Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Finantsinvesteeringute raamatupidamine

Investeerimine ei ole enam ammu üksnes finantsgurude pärusmaa. Investeeringuid teevad nii selleks spetsiaalselt loodud firmad kui ka ettevõtted, kelle igapäevane tegevusala on hoopis kaubandus, ehitus, tootmine või muu. On iseenesest mõistetav, et investoril on oma investeeringutest olemas korrektne ülevaade, mille põhjal ta saab oma tegevuse tulemusi hinnata ja uusi põhjendatud investeerimisotsuseid teha.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele terviklik ja näidetega illustreeritud ülevaade  finantsinvesteeringute (aktsiad, võlakirjad, osad jm) kajastamisel kasutatavatest arvestuspõhimõtetest lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist.  Lisaks antakse koolitusel praktilisi soovitusi finantsinvesteeringute  igapäevase arvestuse korraldamiseks.

Sihtgrupp

 • Ettevõtete raamatupidajad, kes juba peavad raamatupidamisarvestust finantsinvesteeringute kohta või kelle jaoks on oluline kursis olla erinevate arvestusvaldkondadega.
 • Juhid,  kes tahavad aru saada, kuidas kajastuvad nende investeerimisotsused ettevõtte bilansis, kasumiaruandes ja rahavoogudes.
 • Finantsjuhid, siseaudiitorid.
 • Raamatupidamisteenust pakkuvate ettevõtete töötajad.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas pead investeeringute raamatupidamist keeruliseks või isegi hirmutavaks?
 • Kas soovid omada ülevaadet erinevate investeeringute olemusest ning tunda Eesti  finantsaruandluse standardi asjakohaseid sätteid?
 • Soovid teada, kui sageli tuleb finantsinvesteeringuid ümber hinnata?
 • Soovid teada, kuidas aktsiaid õiglases väärtuses kajastada ning mida teha siis, kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt määrata?
 • Soovid teada, kuidas  kajastada investeeringuid, mille baasvaluuta ei ole euro?

Koolituse sisu:

 • Finantsinvesteeringu mõiste, liigid, kajastamise üldpõhimõtted
  • Finantsinvesteeringu mõiste
  • Ülevaade enamlevinud finantsinvesteeringutest: aktsiad ja osad, võlakirjad, fondiosakud, tuletisinstrumendid
  • Eesti finantsaruandluse standard. Finantsinvesteeringute kajastamise põhireeglid. Erinevus rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS-st).
  • Finantsinvesteeringute kajastamisel kasutatavad mõõtmismeetodid.
   • Soetusmaksumus, korrigeeritud soetusmaksumus, õiglane väärtus.
    Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised näited.
 • Finantsinvesteeringute kajastamine
  • Aktsiate ja osade kajastamine
  • Võlakirjade kajastamine
  • Fondiosakute kajastamine
  • Tuletisinstrumentide kajastamine
   Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised näited, praktilised harjutused.
 • Finantsinvesteeringute kajastamine jätkub
  • Finantsinvesteeringute kajastamine raamatupidamise aastaruandes
  • Väärtpaberiportfell ja selle igapäevane kajastamine
  • Kokkuvõte, arutelu, küsimused
   Kasutatavad meetodid: Loend, praktilised näited, praktilised harjutused

Koolituse tulemusena osaleja

 • on saanud ülevaate erinevate investeeringute olemusest ning tunneb Eesti  finantsaruandluse standardi asjakohaseid sätteid;
 • tunneb finantsinvesteeringute mõõtmismeetodeid, mis on lubatud Eesti finantsaruandluse standardiga, ning oskab neid kasutada;
 • teab, millal ja milliseid mõõtmismeetodeid rakendada;
 • teab, kuidas tuleb finantsinvesteeringuid kajastada raamatupidamisaruannetes ning mida tuleb nende kohta avalikustada aruande lisades.

Koolitusel saadud teadmisi kinnistatakse praktiliste harjutuste ja ülesannetega. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse teoreetiline materjal esitatakse loenguvormis (toetatud PowerPointi esitlusega) ning iga teoreetiline osa kinnistatakse vahetult järgnevate praktiliste näidete ning koos lahendatavate harjutuste ja ülesannetega.

Koolitaja:
Maire Otsus-Carpenter

Finantskonsultant, koolitaja ja audiitor.
Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala ning töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja Finantsinspektsioonis 16 aastat finantsjärelevalvepoliitika spetsialistina. Tal on vandeaudiitori kutse ning ta on Audiitorkogu ja audiitorite eksamikomisjoni liige. Mairel on enam kui 20-aastane koolitamise kogemus raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise valdkonnas. Ta on koostanud raamatu “Väikeettevõtte raamatupidamine”, millest tänaseks on avaldatud juba neli trükki, ning teinud kaastööd mitmele valdkonna ajakirjale.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Finantsinvesteeringute raamatupidamine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.