Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

Iseseisva tööna koostab koolitusel osaleja väikeettevõtte äriplaani, mis tuleb kursuse lõppedes esitada ning kaitsta.

Koolituse sisu.
Auditoorse töö teemad:

 1. Ettevõtluse alused. Ettevõtlusvormid. FIE, äriühingud. Ettevõtete eriliigid. Väikeettevõtete eelised ja probleemid.
 2. Äriplaani struktuur. Äriplaani olemus ja tähtsus. Nõuded heale äriplaanile; äriideede sõelumine ja selle püstitamine; ettevõtte missioon, visioon ja eesmärgid (slogan); ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused, ohud.
 3. Turg ja tooted. Sihtturg ja sihtrühm (sihtklient). Tooted, teenused. Toote müügihinna ja omahinna kalkuleerimine.
 4. Turundustegevus ja reklaam. Strateegilise turunduse sammud. Turunduse meetmed. Turunduse eelarve.
 5. Konkurentsivõimelisuse hindamine – Otsesed, kaudsed ja potentsiaalsed konkurendid. Konkurentsianalüüs ja metoodika.
 6. Ettevõtte rahastamise võimalused. Töötukassa kaudu eraldatav stardikapital, EAS-stardiabi, alustava ettevõtja toetusvõimalused. Riskitegurid.
 7. Finantsosa koostamine. Äriplaani maksumuse ja ressursside kavandamine, äriplaani finantsosa koostamine, äriplaani lisad ja nende koostamine, äriplaani tasuvuse hindamine.

Praktilise töö lühikirjeldus:

 1. Äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs.
 2. Väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine.
 3. Turunduse eelarve koostamine.
 4. Äriplaanis müügiprognooside koostamine.
 5. Äriplaani tulude ja kulude plaani koostamine.
 6. Äriplaani rahavoogude prognoos ja investeeringute katmise allikad.
 7. Äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos.

Vaata ka koolituse õppekava

Koolitajad:
Janek Keskküla on mitmete finants- ja maksualaste raamatute autor, Tallinna Majanduskooli finants- ja maksuarvestuse lektor ning õpetab erinevate majandustarkvarade kasutamist alates 2008. aastast. Lisaks õpetab Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud tasuta koolitustel ja teeb ka tasulisi tellimuskoolitusi. Eraldi kursustena valmistab raamatupidajaid ette raamatupidaja kutseeksami sooritamiseks.
Lõpetas 1994.a Tartu Õpetajate Seminari algklasside õpetaja erialal ja 2005.a Audentese Ülikooli ärikorralduse erialal spetsialiseerumisega finantsjuhtimisele. Täiendanud end mitmetel seminaridel ja koolitustel, mille korraldajateks on olnud Eesti Raamatupidajate Kogu, Maksu- ja Tolliamet jt. On töötanud 4 aastat algklasside õpetajana, 3 aastat Maksu- ja Tolliametis vanemrevidendina nii Tartus kui ka Tallinnas ning on raamatupidamisteenuseid osutava äriühingu juht alates 2004. aastast ja mittetulundusühingu Peipsi Infokeskuse juhataja alates 2000. aastast. Tegemist on pikaaegse oma ala praktikuga nii äri- kui mittetulundussektoris.

Rain Arro on majanduse, ettevõtluse ja turunduse õppeainete õpetaja. Haridus: Tallinna Ülikool, haridusteaduste magister 2016. 2013. aastal lõpetas Tallinna Majanduskoolis rakenduskõrgharidusõppes turunduse eriala. Samal aastal alustas õpetaja tööd Tallinna Majanduskoolis. Omab ettevõtluskogemust ja olnud noortele mentoriks ENTRUM programmis. Juhendanud ja retsenseerinud õpilaste lõputõid ettevõtluse ja turunduse valdkonnas. Tegutsev ettevõtja ja mentor.

Lisainfo:

 • Loengud toimuvad osaliselt arvutiklassis. Sülearvuteid ei ole vaja!
 • Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused (Novare Invest OÜ) on ametlik Töötukassa koolituspartner.
 • Kõikidele osalejatele kingituseks Janek Keskküla raamat “Finants- ja maksuarvestus” (teine täiendatud trükk).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Janek Keskküla on mitmete finants- ja maksualaste raamatute autor, Tallinna Majanduskooli finants- ja maksuarvestuse lektor ning õpetab erinevate majandustarkvarade kasutamist alates 2008. aastast. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.