Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Exceli koolitus edasijõudnutele

Koolitus sobib nii Exceli baaskoolituse jätkukursuseks kui ka eraldi. Kõik koolitusel käsitletav on jõukohane ja vajalik igaühele, kellele Excel on igapäevane töövahend.

Kuigi koolitus toimub Microsoft Office Excel 2013 eestikeelse tarkvara põhjal, sobib see sama hästi vanema või inglise keelse Exceli versiooni kasutajatele.

Koolituse sisu:

 • Funktsioonid
  • Funktsioonide sisestamine ja muutmine Excelis
  • Tingimuslik vahemiku liitmime (SUMIF)
  • Tingimuslik keskmine (AVERAGEIF)
  • Tingimuslik loendamine (COUNTIF)
  • Tingimuslik liitmine mitme kriteeriumi põhjal (SUMIFS)
  • Tingimuslik keskmine ja loendus mitme kriteeriumiga (AVERAGEIFS ja COUNTIFS)
  • Tingimuse seadmine valemites “üks VÕI teine” kriteeriumi alusel
  • Kriteeriumi seadmine teksti osa põhjal
  • Tingimuste seadmine liitmisele andmebaasi funktsiooniga (DSUM)
  • Tingimuste seadmine keskmise arvutamisel andmebaasi funktsiooniga (DAVERAGE)
  • Tingimuste seadmine loendamisel andmebaasi funktsiooniga (DCOUNT(A))
  • IF funktsiooni kasutamine
  • Mitme tingimuse korraga seadmine IF funtksioonis I
  • Mitme tingimuse korraga seadmine IF funtksioonis II (sh ISBLANK ja ISTEXT)
  • Üks tingimustest (OR) ja kõik tingimused (AND) IF funktsioonis
  • VLOOKUP funktsioon
  • Legendi teisaldamine VLOOKUP funktsioonis
  • Juhusliku väärtuse kuvamine lahtris (RAND ja RANDBETWEEN)
  • Lahtri arvväärtuse ümardamine (ROUND)
  • Rahandusfunktsioonid laenu makse arvutamise näitel (PMT)
  • Ajafunktsioonid TODAY ja NOW
  • Lahtis oleva teksti suur- ja väiketähtede muutmine (PROPER; UPPER ja LOWER)
  • Lahtri täitmine teiste lahtrite sisu ja vaba tekstiga (CONCATENATE)
 • Lahtrite sisu
  • Lahtri sisu viimine erinevatesse veergudesse
  • Kiirtäite tööriist lahtri sisu kokkupanekul ja lahku viimisel
  • Samasuguse sisuga lahtrite eemaldamine tabelist
 • Pivot Table
  • Pivot Table liigendtabeli kasutamise vajadus ja aruandetabeli moodustamine
  • Andmete lisamine Pivot Table aruandesse
  • Andmete värskendamine aruande tabelis
  • Lahtri sisu vaatamine eraldi tabelis ridadena lahtivõetult
  • Koondtulemuste arvutamise valikud
  • Veergude teisaldamine ja rühmituse kasutamine
  • Filtri ja tükeldi kasutamine
  • Tabeli vormindamine
 • Nimed ja valideerimine
  • Nimede kasutamine lahtrite vahemikele viitamisel
  • Lahtri täitmisele tingimuste seadmine, rippmenüü lisamine lahtrile
  • Arvu- ja kuupäevavahemiku kriteerium, valesti täidetud lahtritest ülevaade
 • Mõjuanalüüs, solver ja konsolideerimine
  • Sihiotsing
  • Solver
  • Andmetabel
  • Stsenaariumi haldur
  • Konsolideerimine
 • Kaitsmine
  • Dokumendi kaitsmine salvestamise valikuna
  • Töölehe terviklik või valitud lahtrite kaitsmine
  • Toimingute piiramine töölehel
  • Töövihiku kaitsmine
 • Makrod
  • Lihtsam töö makrodega

Koolitus toimub veebipõhise õppena. Peale ostmist on kursusele juurdepääs 90 päeva.

Koolitaja:Asko Uri
Asko Uri
Enamasti alustatakse enese tutvustamisel oma ametist. Olen meie pereettevõttes KehaMeeleKool OÜ koolituste korraldaja ja läbiviija. Varem olen töötanud erinevates ametites: tegevjuhina Eesti-Norra 15 töötajaga ettevõttes (8 a), turundusjuhina ühes Eesti suuremas kinnisvarafirmas (3 a), reklaamiagentuuri käivitaja ja eestvedajana (3 a), Euroopa rahastusega sotsiaalprojektide algataja ja projektijuhina (3 a). Noorena töötasin mõnest kuust kuni aastani sellistes ametites nagu leivavedaja, valvur, müügimees ja müügijuht.

Võibolla veidi rohkem räägib inimesest tema haridus, mille ta on ise valinud. Minu valikud on olnud sotsioloogia ja sotsiaaltöö – õpin praegusel hetkel Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö magistrantuuris. Ma seostan ka koolitusi sotsiaalse suunitlusega tegevusega, millega kaasneb inimeste jõustamine ja nende tugevuste esiletoomine.

Kõige rohkem räägivad aga minu arusaamise järgi inimesest tema tõekspidamised ja väärtushinnangud. Minu arvamus inimese olemusest ja võimalustest ühilduvad Tema Pühadus Dalai Lama mõtetega – iga inimene tahab olla õnnelik, igaühel on õigus õnnelikule elule ning igaüks saab ise oma elu õnnelikumaks muuta. Ma usun, et iga inimese mõte, sõna, otsus ja tegu muudavad mitte ainult meie edasist elu ja võimalikke uusi valikuid, vaid ka meid ümbritsevaid inimesi ja maailma. Igal inimesel on sisemine südamehääl, mis teab, mida tuleb teha – meie õnn sõltub sellest, kuivõrd me seda kuuleme, kuulame ja järgime.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Interneti-põhised koolitused ja kursused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Exceli koolitus edasijõudnutele