Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Finantskirjaoskus ja investeerimisvõimalused

Vajad teadmisi rahandussüsteemi toimimisest, erinevatest varaklassidest ja investeerimisvõimalustest ning oled otsustanud, et vajad muutusi isikliku finantsseisundi parandamiseks, siis oled õiges kohas. Tule kolme päevasele koolitusele ja saa teada.

Sihtgrupp:
Koolitusele ootame alustavaid investoreid, väikeettevõtjaid, rahandusest ja isiklikust finantsilisest heaolust huvitatud inimesi.

Koolituse sisu:

  1. koolituspäev – raha ja rahandussüsteem, peamiste finantsterminite sisu, raamatupidamise aruanded ning nende omavahelised seosed.
  2. koolituspäev – varad ja kohustused, erinevad varaklassid ja nende olemus.
  3. koolituspäev – investeerimine erinevates varaklassides, fokusseerimine ja hajutamine, iseenese rahandusliku käitumise analüüs, eesmärgistamine ja tegevuste planeerimine.

Koolituse läbinu:

  • mõistab rahandussüsteemi toimimismehhanisme;
  • oskab nimetada peamiseid finantstermineid ning selgitada nende sisu;
  • tunneb peamiseid raamatupidamise aruandeid ning selgitab aruannete vahelisi seoseid;
  • oskab nimetada peamiseid varaklasse ning teab, kuidas on võimalik nendesse investeerida ja missugused eelteadmised ning tegevused on selleks vajalikud;
  • on kirjalikult analüüsinud oma finantskäitumist, seadnud lühiajalised- ja pikaajalised eesmärgid ning kavandanud tegevused finantsseisundi parandamiseks.

Koolitusel osalemise eeltingimus: keskharidus, inglise keele oskus B2 tasemel (kõrgem kesktase).

Nõuded lõpetamiseks – õppija on osalenud kõigil kolmel koolituspäeval, kaasa teinud praktilistes ülesannetes ja analüüsinud oma finantskäitumist, seadnud eesmärgid ning kavandanud tegevused finantsseisundi parandamiseks.

Koolitaja:
Veronica Reimaa
Ettevõtluskoolituse koolitaja
Veronical on rohkem kui 10 aastane ettevõtluskogemus nii jaekaubanduses kui ka toitlustuses. Ta on Mullika tänavatoit OÜ ja Investeering Iseendasse OÜ juhatuse liige ning juhataja.Ta on töötanud Tartu Kutsehariduskeskuses majanduse ja ettevõtluse õpetajana ja ettevõtlusõppe koordinaatorina ning viimased kaks aastat Tartu Rakenduslikus Kolledžis ettevõtluskoolitajana. Veronica on lõpetanud Eesti Maaülikooli magistriõppe (cum laude) ökonoomika ja ettevõtluse eriala, läbinud 320 tunnise kutsepedagoogika kursuse ja end igaastaselt täiendanud nii eestisisestel kui ka rahvusvahelistel koolitustel (nt A. Robbinsi „Unleash the Power Within”, T. H. Ekeri „Millionaire Mind Intensive”). Veronica kuulub JCI Toomemäe ridadesse ja on Tartu Cashflow klubi liige. Varasemalt on töötanud nii projektijuhina, ürituste korraldajana kui ka viinud läbi mitmeid finantsalaseid koolitusi. Ta armastab sporti, reisimist ja investeerimist ning väärtustab pidevat arengut. Veronica ellusuhtumist peegeldab hästi järgmine tsitaat: „Don’t be the same, be better”.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Rakenduslik Kolledži koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Finantskirjaoskus ja investeerimisvõimalused