Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Fontese coachiva mentorluse programm (mentee)

Kuidas juhtida talenti ja talendiga tulevikku?
Programmi eeletapp aprill-august, mil toimub juhipotentsiaali analüüs!

Mentor – tippjuht, kes peab oluliseks saada coachiva mentori väljaõppe koos praktikaga ja panustada teisest organisatsioonist juhi oluliste teemadega tegelemisse.
Mentee – keskastmejuht, esmatasandi juht või juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst tippjuhist mentoriga teisest organisatsioonist, kellega enda jaoks olulisi teemasid arutada.
Fontes viib teid kokku, kasutades isiksuse- ja juhiprofiili analüüsi ja pakub programmi vältel nii tuge kui arendavaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi.

Vaata ka: Fontese coachiva mentorluse programm mentoritele.

Mida saab mentee:

 • Saab isikliku mentori, kes keskendub tema vajadustele ja eesmärkidele ja kellega saab arutada enda jaoks olulisi teemasid.
 • Analüüsib oma juhiprofiili ja –potentsiaali, mõtleb läbi oma vajadused ja eesmärgid.
 • Saab võimaluse mõelda läbi oma arengu- ja karjäärieesmärgid.
 • Vahetab kogemusi teiste juhtidega, laiendab isiklikku kontaktivõrgustikku.
 • Tutvub ettevõtte külastuste käigus paari organisatsiooniga lähemalt.
 • On arengupartneriks ühele oma kaaslasele mentorite grupist.

Programm:

 • Grupid
  • Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.
  • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
  • Iga mentor ja mentee saab endale teisest grupist koostööpartneri (mentori või mentee), kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames septembrist 2019 kuni juunini 2020.
  • Inspireerivad töötoad
 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
  • Avatakse juhi arengu ning mentorluse ja coachingu olemus kuulates külalisesinejaid, arutledes vaadatud filmide üle jne.
  • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi, mentori või menteena, jagatakse kogemusi.
  • Üritused
 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma mentori või menteega esimest korda.
  • Mentorid ja menteed käivad külas paaris organisatsioonis.
  • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse teineteist.
  • Fontese tugi
 • Iga koostööpaar saab endale tugicoachi Fontesest, kes hoolitseb nende eest terve programmi vältel. Mentorid saavad ühe personaalse coachingu sessiooni.
  • Fontes viib läbi individuaalse juhi- ja mentorprofiili analüüsi.
  • Fontes sobitab kokku mentori-mentee koostööpaarid.

Investeering ajas.
60 tundi, mis sisaldab:

 • Juhipotentsiaali küsimustiku, WOPI isiksuse testi ning registreerimislehe täitmist.
 • Juhipotentsiaali tagasiside kohtumist Fontese konsultandiga ning kokkuvõtet Fontese poolt.
 • Enesetutvustusvideo tegemist grupikaaslastele.
 • 4 töötuba menteedele ja kodutööde tegemist.
 • Kovisioonigrupis osalemist.
 • Programmi algus- ja lõpuüritusel osalemist.
 • 8 kohtumist mentoriga.
 • Koostööd arengupartneriga/-partneritega.
 • Individuaalset sessiooni Fontese konsultandiga.
 • 2 ettevõtte külastust.
 • Eneserefleksiooni lehe täitmist 4-l korral.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Fontes on Eestis inimkapitali juhtimise vallas kõige pikaajalisema kogemusega konsultatsioonifirma, asutatud 1990. aastal Tartus. Täna oleme keskendunud talendijuhtimisele – juhtide ja spetsialistide leidmisele, hindamisele, arendamisele ja hoidmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Fontese coachiva mentorluse programm (mentee)

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.