Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Finantsarvestus raamatupidajatele

Kuidas finantsaruannete abil märgata kitsaskohti ettevõtte tegevuses?
Koolitusel annab finantsarvestuse ekspert ja koolitaja Juta Tikk teadmisi, mille tulemusena viiakse praktiseerivate raamatupidajate teadmised uuele tasemele rahavoogude aruande koostamise ja analüüsimise harjutamisega.

Raamatupidaja ülesandeks on muude kohustuste hulgas luua ettevõtte juhtidele adekvaatne infopank (finantsaruanded), millele tuginedes on võimalik kitsaskohti lahendada ja tagada ettevõtte jätkusuutlik areng. Seepärast on oluline, et raamatupidaja oskaks üldistada ja mõista finantsaruannetes sisalduvat informatsiooni ning andmete kasutamise ja selgitamisega aidata teha majanduslikult põhjendatud juhtimisotsuseid.

Koolituse eesmärk on avardada teadmisi, mis on vajalikud täismahus raamatupidamise aastaaruandes esitatud informatsiooni mõistmiseks, analüüsimiseks suhtarvumeetodil ning kasutamiseks ettevõtte tegevuses esinevate kitsaskohtade kõrvaldamise abinõude väljatöötamisel. Alameesmärk on arendada osalejate teadmisi, oskusi ja vilumusi rahavoogude aruande koostamiseks ja analüüsimiseks ning omakapitali muutuste aruande koostamiseks.

Koolituse sihtgrupp. 
Koolitusele on oodatud:

 • äriühingutes töötavad kogenud, kuid erineva erialase ettevalmistusega raamatupidajad, kes soovivad enda teadmised viia uuele tasemele ja areneda edasi pearaamatupidajaks.
 • äriettevõtte omanikud või juhid, kes soovivad omandada süvendatud teadmisi raamatupidamise aruannete koostamisest ja analüüsimisest.

Õpiväljundid.
Koolituse läbinud osalejad oskavad:

 1. koostada rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet;
 2. analüüsida rahavoogude aruannet;
 3. majanduslikult mõtestada ja tõlgendada bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes ja omakapitali muutuste aruandes sisalduvat informatsiooni suhtarvumeetodit kasutades;
 4. ära tunda ohumärke ettevõtte tegevuses aruannetest väljaloetavate trendide järgi;
 5. kasutada finantsaruannetes sisalduvat informatsiooni puuduste kõrvaldamisele suunatud juhtimisotsuste langetamiseks.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Iga teema algab lühikese sissejuhatava loenguga, millele järgneb temaatiliste ülesannete või kaasuse lahendamine individuaalselt ja/või rühmas.  Ülesannete lahendamine lõpeb järelduste ja ettepanekute esitamisega, millele järgneb arutelu. Ülesanete lahendamiseks on ettevalmistatud töölehed. Ülesannete rõhuasetus on aruannete omavaheliste seoste mõistmisel, suhtarvude ja trendide tõlgendamisel ja kasutamisel ettevõtte probleemsete kohtade lahendamiseks.

Teemad:

 • Rahavoogude aruande koostamine
  • Rahavoogude aruande koostamine otsemeetodil
  • Rahavoogude aruande koostamine kaudmeetodil
  • Rahavoogude aruande seos bilansi ja kasumiaruandega
 • Rahavoogude aruande analüüs
  • Rahavoogude aruande vaatlus, üldised põhimõtted
  • Kahe konkureeriva ettevõtte rahavoogude aruannete analüüsimine ning ettevõtete kitsaskohtade ja tugevuste tuvastamine
  • Omakapitali muutuste aruande koostamine ja lugemine
 • Täismahus raamatupidamise aastaaruanne ja aruannete analüüsi meetodid
  • Lühiülevaade täismahus raamatupidamise aastaaruandest
  • Aruannete analüüsi meetodid: aruannete lugemine, suhtarvuanalüüs.
  • Probleemsete kohtade otsimine ettevõtte majandustegevuses viie aasta finantsaruannetest loetavate trendide abil
 • Ettevõtte majandustegevuse analüüs suhtarvumeetodit kasutades
  • Üldistatud kujule viidud finantsaruanded.
  • Suhtarvude kasutamine ettevõtte majandustegevuse analüüsil
  • Kaasuse lahendamine. Probleemide tuvastamine ettevõtte tegevuses tema suhtarvude võrdlemisel harukeskmisega. Ettepanekute välja töötamine kitsaskohtade lahendamiseks

Koolituse tulemusi hinnatakse näidisülesannete lahendamise ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Kasutatavad meetodid: loeng, näidisülesannete lahendamine, rühmatöö, arutelu

Koolituse ajakava:

 • 10:00 – 11:30 Koolitus
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Koolitus
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Koolitus
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17.00 Koolitus

Koolitaja:
Juta Tikk, 
Finantsarvestuse ekspert ja koolitaja
Juta Tikk on lõpetanud Eesti Maaülikooli (Eesti Põllumajanduse Akadeemia) 1972. aastal insener-tehnoloogina. Aastal 1999 kaitses Juta Estonian Business School’is (EBS) rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi ja 2014.a. doktorikraadi teemal „Finantsjuhtimise integreeritud mudel Eesti avaliku sektori organisatsioonide näitel“. Juta Tikk on esinenud mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ja tema artikleid on avaldatud nii Eesti kui ka rahvusvahelistes erialaajakirjades. Juta kirjutatud raamatust „Finantsarvestus“ ilmus 2016. aastal juba 4. trükk. Alates 2010. aastast korraldab ta koostöös sihtasutusega Innove raamatupidajate kutsevõistlusi võistlusülesannete koostajana ja hindamiskomisjoni juhina. Juta Tikk on tegelnud finantsarvestuse, juhtimisarvestuse ja analüüsi õpetamisega alates 1994. aastast. Õppejõutöö on lisaks Tartu Ülikoolile olnud seotud või on seda praegugi ka Estonian Business Schooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooliga.
Korralise õppejõutöö kõrvalt on Juta pikka aega osalenud koolitajana EBS, TTÜ, hiljem TÜ korraldatud täienduskoolitusprojektides.

Koolitus on osa viieosalisest koolitussarjast: Raamatupidajast pearaamatupidajaks

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Finantsarvestus raamatupidajatele

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.