Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

Koolituse eesmärk on ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada.

Suurelt unistada on hea. Aga kas ka suurelt riskida? Koosta äriplaan ja veendu, et Su unistus on teostatav!

Sihtrühm:
Koolitusele on oodatud alustavad ettevõtjad ja ettevõtlusest huvitujad

Teemad:

 • Sissejuhatus:
  • koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus, kokkulepped
 • Ettevõtluse olemus:
  • ettevõtluse mõiste, ettevõtja olemus ja rollid;
  • ettevõtete vormid, ettevõtlusega alustamine
  • ettevõtte omanikud, juhatus, rollid;
  • ootused ettevõtlusele ja ettevõtluses
 • Äriplaan. Mõiste. Vajaduse analüüs
  • vormid, osad, struktuur;
  • kust saada abi äriplaani koostamisel;
  • äriidee;
  • visioon, missioon, eesmärgid;
  • ettevõtluskeskkond
 • Toode/teenus. Tootmine/teenindamine
  • toote omadused, kliendi ootused tootele;
  • tootmine, etapid, jõudlus
 • Turg
  • turumaht;
  • sihtrühmad ja kliendid;
  • edutegurid turul
 • Konkurents
  • konkurentsisituatsioon, konkurendid;
  • konkureerivad tooted
 • Turundus ja müük
  • turunduse olemus;
  • jaotuskanalid;
  • reklaam;
  • müük ja selle korraldamine
 • Raamatupidamine ja maksundus
  • finantsaruanded;
  • maksud
 • Personal ja juhtimine
  • tööjõuvajadus;
  • rollid ettevõttes;
  • tööõigus ja tööohutus
 • Riskianalüüs
  • riskid ettevõtluses ja nende maandamine
 • Enamlevinud vead äriplaanis
 • Stardikapital
  • vajadus
  • allikad

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab koostada äriplaani;
 • teab ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid;
 • oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid;
 • mõistab ettevõtlusega ja äritegevusega seotud riske ja võimalusi

Koolitajad:
Ege Jaanso
Väikeettevõtete ja alustavate ettevõtete teema on olnud kogu aeg südamelähedane. Koolitaja on ettevõtja alates üheksateistkümnendast eluaastast. Lõpetanud avaliku halduse eriala Tartu Ülikoolis ja diplomitöö kirjutanud väikeettevõtete toetamisest. Aastatel 2011-2017 töötas Eesti Töötukassa ettevõtlustoetuse osakonnas. On analüüsinud ja hinnanud selle aja jooksul ligikaudu 2500-3000 äriplaani. Koolitamisega hakkas tegelema Töötukassas töötades. Ligikaudu kuus aastat on koolitanud ja nõustanud alustavaid ettevõtjaid äriplaani koostamise ja toetuse taotlemise valdkonnas. Hetkel koolitaja on juhatuse liige ettevõttes, mis tegeleb kondiitritoodete jae- ja hulgimüügiga. Lisaks on aastast 2016 seotud ettevõtlike noorte kojaga JCI Tartu.

Lisainfo:
Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: auditoorne loeng, arutelud, näited ja lood, praktiline töö
Iseseisev töö: Iseseisev töö vastavalt juhendmaterjalile ja loengus õpitule. Koolituse käigus valmib äriplaan. Maht 20—25 tund
Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipausid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine