Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Haldusakt – õiguspärane ja adressaadile arusaadav

Koolituse eesmärgiks on tuua haldus- ja kohtupraktika alusel näiteid ja juhiseid sisult õige ning adressaadile arusaadava haldusakti koostamiseks.

Sihtrühm:
Koolitus on vajalik ja kasulik ametnikele ning töötajatele, kes iga päev viivad läbi haldusmenetlust ning koostavad haldusakte ja tahavad teada saada mida tuleks haldusakti koostamisel tähele panna.

Koolituse sisu:

  • Haldustegevusvormide tutvustus. Millal on e-kirja vastus haldusakt ja millal menetlustoiming. Haldusakti õiguspärasuse eeldused.
  • Praktilised ülesanded.
  • Praktiliste ülesannete ühisarutelu ja analüüs. Koolitaja soovitused.

Koolituse läbinu:

  • Tunneb haldustegevusvormide (ennekõike haldusakt, toiming) ja menetlustoimingu erinevat olemust.
  • Teab, et iga ametniku vastus, selgitus või soovitus võib olla haldusakt või menetlustoiming.
  • Oskab leida ja kirjutada igale erinevale juhtumile ja adressaadile sobiva haldusakti lahenduse (kui pikalt ja põhjalikult kellele kirjutada).

Õppemeetodid:

  • Teoreetiline loeng koos koheste vastustega loengu käigus tõusetuvatele küsimustele.
  • Praktilised ülesanded haldusaktide koostamisel.
  • Ühine arutelu ja koolitaja soovitused haldusaktide koostamiseks.

Soovitav on kaasa võtta arvuti.

Koolitaja:
Helen Kranich
on hinnatud taseme- ja täiendusõppe koolitaja avaliku õiguse valdkonnas. Tema koolitusteemadeks on alates 2000. aastast olnud inimõigused, korrakaitse ja haldusõigus ning viimastel aastatel on ta keskendunud eelkõige korrakaitseõigusele ja haldusmenetlusele. Koolitajal on õigusalane akadeemiline haridus Tartu Ülikoolist ja omandatud magistrikraad avalikus halduses Tallinna Tehnikaülikoolis. Õpingute raames ta on end täiendanud 2011/2012 Saksamaal Speyeri Haldusteaduste Ülikoolis. Koolitajana panustab palju koolituse ettevalmistamisse, hindab sihtgrupi vajadusi ning koolitamise käigus näitlikustab olukordi näidetega kui ka kohtupraktika juhtumitega. Osalejate tagasiside koolituselt on alati olnud hea ja teda on tunnustatud mitmel korral täienduskoolituste läbiviimise eest koolitusaasta parima lektori tiitliga.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Practus OÜ on pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele, toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut. Viime läbi kõigile avatud koolitusi, asutusesiseseid tellimuskoolitusi kui ka konsultatsioone. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Haldusakt – õiguspärane ja adressaadile arusaadav