Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Fontese coachiva mentorluse programm

Kuidas juhtida talenti ja talendiga tulevikku?
Programmi eesmärk on viia kokku juhid erinevatest organisatsioonidest ja pakkuda neile võimalust koostööks, mis oleks mõlemale osapoolele arendav.

Mentor – tippjuht, kes peab oluliseks saada coachiva mentori väljaõppe koos praktikaga ja panustada teisest organisatsioonist juhi oluliste teemadega tegelemisse.
Mentee – keskastmejuht, esmatasandi juht või juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst tippjuhist mentoriga teisest organisatsioonist, kellega enda jaoks olulisi teemasid arutada.
Fontes viib teid kokku, kasutades isiksuse- ja juhiprofiili analüüsi ja pakub programmi vältel nii tuge kui arendavaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi.

Vaata ka: Fontese menteede programm

Mida saab mentor:

 • Analüüsib oma mentori- ja juhiprofiili ja rõõmustab oma tugevuste üle ning teadvustab riskikohad. Saab Fontese poolt koostatud kokkuvõtte enda juhiprofiilist
 • Kujundab koos grupikaaslastega arusaamise mentorluse võimalustest ja harjutab coachingu- ja nõustamistehnikaid.
 • Kasutab oma kogemusi ja teadmisi koostöös menteega ehk juhiga teisest organisatsioonist.
 • Aitab seeläbi kaasa mentee plaanide teostumisele nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil.
 • Vahetab kogemusi teiste juhtidega, laiendab isiklikku kontaktivõrgustikku.
 • Saab kogemuse coachitava rollis olemisest ja võimaluse tegeleda enda jaoks oluliste teemadega.
 • On arengupartneriks ühele või mitmele kaaslasele mentorite grupist.
 • Paneb ennast proovile, õpib ennast ja oma piire tundma.
 • Saab kasutada omandatud oskusi oma igapäevatöös tippjuhina.

Programm:

 • Grupid:
  • Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.
  • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
   • Iga mentor ja mentee saab endale teisest grupist koostööpartneri (mentori või mentee), kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames septembrist 2016 kuni septembrini 2017.
 • Inspireerivad töötoad:
  • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
  • Avatakse juhi arengu ning mentorluse ja coachingu olemus kuulates külalisesinejaid, arutledes vaadatud filmide üle jne.
  • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi, mentori või menteena, jagatakse kogemusi.
 • Üritused:
  • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma mentori või menteega esimest korda.
  • Mentorid ja menteed käivad külas paaris organisatsioonis.
  • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse üksteist.
 • Fontese tugi:
  • Iga koostööpaar saab endale tugiisiku Fontesest, kes hoolitseb nende eest  terve programmi vältel. Mentorid saavad ühe personaalsecoachingusessiooni.
  • Fontes viib läbi individuaalse juhi- ja mentorprofiili analüüsi.
  • Fontes sobitab kokku mentori-mentee koostööpaarid.

Investeering ajas
Mentorid: 105 tundi, mis sisaldab:

 • Juhiprofiili küsimustiku, WOPI isiksuse testi ning registreerimislehe täitmist.
 • Juhiprofiili tagasiside kohtumist Fontese konsultandiga.
 • Kirjalikku eneseanalüüsi.
 • Enesetutvustusvideo tegemist grupikaaslastele.
 • 8 töötuba mentoritele ja kodutööde tegemist.
 • Kovisioonigrupis osalemist.
 • Programmi algus- ja lõpuüritusel osalemist.
 • 8 kohtumist menteega.
 • Koostööd arengupartneriga/-partneritega.
 • Individuaalset coachingusessiooni Fontese konsultandiga.
 • 3 ettevõtte külastust.
 • Eneserefleksiooni lehe täitmist 8-l korral.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Fontes on Eestis inimkapitali juhtimise vallas kõige pikaajalisema kogemusega konsultatsioonifirma, asutatud 1990. aastal Tartus. Täna oleme keskendunud talendijuhtimisele – juhtide ja spetsialistide leidmisele, hindamisele, arendamisele ja hoidmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Fontese coachiva mentorluse programm

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.