Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Excel raamatupidajatele ja finantstöötajatele

Koolituse eesmärgiks on muuta töö Exceliga lihtsamaks ning efektiivsemaks. Koolitus keskendub tööprotsesside automatiseerimisele ja õigemate töövõttete kasutamisele; koostame keerukamaid valemeid ning kasutame erinevaid funktsioone, sh finantsfunktsioonid. Kasutame Exceli andmetöötluse- ja analüüsivahendeid ning teeme kokkuvõtteid Pivot‐tabeli abil. Koolituse tulemusena saab iga osaleja endale juhendmaterjali ja harjutusfaili, kust on näha tehtud tööd ja kasutatud funktsioonid/valemid.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud raamatupidajatele ja finantstöötajatele, kes kasutavad oma igapäevatöös Excelit andmete haldamiseks, kasutavad lihtsamaid valemeid ja funktsioone ning soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolitus sobib õppijale, kes on omandanud töö käigus Exceli baasoskused või on läbinud Exceli baaskursuse.

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus Excelisse
  • Algteadmised ja trikid‐nipid, mis aitavad sul igapäevatööd kiiremini teha.
  • Andmetes liikumine, kiirklahvikombinatsioonide ja menüüde kasutamine.
 • Töö lahtrite ja töölehtedega
  • Erinevad andmetüübid, lahtrite vormindamine ja uue andevormingu defineerimine.
  • Nimeliste lahtrite piirkondade kasutamine.
  • Andmete esiletõstmine tingimusvormingu abil.
  • Töö mitme andmetabeliga: töölehtede tükeldamine, kõrvuti vaatamine ja sünkroonkerimine.
 • Lehekülje ettevalmistamine väljatrükiks
  • Tabeli mahutamine ja paigutamine lehtedel.
  • Printimise piirkonna määramine.
  • Päised ja jalused. PDF-failiks salvestamine.
 • Andmete kaitsmine
  • Lahtrite ja valemite lukustamine, töölehtede ja tööraamatu kaitsmine.
 • Automaattabelite kasutamine
  • Lihtloetelu ja defineeritud andmetabel (ehk automaattabel).
  • Uue tabeli loomine ja vormindamine, eelised lihtloetelu ees, täiendavad töövõtted ja võimalused, dünaamiline tabel.
 • Sorteerimine ja filtreerimine
  • Andmetabeli sorteerimine ühel või mitmel tasemel.
  • Automaatfilter ja kohandatud filter.
  • Täiendatud filter ehk Advanced filtri kasutamine.
  • Teksti mustri (Wild cards) järgi filtreerimine.
 • Arvutamine Excelis
  • Valemite ja funktsioonide kasutamine. Absoluutsed ja suhtelised viited. Valemid üle mitme töölehe. Valemi väärtuse kleepimine.
  • Loendamise funktsioonid (COUNT, COUNTA, COUNTIF) ja keskmise leidmine (AVERAGE, MEDIAN ja MODE)
  • Tingimusfunktsiooni IF kasutamine (IF, OR, AND, NOT) ja tingimuse järgi summeerimine (SUMIF)
  • Ümardamise funktsioonid (ROUND‐funktsioonid, CEILING, FLOOR ja MROUND )
  • Tehted kuupäevade ja kellaaegadega. Kuupäeva ja kellaaja funktsioonid (TODAY, NOW, DATE, YEAR, MONTH, DAY, WORKDAY, WEEKDAY)
  • Finantsfunktsioonid. Perioodilise makse ja intressi arvutus (PMT, IPMT, PPMT). Investeeringu alg‐ ja
   tulevase väärtuse arvutamine (FV, PV). Põhivara amortisatsiooni arvutamine (SLN ja SYD).
  • Otsimise ja viitamise funktsioonid. Vastavusse seadmine (VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH). Nimekirjade võrdlemine.
  • Andmete korrastamine. Tekstifunktsioonide kasutamine (CLEAN, TRIM, UPPER, LOWER, PROPER, LEN, LEFT, RIGHT, MID, CONCATENATE). Tekstide ühendamine ja jagamine veergudesse.
 • Kokkuvõtted Pivot‐tabeli abil ja andmete konsolideerimine
  • Pivot‐tabeli loomine, töökeskkonna tutvustus ja väljade kasutamise reeglid.
  • Andmete rühmitamine. Väärtusvälja seadistamine ja vormindamine.
  • Tulemuste kuvamiskuju muutmine. Tükeldi kasutamine.
  • Andmete konsolideerimine (Consolidate).
 • Andmeanalüüsi vahendid
  • Tulemuste prognoosimine (What if analüüsi tööriistad).
  • Solveri ja stsenaariumite kasutamine toote omahinna ja lõpphinna kalkuleerimisel.
 • Import ja eksport
  • Exceli tabelite ja diagrammide kasutamise võimalused teistes MS Office programmides.
  • Tekstifaili konverteerimine Exceli tabelisse.
 • Personaalsed küsimused ja lahendused
  • Koolituse lõpust reserveeritakse vastavalt vajadusele ja soovidele 15‐30 minutit personaalsete murede ja probleemide lahendamiseks.

Koolituse edukal läbimisel oskab õppija:

 • luua tabeleid kasutades erinevaid andmetüüpe ning muuta andmevormingut;
 • kasutada automaattabeleid ning sellega kaasnevaid lisavõimalusi;
 • sorteerida ja filtreerida tabeleid;
 • luua valemeid nii ühe töölehe kui mitme töölehe piires;
 • kasutada valemites absoluutseid ja suhtelisi viiteid;
 • kasutada enamlevinud funktsioone sh finantsfunktsioonid;
 • kasutada Pivot‐tabeli võimalusi kokkuvõtete tegemisel;
 • kasutada andmeanalüüsi töövahendeid tulemuste prognoosimisel.

Koolitaja:
Riina Reinumägi on koolitajana tegutsenud üle 20 aasta. Põhikohaga õpetab TalTech Tartu kolledži ja Tartu Ülikooli tudengeid ning töötajaid.
Riina omab täiskasvanute koolitaja kutse 6. taset.

Pikkade koolitusaastate tulemusena on välja andnud mitu käsiraamatut nii Wordi, Exceli kui ka PowerPointi kasutajatele. Koolitajana on Riina sõbralik ja abivalmis, katsub arvestada kõikide osalejate tempo ja soovidega; oskab keerulisi probleeme lihtsalt selgitada ning seob kõik koolitusteemad praktiliste näidetega.

Koolitushind sisaldab:

 • klassikoolitust;
 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Nordic Koolitus OÜ - praktilised IT- ja juhtimiskoolitused Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Excel raamatupidajatele ja finantstöötajatele