Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Hädaolukordade lahendamine haridusasutuses

Koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates hädaolukordades

Koolituse läbiviimise alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 45.

Sihtgrupp:
Haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonnaspetsialistid, – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Koolituse sisu:

 • Kriis ja hädaolukord
  • Kriisi ja hädaolukorra mõiste ja erinevused.
  • Psühholoogiline toimetulek hädaolukorra ajal ja järgselt;
  • Tavapärase töörütmi taastamine ja psühholoogiline esmaabi pärast sündmust.
 • Hädaolukorra lahendamise plaan
  • Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise alused.
  • Hädaolukordade lahendamise üldised alused (s.h. elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamine).
  • Hädaolukorra lahendamise plaani rakendamine.
  • Info liikumise alused hädaolukorra lahendamisel, kriisikommunikatsioon.
  • Suhtlus meedia, sündmusest mõjutatud isikute ja operatiivteenistustega.
  • Kriisimeeskonna liikmete ülesanded ja kohustused hädaolukordade ennetamiseks ja lahendamiseks.
  • Hädaolukorrajärgsed taastavad tegevused.
 • Tegutsemine erinevate hädaolukordade ajal
  • Äkkrünnak (sündmuse äratundmine, tegevused mõjude vähendamiseks, ründaja profiil)
  • Plahvatus ja varing (evakuatsiooni ja varjumise põhimõtted, pommiähvardusele reageerimine)
  • Katkestus elutähtsate teenuste toimepidavuses (koolipere valmisolek kriitilises olukorras toime tulla)
  • Reageerimine õnnetuse korral.
  • Teemade käsitlemisel lahendatakse näiteülesandeid, viiakse läbi lauaõppuseid erinevate stsenaariumite lahendamiseks ja harjutatakse erinevate kriisikommunikatsiooni sõnumite koostamist.

Koolituse järgselt õppija:

 • Teab ja oskab koostada oma asutuse vajadustest ja võimalustest lähtuvat hädaolukorra lahendamise plaani;
 • Teab, millised on tema ülesanded ja tegevused asutuse kriisimeeskonna liikmena erinevates hädaolukorra etappides;
 • Tunneb ära ja oskab reageerida erinevatele hädaolukordadele;
 • Teab, millised on informatsiooni liikumise alused ning oskab koostada vastuseid ja teateid kolmandatele osapooltele hädaolukordade kohta;
 • Teab, kuidas taastada hädaolukorrale eelnenud tavapärane seisund ja oskab korraldada psühholoogilise toe abivajajatele.

Koolitaja:
Mari Kolga
 kriisinõustaja ja psühholoogina töötav , kes hetkel õpib Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi magistriõppes kriisireguleerimist. Töötanud haridusasutuste tugisüsteemis 9 aastat, kriisinõustajana ja hädaolukordade lahendamise plaanide koostaja ning hädaolukordade lahendamise koolituste läbiviijana 6 aastat.

Koolitusel osalejate tagasiside:
Uut teadmist andis – Maatriks-riskihindamine. Mari Kolga on väga sümpaatne, professionaalne ja mõjus koolitaja.
Väga asjatundlik koolitaja. Praktilised näited olid ilmekad. Arvestas kuulajatega. Osalejaid toetasid koolitusmaterjalid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Hädaolukordade lahendamine haridusasutuses

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.