Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis

Koolituse eesmärk on anda süsteemne ülevaade nüüdisaegse finantsanalüüsi teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest

Sihtgrupp:
Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, ostu- ja müügijuhid, arendusjuhid, finantsjuhid, projektijuhid, raamatupidajad, ökonomistid, ostu- ja müügitöötajad, krediidikontrolli töötajad, finantscontrollerid, majandusarvestuse analüütikud jt

Teemad:

 • Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus
  • Finantsanalüüs juhtimissüsteemis.
  • Finantsaruannete analüüs eri huvirühmade seisukohast
 • Ettevalmistused finantsanalüüsi läbiviimiseks.
  • Finantsanalüüsi läbiviimine
  • FA eesmärgi püstitamine ja kriitiliste edufaktorite täpsustamine
  • Analüüsitavate näitajate (mõõdikute) valik
  • Hindamiskriteeriumite täpsustamine
  • FA meetodite valik ja kasutamine:
   • vertikaalanalüüs
   • horisontaalanalüüs
   • suhtarvude analüüs.
  • Analüüsitavate andmete ettevalmistus
  • Näitajate arvutamine ja tulemuste vormistamine
  • Tulemuste hindamine ja interpreteerimine
 • Millele keskenduda majandusaasta aruande analüüsil?
 • Millele keskenduda bilansi, kasumiaruande, rahakäibe prognoosi ja rahavoogude aruande analüüsil?
  • Käibevara hindamine ja analüüs. Erinevate hindamismeetodite mõju kasumile.
  • Põhivara hindamine ja analüüs. Põhivara soetusmaksumus ja turuväärtus. Põhivara kulumi arvestamise meetodite mõju majandustulemustele. Probleemid kulumi arvestusel
  • Lühiajaliste kohustuste hindamine ja analüüs.
  • Omakapitali analüüs.
 • Praktiline ülesanne: Bilansi, kasumiaruande, rahakäibe prognoosi ning rahavoogude aruande koostamine ja analüüs
 • Eesmärgistatud analüüside läbiviimine
  • Rentaabluse analüüside läbiviimine
  • Dupont’i püramiid
  • Kasvu analüüside läbiviimine
  • Tegevustulemuslikkuse (varade kasutamine) analüüside läbiviimine
  • Käibekapitali analüüside läbiviimine
  • Raha konversiooni periood
  • Likviidsuse ja maksevõime analüüside läbiviimine
  • Kapitali struktuuri analüüside läbiviimine
  • Finantsriskide analüüside läbiviimine
  • Omaniku investeeringu analüüside läbiviimine
  • Pankrotiohu analüüs
  • Altmanni võrrand
 • Controllingu aruannete analüüs
 • Millele keskenduda toodete, teenuste ja projektide analüüsil?
  • Hälvete analüüs standardkulude arvestuses
  • Vastutuskeskuste aruandluse kujundamine ja analüüs
  • Väärtust lisavate ja väärtust mittelisavate tegevuste analüüs
 • Maksukoormuse arvestamine ja analüüs
 • Otsuste puu

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse finantsanalüüsi teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 • teadvustanud finantsanalüüsi võimalusi ja arengutrende majandusarvestuses
 • praktiseerinud finantsanalüüsi teoreetiliste põhimõtete kasutamist praktiliste ülesannete lahendamisel
 • läbi viinud organisatsiooni finantsanalüüsi lähtuvalt majandusaasta aruandest
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Koolituse meetod: õppimine läbi tegevuse: teooria, praktilised ülesanded, grupitööd, case study’d

NB! Grupi suurus on piiratud!

Ajakava

 • Esimene päev:
  • 10.00-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.45 koolitusprojekt
 • Teine päev:
  • 9.00-10.30 koolitusprojekt
  • 10.30-10.45 vaheaeg
  • 10.45-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.00 koolitusprojekt

Koolitaja:Sander Karu
Sander Karu
Tegelen finantskoolitustega alates aastast 1993. Alustasin Invicta AS juhtimis- ja finantstreenerina. Alates 1999 aastast olin International University Audentes lektor ja 2002-2007 ka finantsjuhtimise õppetooli hoidja. 2002 aastast alates viin läbi omanimelisi finantsalaseid koolitusi ja ka kliendi vajadustest lähtuvalt koostatud sisekoolitusi ja konsultatsioone.
1998 aastal lõpetasin Tartu Ülikoolis ka ärijuhtimise magistri ja olen osalenud ka hiljem erinevates koolitusprogrammides.
Olen töötanud ning osalen ka praegu mitmete äriühingute juhtimises, mistõttu oman põhjalikku praktilist kogemust juhtimissituatsioonide lahendamisel ja finantsjuhtimisel nign mis võimaldab mul ühendada koolitustel praktilised kogemused ja kaasaegse teooria.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Rafiko OÜ - Sander Karu koolitus-ja koostööprogrammid - rohkem kui 20 a töökogemus ja täiskasvanute koolituskogemus koolitatavas valdkonnas: finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused (sh eelarvestamine, kulude juhtimine ja arvestus, omahinna arvestus, finantsanalüüs, raamatupidamine, finantsarvestus, juhtimisarvestus, controlling). Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis