Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

Koolituse eesmärk on ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada.

‎Suurelt unistada on hea. Aga kas ka suurelt riskida? Koosta äriplaan ja veendu, et Su unistus on teostatav!

Sihtrühm:
Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

Teemad:

 1. Päev:
  • Sissejuhatus. koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus, kokkulepped;
  • Ettevõtluse olemus: ettevõtluse mõiste, ettevõtja olemus ja rollid, ettevõtete vormid, ettevõtlusega alustamine, ettevõtte omanikud, juhatus, rollid, ootused ettevõtlusele ja ettevõtluses
 2. Päev:
  • Vormid, äriplaani osad, struktuur, turg, edutegurid valdkonnas, sihtkliendid, turuosa, konkurents, konkureerivad tooted.
 3. Päev:
  • Väärtuspakkumine, teenindamise disain, toode/teenus, toote omadused ja kliendi ootused tootele, tootmine, protsessid ja jõudlus.
  • Personali vajadus ja tööjaotus.
  • Riskide analüüs.
 4. Päev:
  • Turundus.
  • Turunduse mõiste ja turunduskava.
  • Turunduskanalite valik, traditsioonilise turunduse võimalused.
  • Ettevõtte veebileht.
 5. Päev:
  • Turundus.
  • E-posti turundus, sotsiaalmeedia, google võimalused.
 6. Päev:
  • Raamatupidamise korraldus, maksud, maksusoodustused.
  • Finantsprognoosid.
 7. Päev:
  • Enamlevinud vead äriplaanis.
  • Stardikapital, vajadus, allikad, infokanalid.
  • Ettevõtte juhtimine, aja juhtimine.

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab ettevõtlusega ja äritegevusega seotud riske ja võimalusi
 • Teab ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid
 • Oskab koostada äriplaani
 • Oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid
 • Valmistab äriplaani

Koolitajad:
Ege Jaanso
Väikeettevõtete ja alustavate ettevõtete teema on olnud kogu aeg südamelähedane. Koolitaja on ettevõtja alates üheksateistkümnendast eluaastast. Lõpetanud avaliku halduse eriala Tartu Ülikoolis ja diplomitöö kirjutanud väikeettevõtete toetamisest. Aastatel 2011-2017 töötas Eesti Töötukassa ettevõtlustoetuse osakonnas. On analüüsinud ja hinnanud selle aja jooksul ligikaudu 2500-3000 äriplaani. Koolitamisega hakkas tegelema Töötukassas töötades. Ligikaudu kuus aastat on koolitanud ja nõustanud alustavaid ettevõtjaid äriplaani koostamise ja toetuse taotlemise valdkonnas. Hetkel koolitaja on juhatuse liige ettevõttes, mis tegeleb kondiitritoodete jae- ja hulgimüügiga. Lisaks on aastast 2016 seotud ettevõtlike noorte kojaga JCI Tartu.

Lisainfo:

 • Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
 • Hind sisaldab: Reaalajas Interaktiivne koolitus interneti teel põimitud praktiliste ülesannetega, elektroonilised õppematerjalid ja kohvipaus
 • Koolituse järgselt väljastatakse elektrooniline tunnistus. Seda juhul kui on osaletud vähemalt 70% reaalajas interaktiivses koolituses interneti teel, mis on põimitud praktiliste ülesannetega ja on kaitstud oma äriplaan. Muul juhul väljastatakse tõend.
 • Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipausid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine