Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ettevõtte teenuste disaini meistriklass

Käesolev koolitus on 10 kohtumisest koosnev praktiline sissejuhatav sari teenusedisaini, prototüüpimise, äridisaini ja tarkvara-arenduse protsesside läbi viimisest.

Muudatused maailma majanduses on kaasa toonid vajaduse muuta paljudes organisatsioonides teenuste pakkumise ning teeninduse põhimõtteid. Suur osa nendest vajadustest on võimalik lahendada läbi teenuste digitaliseerimise. Käesolev koolitus on 10 kohtumisest koosnev praktiline sissejuhatav sari teenusedisaini, prototüüpimise, äridisaini ja tarkvara-arenduse protsesside läbi viimisest keskmise suurusega ettevõttes. Õppetöö toimub MS Teams keskkonnas.

Sihtgrupp
Ettevõttete ja organisatsioonide spetsialistid, projektijuhid, tootejuhid ning kesktaseme juhid, kelle ülesandeks on viia läbi teenuste digitaalseks ümberkorraldamine või tarkvaraarendusprojekte. Eelteadmisi koolitusel osalemiseks ei ole, eelnev töökogemus tarkvaraarendusega seoses tuleb kasuks.

Koolituse sisu:

 • Kliendiuuring ja konkurentide kaardistus
  • Miks ja kuidas viia läbi kliendiuuringut. Erinevad viisid informatsiooni kogumiseks ning analüüsimiseks. Lihtsa konkurentsianalüüsi teostamine. (5 ak t)
 • Teenusedisain
  • Mis on disainmõtlemine ja teenusedisain? Miks ja kuidas koostada teenusplaani? Ettevõttesiseste mõttetalgute ja töötubade korraldamine. (5 ak t)
 • Äridisain
  • Lihtsad ärimudeli disainimise viisid. Erinevad ärimudeli komponendid. (5 ak t)
 • Äriprotsesside modelleerimine
  • Kuidas modelleerida ja kirjeldada ettevõtte äriprotsesse. (5 ak t)
 • Veebipõhise teenuse kirjeldamine (lähteülesande loomine)
  • Kuidas luua väiksema infosüsteemi visiooni ning koostada sellest tarkvara-arenduseks lähteülesanne. (5 ak t)
 • Prototüübi loomine ja valideerimise viisid
  • Mis on prototüüp? Hea kasutatavusega infosüsteemi põhimõtted. Kasutajaliidese komponendid. Prototüübi loomine töötoana. Prototüübi valideerimise viisid. (5 ak t)
 • Prototüübi loomine digitaalses keskkonnas.
  • Ülevaade erinevatest digitaalse prototüübi loomise vahenditest. Digitaalse prototüübi loomine. Kuidas koguda prototüübile tagasisidet. (5 ak t)
 • Kasutatavuse testimine
  • Mis on kasutatavuse testimine? Kasutatavuse testimise planeerimine, läbiviimine ja tulemuste analüüsimine. (5 ak t)
 • Kuidas veebilahendusi arendatakse
  • Milline on väiksema infosüsteemi arendamise protsess? Milline näeb välja projekt igapäevaelus? Kuidas hinnatakse projekti maksumust? (5 ak t)
 • Loodud süsteemi kasutusele võtmine
  • Mis võib tarkvaraprojektis valesti minna? Kuidas võetakse loodud süsteemi kasutusele? Kuidas viiakse ettevõttes muudatusi ellu? Viga või täiendav arendus? Kuidas pakkuda kasutajatele tuge? (5 ak t)

Koolituse läbija on iseseisvalt võimeline planeerima ja läbi viima ettevõttes teenuste digitaliseerimise protsessi koos tarkvaraarenduse partneriga. Samuti kaasama ettevõtte teisi liikmeid igas etapis.

Koolitajad:
Hegle Sarapuu-Johanson
Hegle kogemused ulatuvad üle terve IT projekti elutsükli. Kogenud nii traditsioonilise kosemudeli kui ka agiilse arendusmudeli projektidest. Lisaks on Heglel 18-aastane töökogemus teenusedisaini, tarkvara interaktsioonidisaini, kasutusmugavuse hindamise ning ligipääsetavuse valdkonnas, sh väga suuremahuliste infosüsteemide arendusel. Hegle on üles astunud mitmetel seminaridel ja konverentsidel nii Eestis kui väljaspool, samuti koolitanud kasutatavuse teemadel sadu inimesi nii era- kui avalikust sektorist.

Katri Selg
Katri on Trinidad Wisemani interaktsiooni- ning teenusedisainer omades rohkem, kui 7-aastast töökogemus teenusedisaini, kasutajakogemuse ja kasutajaliideste disaini, projektijuhtimise ning kasutatavuse ja ligipääsetavuse valdkonnas. Tema kogemused ulatuvad kasutajavajaduste analüüsimisest prototüüpimise, kasutatavuse testimise ning hindamiseni. Teenusedisaini projektidest on tal enim varasemat kogemust sotsiaal- ja tervisevaldkonna projektidega.

Mari-Ell Mets
Mari-Ell Mets on Trinidad Wisemani interaktsioonidisainer ja ligipääsetavuse spetsialist. Interaktsioonidisaineri töö hõlmab kõike seda, millest moodustub kasutaja jaoks võimalikult mugav ja efektiivne süsteem. Lisaks on Mari-Ell viinud läbi hulgaliselt ligipääsetavuse ja prototüüpimise teemalisi koolitusi, seminare ja konsulteerinud riiklikke ning ka erasektori projekte.

Artur Toikka
Artur juhib tarkvaraarenduse projekte. Oma IT-karjääri alustas ta rahvusvahelise logistikafirma IT-toe osakonnas bakalaureuse õpingute ajal Tallinna Tehnikaülikoolis äriinfotehnoloogia erialal. Peale bakalaureuse kraadi saamist töötas Artur e-kaubanduses arenduste projektijuhtina. Peale seda astus ta taas Tallinna Tehnikaülikooli, kus jätkab magistriõpinguid juhtimise ja turunduse erialal, spetsialiseerudes äriprotsesside ja kvaliteedi juhtimisele digitaalühiskonnas, tegeledes paralleelselt ka teadustööga.

Darja Prants
Darja on disaini valdkonnas tegutsenud 14 aastat olles selle aja jooksul nii graafilise disaineri, kasutajakogemuse disaineri kui ka projektijuhi ja õppejõu rollis. Tema kogemustepagas on mitmekülgne sisaldades veebikeskkondadesse mõeldud reklaamide tegemist, veebilehtede disaini, kasutatavuse analüüsi, prototüüpimist, kasutajatestide läbiviimist ja täiesti uute digitaalsete toodete väljatöötamist. Seda nii turismivaldkonnas, keeruliste infosüsteemide kui startup valdkondades. Darja on õppinud Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemias graafilist disaini ning hiljem andnud seal loenguid.

 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ettevõtte teenuste disaini meistriklass