Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Fontese coachiva mentorluse programm (mentee)

Kuidas juhtida talenti ja talendiga tulevikku?
Programmi eeletapp aprill-august, mil toimub juhipotentsiaali analüüs!

Mentor – tippjuht, kes peab oluliseks saada coachiva mentori väljaõppe koos praktikaga ja panustada teisest organisatsioonist juhi oluliste teemadega tegelemisse.
Mentee – keskastmejuht, esmatasandi juht või juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst tippjuhist mentoriga teisest organisatsioonist, kellega enda jaoks olulisi teemasid arutada.
Fontes viib teid kokku, kasutades isiksuse- ja juhiprofiili analüüsi ja pakub programmi vältel nii tuge kui arendavaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi.

Vaata ka: Fontese coachiva mentorluse programm mentoritele.

Mida saab mentee:

 • Saab isikliku mentori, kes keskendub tema vajadustele ja eesmärkidele ja kellega saab arutada enda jaoks olulisi teemasid.
 • Analüüsib oma juhiprofiili ja –potentsiaali, mõtleb läbi oma vajadused ja eesmärgid.
 • Saab võimaluse mõelda läbi oma arengu- ja karjäärieesmärgid.
 • Vahetab kogemusi teiste juhtidega, laiendab isiklikku kontaktivõrgustikku.
 • Tutvub ettevõtte külastuste käigus paari organisatsiooniga lähemalt.
 • On arengupartneriks ühele oma kaaslasele mentorite grupist.

Programm:

 • Grupid
  • Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.
  • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
  • Iga mentor ja mentee saab endale teisest grupist koostööpartneri (mentori või mentee), kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames septembrist 2019 kuni juunini 2020.
  • Inspireerivad töötoad
 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
  • Avatakse juhi arengu ning mentorluse ja coachingu olemus kuulates külalisesinejaid, arutledes vaadatud filmide üle jne.
  • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi, mentori või menteena, jagatakse kogemusi.
  • Üritused
 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma mentori või menteega esimest korda.
  • Mentorid ja menteed käivad külas paaris organisatsioonis.
  • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse teineteist.
  • Fontese tugi
 • Iga koostööpaar saab endale tugicoachi Fontesest, kes hoolitseb nende eest terve programmi vältel. Mentorid saavad ühe personaalse coachingu sessiooni.
  • Fontes viib läbi individuaalse juhi- ja mentorprofiili analüüsi.
  • Fontes sobitab kokku mentori-mentee koostööpaarid.

Investeering ajas.
60 tundi, mis sisaldab:

 • Juhipotentsiaali küsimustiku, WOPI isiksuse testi ning registreerimislehe täitmist.
 • Juhipotentsiaali tagasiside kohtumist Fontese konsultandiga ning kokkuvõtet Fontese poolt.
 • Enesetutvustusvideo tegemist grupikaaslastele.
 • 4 töötuba menteedele ja kodutööde tegemist.
 • Kovisioonigrupis osalemist.
 • Programmi algus- ja lõpuüritusel osalemist.
 • 8 kohtumist mentoriga.
 • Koostööd arengupartneriga/-partneritega.
 • Individuaalset sessiooni Fontese konsultandiga.
 • 2 ettevõtte külastust.
 • Eneserefleksiooni lehe täitmist 4-l korral.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Fontes on Eestis inimkapitali juhtimise vallas kõige pikaajalisema kogemusega konsultatsioonifirma, asutatud 1990. aastal Tartus. Täna oleme keskendunud talendijuhtimisele – juhtide ja spetsialistide leidmisele, hindamisele, arendamisele ja hoidmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Fontese coachiva mentorluse programm (mentee)