Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise ja kaitsmisega (vene keeles)

Koolituse eesmärgiks on anda potensiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused, et luua oma ettevõte ja alustada tegutsemist ettevõtluses. Koolitus annab teadmised äriplaani koostamise olulisusest ettevõtte loomisel ning oskused koostada jätkusuutliku ettevõtte äriplaan.

Sihtgrupp:
Eesti Töötukassa poolt suunatud iskud, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana ja kellel puudub varasem kogemus ettevõtjana või kogemus on lühiajaline.

Koolituse sisu:

Äriplaani valmimise käigus saad põhjaliku ülevaate nii alustavale kui ka juba tegutsevale ettevõtjale olulistest teemadest:

 • Sissejuhatus ettevõtlusesse (Ettevõtjaks kujunemine – motiivid ja tõukejõud. Ettevõtjale vajalikud isiksuseomadused, eneseanalüüs. Ettevõtluse olemus ja arengutendentsid. Väikeettevõtjate roll majanduses. Ettevõtte juriidilised vormid ja nende eripära.);
 • Äriidee ja ettevõtlusega alustamine (Äriideede analüüs ja hindamine. Ettevõtte strateegia ja tegevuskava. Ettevõtlusega alustamine. Konkurents. Äriplaan. Ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid);
 • Toode ja teenus (Toote positsioneerimine. Toote arendamine ja kujundamine. Toote elutsükkel. Toote ja teenuse disain. Konkurents);
 • Turundus (Turundusplaan. Turunduse planeerimine. Turunduse meetmestik. Turunduskanalid ja strateegiad. Hinnakujundus. Müük. Reklaam);
 • Ettevõtluse juriidilised aspektid (Seadusandlusest tulenevad nõuded. Erinõuded erinevate tegevuste juures. Lepingute tüübid ja nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused). Tööõigus. Töötervishoiu ja tööohutusealane korraldus ettevõttes);
 • Raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes (Seadusandlus. Kassa ja tekkepõhine raamatupidamine. Ressursside ja kulude planeerimine. Maksud. Bilanss. Rahavoogude aruanne);
 • Äriplaani koostamine ja vormindamine;
 • Finantsplaneerimine (Stardikapital Finantsjuhtimise eripärad eri ettevõtte etappides. Kulude arvestus ja juhtimine. Finantsprognooside koostamine. Müügiprognoosid. Tasuvuspunkti arvutamine);
 • Äriplaanide konsultatsioon ja kaitsmine.

Õpiväljundid:

 • koostab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada ka rahastajatele toetuse saamiseks ning kaitseb seda koolituse lõpus;
 • teab ettevõtlusega seatud riske, mõistab äritegevuse võimalusi ning oskab oma tooteid/teenuseid müüa ja turustada;
 • teab äritegevust reguleerivaid ja mõjutavaid õigusakte;
 • teab, kuidas registreerida ettevõtte Eesti ettevõtteregistris (e-äriregistris)

Koolitajad:
Tartu
– Anu Angerjas, Anu Reiljan, Brit Mesipuu, Marika Kroon, Raivo Kiisk
Tartu (vene keeles) – Anu Reiljan, Marina Podgornaja, Meljo Musto, Raivo Kiisk
Tallinn
– Ants Kuningas, Kaspar Kaugija, Martin Toding, Piia Asper
Tallinn (vene keeles) – Anu Reiljan, Meljo Musto, Raivo Kiisk, Viktoria Losseva
Võru – Anu Reiljan, Brit Mesipuu, Merle Sulaoja, Raivo Kiisk

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise ja kaitsmisega (vene keeles)