Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Exceli baaskoolitus

Exceli baaskoolitus annab põhioskused Microsoft Office Excel 2013 (teise nimega Excel 365) tõhusaks ja vajadustele vastavaks kasutamiseks. Vaata ka: Exceli koolitus edasijõudnutele

Koolituse sisu:

 • I. Alustamine
  • Excel 2013 (365) ostmine
  • Exceli programmi käivitamine
  • Klaviatuuri kasutamine töös Exceliga
 • II. Töövihiku avamine, loomine, sulgemine ja salvestamine
  • Töövihiku avamine ja sulgemine
  • Töövihiku loomine tühjana või malle kasutades
  • Töövihiku salvestamine ja salvestamise vaikekausta muutmine
  • Töövihiku salvestamine vanemas Exceli versioonis
 • III. Tööriistad
  • Menüüde ja käskude kuvamine
  • Abi kasutamine töökäskude kohta
  • Kiirkäskude kasutamine
  • Suurendamise ja vähendamise tööriist
  • Dokumentide ja rakenduste vahel liikumine klaviatuuri abil
 • IV. Exceli tabel, märgistamine ja liikumine
  • Exceli tabel, lahtrite koordinaadid ja nimeboks
  • Veergude, ridade ja lahtrite märgistamine hiirega
  • Tabelis liikumine ja lahtrite märgistamine klaviatuuriga
 • V. Andmete sisestamine ja lahtrite vormingud
  • Tekstide sisestamine
  • Teksti ridade murdmine
  • Veergude laiuse ja ridade kõrguse muutmine
  • Lahtrite liitmine ja tekstide vormindus
  • Taande kasutamine lahtrites
  • Arvude sisestamine ja automaattäide
  • Komakohtade kuvamine
  • Arvuvormingud
  • Uue vormingutähise loomine
  • Kuupäeva sisestamine
  • Aja sisestamine
  • Ajavormingud
  • Vormingupintsli kasutamine
 • VI. Valemid ja funktsioonid
  • Valemite loomine Excelis
  • Summa funktsioon
  • Funktsioonide kopeerimine automaattäite abil
  • Keskmine, suurim ja väikseim fuktsioonid
  • Loendusfunktsioon
  • Funktsioonide vastuste kuvamine olekuribal
  • Ümardamisfunktsioon
  • Suhteline ja absoluutne viitamine
  • Valemites teiste töölehtede andmete kasutamine
  • Valemites teiste töövihikute andmete kasutamine
 • VII. Kopeerimine, lõikamine ja kleepimine
  • Kopeerimine, lõikamine ja kleepimise valikud
 • VIII. Lahtrite vormindamine
  • Vormindamise üldised tööriistad
  • Vormi laadid
  • Tingimusvorming
  • Tabelina vormindamine
 • IX. Töölehed
  • Töölehtede haldamine
  • Korraga erinevatel töölehtedel sisu muutmine
 • X. Tegevuste tagasivõtmine ja ennistamine
  • Tegevuste tagasivõtmine ja ennistamine
 • XI. Toimingud veergude, ridade ja lahtritega
  • Veergude ja ridade lisamine
  • Veergude ja ridade kustutamine ja teisaldamine
  • Lahtrite lisamine, kustutamine ja teisaldamine
  • Veergude ja ridade peitmine
  • Veergude ja ridade rühmitamine
 • XII. Sorteerimine, fitreerimine ja vahekokkuvõtted
  • Andmete sorteerimine
  • Andmete filtreerimine
  • Vahekokkuvõtete loomine
 • XIII. Andmete otsimine ja asendamine
  • Andmete otsimine
  • Andmete asendamine
 • XIV. Kommentaaride kasutamine
  • Kommentaaride lisamine, lugemine ja printimine
 • XV. Piltide ja vektorgraafika lisamine
  • Piltide ja vektorgraafika lisamine
 • XVI. Graafikute lisamine
  • Andmete ja diagrammi tüübi valik
  • Lähteandmete muutmine ja diagrammi teisaldamine
  • Diagrammi laadi valik ja elementide kuvamine
  • Täpsem elementide muutmine
  • Mallide kasutamine
  • Minigraafikute lisamine
 • XVII. Töölehe ja akende kuvamise valikud
  • Tabeli vaate külmutamine ja tükeldamine
  • Mitme aknaga töötamine
 • XVIII. Õigekirja kontroll
  • Õigekirja kontrolli tööriist
 • XIV. Printimine
  • Küljenduse ja lehe piiri vaated
  • Lehe küljenduse tööriistada

Koolitus toimub veebipõhise õppena. Peale ostmist on kursusele juurdepääs 90 päeva.

Koolitaja:Asko Uri
Asko Uri
Enamasti alustatakse enese tutvustamisel oma ametist. Olen meie pereettevõttes KehaMeeleKool OÜ koolituste korraldaja ja läbiviija. Varem olen töötanud erinevates ametites: tegevjuhina Eesti-Norra 15 töötajaga ettevõttes (8 a), turundusjuhina ühes Eesti suuremas kinnisvarafirmas (3 a), reklaamiagentuuri käivitaja ja eestvedajana (3 a), Euroopa rahastusega sotsiaalprojektide algataja ja projektijuhina (3 a). Noorena töötasin mõnest kuust kuni aastani sellistes ametites nagu leivavedaja, valvur, müügimees ja müügijuht.

Võibolla veidi rohkem räägib inimesest tema haridus, mille ta on ise valinud. Minu valikud on olnud sotsioloogia ja sotsiaaltöö – õpin praegusel hetkel Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö magistrantuuris. Ma seostan ka koolitusi sotsiaalse suunitlusega tegevusega, millega kaasneb inimeste jõustamine ja nende tugevuste esiletoomine.

Kõige rohkem räägivad aga minu arusaamise järgi inimesest tema tõekspidamised ja väärtushinnangud. Minu arvamus inimese olemusest ja võimalustest ühilduvad Tema Pühadus Dalai Lama mõtetega – iga inimene tahab olla õnnelik, igaühel on õigus õnnelikule elule ning igaüks saab ise oma elu õnnelikumaks muuta. Ma usun, et iga inimese mõte, sõna, otsus ja tegu muudavad mitte ainult meie edasist elu ja võimalikke uusi valikuid, vaid ka meid ümbritsevaid inimesi ja maailma. Igal inimesel on sisemine südamehääl, mis teab, mida tuleb teha – meie õnn sõltub sellest, kuivõrd me seda kuuleme, kuulame ja järgime.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Interneti-põhised koolitused ja kursused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Exceli baaskoolitus