Koolituse sisu.
Auditoorse töö teemad:

 1. Ettevõtluse alused. Mõisted ettevõtlus, ettevõtja ja ettevõtlikkus.
 2. Ettevõtluse vormid. FIE, äriühingud. Ettevõtete eriliigid. Väikeettevõtete eelised ja probleemid. Ettevõtte tulud ja kulud.
 3. Ärimudelid. Ettevõtte elutsükkel. Asutamisdokumendid. Ettevõtte alustamine: ettevõtte asutamine; rahastamine, personali komplekteerimine. Ettevõtte tegevuse lõpetamine.
 4. Ettevõtte tegevuskeskkond. Tegevusala, asukoht, riskitegurid. Konkurentsivõimelisuse hindamine – konkurentsianalüüs ja metoodika.
 5. Turg ja tooted. Sihtturg ja sihtrühm (sihtklient). Tooted, teenused. Toote müügihinna ja omahinna kalkuleerimine.
 6. Turundustegevus ja reklaam. Strateegilise turunduse sammud. Turunduse meetmed. Turunduse eelarve.
 7. Personal ja juhtimine. Organisatsiooni struktuur. Juhtkond. Palgakorraldus, motivatsioonisüsteem. Sisseostetavad teenused. Tööjõukulud.
 8. Äriplaani struktuur. Äriplaani olemus ja tähtsus. Nõuded heale äriplaanile; äriidee ja selle püstitamine; ettevõtte missioon, visioon ja eesmärgid (slogan).
 9. Äriideede sõelumine, väljavalitud äriidee põhjal äriplaani sõnalise osa koostamine, äriplaani maksumuse ja ressursside kavandamine, äriplaani finantsosa koostamine, äriplaani lisad ja nende koostamine, äriplaani tasuvuse hindamine.
 10. Ettevõtte rahastamise võimalused. Töötukassa kaudu eraldatav stardikapital, EAS-stardiabi, alustava ettevõtja toetusvõimalused.

Praktilise töö lühikirjeldus:

 1. Äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs.
 2. Väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine.
 3. Turunduse eelarve koostamine.
 4. Äriplaanis müügiprognooside koostamine.
 5. Äriplaani tulude ja kulude plaani koostamine.
 6. Äriplaani rahavoogude prognoos ja investeeringute katmise allikad.
 7. Äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos.

Koolitajad:
Janek Keskküla on mitmete finants- ja maksualaste raamatute autor, Tallinna Majanduskooli finants- ja maksuarvestuse lektor ning õpetab erinevate majandustarkvarade kasutamist alates 2008. aastast.
Lisaks õpetab Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud tasuta koolitustel ja teeb ka tasulisi tellimuskoolitusi. Eraldi kursustena valmistab raamatupidajaid ette raamatupidaja kutseeksami sooritamiseks.
Lõpetas 1994.a Tartu Õpetajate Seminari algklasside õpetaja erialal ja 2005.a Audentese Ülikooli ärikorralduse erialal spetsialiseerumisega finantsjuhtimisele. Täiendanud end mitmetel seminaridel ja koolitustel, mille korraldajateks on olnud Eesti Raamatupidajate Kogu, Maksu- ja Tolliamet jt. On töötanud 4 aastat algklasside õpetajana, 3 aastat Maksu- ja Tolliametis vanemrevidendina nii Tartus kui ka Tallinnas ning on raamatupidamisteenuseid osutava äriühingu juht alates 2004. aastast ja mittetulundusühingu Peipsi Infokeskuse juhataja alates 2000. aastast. Tegemist on pikaaegse oma ala praktikuga nii äri- kui mittetulundussektoris.

Rain Arro on majanduse, ettevõtluse ja turunduse õppeainete õpetaja. Haridus: Tallinna Ülikool, haridusteaduste magister 2016. 2013. aastal lõpetas Tallinna Majanduskoolis rakenduskõrgharidusõppes turunduse eriala. Samal aastal alustas õpetaja tööd Tallinna Majanduskoolis. Omab ettevõtluskogemust ja olnud noortele mentoriks ENTRUM programmis. Juhendanud ja retsenseerinud õpilaste lõputõid ettevõtluse ja turunduse valdkonnas. Tegutsev ettevõtja ja mentor.

Lisainfo:

 • Loengud toimuvad osaliselt arvutiklassis. Sülearvuteid ei ole vaja!
 • Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused (Novare Invest OÜ) on ametlik Töötukassa koolituspartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Janek Keskküla on mitmete finants- ja maksualaste raamatute autor, Tallinna Majanduskooli finants- ja maksuarvestuse lektor ning õpetab erinevate majandustarkvarade kasutamist alates 2008. aastast. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine