Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Hädaolukordade lahendamise koolitus haridus- ja hoolekandeasutustele

Koolitus on haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmetele, – vastutajatele ning lisaks ka töökeskkonnaspetsialistidele ja – volinikele. Oodatud on loomulikult ka kõik teised, kes teema kohta huvi tunnevad.

Koolituse läbiviimise aluseks on:

 • Hoolekandeasutustele Hädaolukorra seadus
 • Haridusasutustele Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 45

Koolitusel õpid koostama oma asutuse vajadustest ja võimalustest lähtuvalt hädaolukorra lahendamise plaani ning tead millised on Sinu ülesanded ja tegevused asutuse kriisimeeskonna liikmena erinevates hädaolukorra etappides. On oluline, et tunneksid ära ja teaksid kuidas erinevatele hädaolukordadele reageerida ja missugused on informatsiooni liikumise alused – kuidas koostada teateid ja anda vastuseid kolmandatele osapooltele hädaolukordade kohta. Lisaks eelnimetatule õpid hädaolukordade lahendamise koolitusel korraldama ka hädaolukorra järgselt tavapärase seisundi taastamist ning psühholoogilise abi ja toe korraldamist abivajajatele.

Koolituse sisu:

 • Kriis ja hädaolukord
  • kriisi ja hädaolukorra mõiste ja erinevused
  • psühholoogiline toimetulek hädaolukorra ajal ja järgselt
  • tavapärase töörütmi taastamine ja psühholoogiline esmaabi pärast sündmust
 • Hädaolukorra lahendamise plaan
  • hädaolukorra lahendamise plaani koostamise alused
  • hädaolukordade lahendamise üldised alused (s.h. elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamine)
  • hädaolukorra lahendamise plaani rakendamine
  • info liikumise alused hädaolukorra lahendamisel, kriisikommunikatsioon
  • suhtlus meedia, sündmusest mõjutatud isikute ja operatiivteenistustega
  • kriisimeeskonna liikmete ülesanded ja kohustused hädaolukordade ennetamiseks ja lahendamiseks
  • hädaolukorrajärgsed taastavad tegevused
 • Tegutsemine erinevate hädaolukordade ajal
  • äkkrünnak (sündmuse äratundmine, tegevused mõjude vähendamiseks, ründaja profiil)
  • plahvatus ja varing (evakuatsiooni ja varjumise põhimõtted, pommiähvardusele reageerimine)
  • katkestus elutähtsate teenuste toimepidavuses (koolipere või töötajaskonna valmisolek kriitilises olukorras toime tulla)
  • reageerimine õnnetuse korral

Teemade käsitlemisel lahendatakse näiteülesandeid ja harjutatakse erinevate kriisikommunikatsiooni sõnumite koostamist.

Koolitaja:
Mari Kolga
Mari on kriisinõustaja ja psühholoogina töötav koolitaja Eesti Ohutus- ja Koolituskeskusest, kes hetkel õpib Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi magistriõppes kriisireguleerimist. Mari on töötanud haridusasutuste tugisüsteemis 9 aastat kriisinõustajana ja hädaolukordade lahendamise plaanide koostajana. Koolitajana on Maril kogemusi just hädaolukordade lahendamise koolituste läbiviijana 6 aastat.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

RA Koolitused on koolitusasutus, mille eesmärgiks on pakkuda koolitusi praktikuilt praktikutele, et võimaldada rakendust õpitule koheselt peale koolitust. RA Koolitused loodi eesmärgiga pakkuda asutustele ja ettevõtetele kvaliteetseid ja interaktiivseid koolitusi, spetsialiseerudes peamiselt tööohutuse valdkonnale. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Hädaolukordade lahendamise koolitus haridus- ja hoolekandeasutustele