Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

Koolituse eesmärk on anda ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele praktiline ülevaade ettevõtte loomisest, ülesehitamisest ja ettevõtluse võimalustest. Toetada õppijat, et tema äriidee vormistada reaalseks ja toimivaks äriplaaniks. Anda ettevõtjale kasulikke ja praktilisi teadmisi teenuse- ja tootearenduse, turunduse, turu ja finantsarvestuse valdkondades, et toetada loodava ettevõtte arengut ja kasvatada ettevõtja võimalusi.

‎Suurelt unistada on hea. Aga kas ka suurelt riskida? Koosta äriplaan ja veendu, et Su unistus on teostatav!

Koolitusel koostatakse koos äriplaan, mis annab suurema kindluse ja vähendab hirme ettevõtlusega alustamisel. Vaadatakse, milliseid toetusi on võimalik alustaval ettevõtjal taotleda ja millele pööravad tähelepanu äriplaanide hindajad. Koolitus on väga praktiline, see tähendab, et samm-sammult käiakse läbi äriplaani erinevad osad. Vaadatakse, miks igaüks neist teemadest oluline on, kuidas need teemad lahti mõtestada ja kirja panna, ja ilmestatakse kõike näidetega päris elust ja päris ettevõtjatelt. Koolituse lõpus saab iga osaleja oma valminud äriplaanile personaalse nõustamise ja tagasiside.

Sihtrühm:
Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

Teemad:

 1. Päev
  • Sissejuhatus ettevõtlusesse, ettevõtluse olemus, ettevõtjaks olemise kasu ja võimalused, ettevõtja olemus ja rollid. (2 ak t)
  • Ettevõtlusvormid, ettevõtte omanikud ja juhatus, ettevõtte registreerimine. (2 ak t)
  • Äriidee, selle leidmine, arendamine ja hindamine. (1.5 ak t)
  • Äriplaan, vormid, koostamise alused, struktuur. Ärimudel. (2.5 ak t)
 2. Päev
  • Turg, sihtrühmad, turuosa, sihtklient ja tema tundmine. (2 ak t)
  • Konkurentsianalüüs, strateegiad, konkurentsieelis, konkureerivad tooted. (2 ak t)
  • Väärtuspakkumine, teenindamise disain, toode/teenus, toote omadused ja kliendi ootused tootele, tootmine, protsessid ja jõudlus. Hinnakujundus. (4 ak t)
 3. Päev
  • Protsesside juhtimine. Personali vajadus ja tööjaotus, tööõigus ja tööohutus. (3 ak t)
  • Turundus. Turunduse mõiste ja turunduskava. Turunduskanalite valik. (3 ak t)
  • Riskide analüüs. (1 ak t)
  • Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused. (1 ak t)
 4. Päev
  • Raamatupidamise algteadmised, tasuvuspunkt. Raamatupidamise korraldus, maksud, maksusoodustused. (3 ak t)
  • Finantsprognoosid. (3 ak t)
  • Enamlevinud vead äriplaanides. (1 ak t)
  • Küsimused ja vastused. (1 ak t)
  • Ettevõtte juhtimine, aja juhtimine.

Koolituse kestus: 56 akadeemilist tundi (32 ak t interaktiivne koolitus põimitud praktiliste ülesannetega, 24 ak t iseseisvat tööd)

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab koostada realistlikku äriplaani
 • On kursis põhiliste alustava ettevõtja toetusmeetmetega
 • Oskab analüüsida kliendi ootuseid ja disainida loodava ettevõtte väärtuspakkumuse kliendile
 • Oskab kujundada oma toote või teenuse ja analüüsida selle tugevusi
 • Oskab planeerida vajalikke protsesse ja personalivajadust
 • Oskab läbi viia turuanalüüsi, kliendianalüüsi ja omandab baasteadmised turunduses
 • Oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid
 • On kursis ettevõtlusega seotud seadusandlusega, sh maksualased
 • Mõistab ettevõtlusega ja äritegevusega seotud võimalusi ning riske

Koolitajad:
Ege Jaanso
Väikeettevõtete ja alustavate ettevõtete teema on olnud kogu aeg südamelähedane. Koolitaja on ettevõtja alates üheksateistkümnendast eluaastast. Lõpetanud avaliku halduse eriala Tartu Ülikoolis ja diplomitöö kirjutanud väikeettevõtete toetamisest. Aastatel 2011-2017 töötas Eesti Töötukassa ettevõtlustoetuse osakonnas. On analüüsinud ja hinnanud selle aja jooksul ligikaudu 2500-3000 äriplaani. Koolitamisega hakkas tegelema Töötukassas töötades. Ligikaudu kuus aastat on koolitanud ja nõustanud alustavaid ettevõtjaid äriplaani koostamise ja toetuse taotlemise valdkonnas. Hetkel koolitaja on juhatuse liige ettevõttes, mis tegeleb kondiitritoodete jae- ja hulgimüügiga. Lisaks on aastast 2016 seotud ettevõtlike noorte kojaga JCI Tartu.

Lisainfo:

 • Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
 • Hind sisaldab: Reaalajas Interaktiivne koolitus interneti teel põimitud praktiliste ülesannetega, elektroonilised õppematerjalid ja kohvipaus
 • Koolituse järgselt väljastatakse elektrooniline tunnistus. Seda juhul kui on osaletud vähemalt 70% reaalajas interaktiivses koolituses interneti teel, mis on põimitud praktiliste ülesannetega ja on kaitstud oma äriplaan. Muul juhul väljastatakse tõend.
 • Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipausid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine